-
Kurs bachelornivå

Prestasjonsledelse

I kurset Prestasjonsledelse integrerer vi prinsipper fra positiv psykologi med prestasjonsledelse for å skape organisasjoner der ledere og medarbeidere kan vokse og utvikle seg for å prestere på sitt beste.

Hva lærer du i Prestasjonsledelse?

I kurset integreres prinsipper fra positiv psykologi med prestasjonsledelse. Målet er å skape organisasjoner der både ledere og medarbeidere kan vokse og utvikle seg for å prestere på sitt beste. Gode prestasjoner er viktig i dagens arbeidsliv på grunn av økende krav til kompetanse, selvstendighet, kreativitet og ytelse. For å imøtekomme disse kravene trenger man engasjerte medarbeidere som fungerer på sitt beste i gode rammer.

Kurset tar for seg ny og spennende forskning på prestasjoner, og hvordan ledere kan bruke denne forskningen til å motivere medarbeidere til å fungere og prestere på et høyt nivå.

Prestasjonsledelse kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske verktøy, og sikter på å forberede deg til å kunne implementere strategier for positiv prestasjonsledelse i ulike organisasjonsmiljøer.

Målet er å gi deg en grunnleggende forståelse av hvordan man kan bruke positiv psykologi til å forbedre prestasjonsledelse. Resultatet vil være et mer produktivt, godt og velfungerende arbeidsmiljø.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er ledere og andre relevante som har ansvar for å utvikle medarbeidere og deres prestasjoner i organisasjoner.

 

Kursinnhold

  • Positiv psykologi og prestasjonsledelse 
  • Menneskelig vekst, utvikling og prestasjon på arbeidsplassen 
  • Sammenheng mellom individuelle, ledelses- og organisasjonsfaktorer for prestasjoner og trivsel 
  • Anvendelse av transformasjonsledelse  
  • Styrkebasert tilnærming til motivasjon 
  • Praktiske verktøy: Ledelse og organisasjonsfaktorer 
  • Jobb – fritidsbalanse 

Foreleser

Karoline Kopperud er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og har spesialisert seg på arbeidsglede og ledelse på arbeidsplassen. Kopperuds forskning er publisert i internasjonale tidsskrifter og gjenspeiler hennes interesse for å forstå og forbedre hvordan mennesker engasjeres på jobb og hvordan både ledere og medarbeidere kan bygge ressurser for å trives og prestere godt i sine arbeidsmiljøer.

Kopperud har lang undervisningserfaring fra etter- og videreutdanning, samt fra bachelor- og masternivå. Hun har også flere års erfaring som lederutvikler for offentlige og private organisasjoner, der hun har lagt særlig vekt på styrkebasert ledelse og utvikling.

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 23.09 - 25.09
Webinar: 09.10
Webinar: 23.10
2. samling: 28.10 - 30.10
Webinar: 13.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.