-
Kurs bachelornivå

Forhandling og forhandlings­teknikk

Bli en dyktig forhandler ved å forstå de viktigste elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon.

Hvorfor Forhandling og forhandlingsteknikk?

Forhandlinger skjer i veldig mange sammenhenger. Vi forhandler på jobb med våre arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger, kunder eller leverandører. I det private er vi i forhandlingssituasjoner med venner, barn, ektefeller og familiemedlemmer.

Vi forhandler hver dag, men hvor bevisste er vi på hva som skjer i slike situasjoner? Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre forhandlere?

I kurset bruker vi teori og forskning som vil hjelpe deg å forstå og analysere de kritiske elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon. Ved å bruke rollespill og cases vil du få mulighet til å utvikle dine ferdigheter gjennom praktisk trening.

Etter endt kurs vil du blant annet kunne analysere en forhandlingssituasjon, lage en god forhandlingsplan og gjennomføre en forhandling. Du vil føle deg trygg på å takle forskjellige typer forhandlingssituasjoner og ha et bevisst forhold til etiske og moralske spørsmål relatert til forhandling.

Emneoversikt

  • Hva er forhandling og hvorfor er det viktig for arbeidslivet?
  • Forhandling og konfliktløsningsmuligheter
  • Forhandlingsstrategi og taktikker
  • Forhandling og megling i arbeidsliv (medarbeidere, kunder og leverandører)
  • Sosialpsykologisk forskning om forhandlinger
  • Forhandling i gruppe


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for alle som forhandler i sitt profesjonelle liv og ønsker å bli en bedre forhandler.

"Av alle fagene jeg har tatt på BI er dette definitivt en av mine favoritter. Jeg valgte kurset fordi det er relevant i min rolle som forretningsutvikler, og jeg synes fagområdet er svært spennende. "

Marianne Pheiff

Forretningsutvikler, Reflekt IT

Praktisk informasjon

Foreleser

Foreleser Yanique FletcherYanique Fletcher er foreleser ved Institutt for kommunikasjon og kultur, og har ansvar for kurs som fokuserer på mellommenneskelig kommunikasjon – forhandlinger og presentasjoner, overtalelse og dialog, avansert overtalelse, og pitching. Hun underviser også i kurs som omhandler trivsel i business.

Yanique Fletcher har en innovativ og studentfokusert tilnærming i sin undervisning. Hennes forelesninger er interaktive og opplevelsesrike – studenter tar en aktiv del i deres læringsprosess. Undervisning er en lidenskap for Yanique.

"Når jeg underviser, er ikke mitt mål å kun formidle kunnskap, men også en forståelse. Jeg ønsker å inspirere, gi selvtillit, og åpne opp for nye muligheter ved å introdusere nye perspektiver. Jeg streber etter å bli en foreleser som jeg vil at skal undervise meg."

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. Samling: 12.09 - 13.09
2. Samling: 17.10 - 18.10
3. Samling: 14.11 - 15.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.