Spesialkurs

Forhandling og forhandlings­teknikk

Bli en dyktig forhandler ved å forstå de viktigste elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon.

Hvorfor Forhandling og forhandlingsteknikk?

Forhandlinger skjer i veldig mange sammenhenger. Vi forhandler på jobb med våre arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger, kunder eller leverandører. I det private er vi i forhandlingssituasjoner med venner, barn, ektefeller og familiemedlemmer.

Vi forhandler hver dag, men hvor bevisste er vi på hva som skjer i slike situasjoner? Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre forhandlere?

I kurset bruker vi teori og forskning som vil hjelpe deg å forstå og analysere de kritiske elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon. Ved å bruke rollespill og cases vil du få mulighet til å utvikle dine ferdigheter gjennom praktisk trening.

Etter endt kurs vil du blant annet kunne analysere en forhandlingssituasjon, lage en god forhandlingsplan og gjennomføre en forhandling. Du vil føle deg trygg på å takle forskjellige typer forhandlingssituasjoner og ha et bevisst forhold til etiske og moralske spørsmål relatert til forhandling.

Emneoversikt

  • Hva er forhandling og hvorfor er det viktig for arbeidslivet?
  • Forhandling og konfliktløsningsmuligheter
  • Forhandlingsstrategi og taktikker
  • Forhandling og megling i arbeidsliv (medarbeidere, kunder og leverandører)
  • Sosialpsykologisk forskning om forhandlinger
  • Forhandling i gruppe


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for alle som forhandler i sitt profesjonelle liv og ønsker å bli en bedre forhandler.

"Forhandlinger er et nødvendig verktøy for å løse konflikter og for å oppnå felles gode resultater."

Laura Traavik

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeeksamen.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?