-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser.

Hvorfor Prosjektledelse 2?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Påbygningskurset

Prosjektledelse 2 er et selvstendig spesialkurs som kan bygges til et bachelorprogram i prosjektledelse. Kurset bygger på Prosjektledelse 1. Du kan følge opp med trinn 3. Til sammen utgjør de tre kursene et bachelorprogram på 30 studiepoeng. 

PRINCE2®

Interessert i å bli sertifisert i PRINCE2®?  PRINCE2® Foundation, 6. utgave er integrert i pensumlitteraturen for kursene Prosjektledelse 2 og Prosjektledelse 3. Etter ordinær eksamen i Prosjektledelse 3, får du i tillegg vårt nettbaserte forberedelseskurs for sertifisering etter PRINCE2® Foundation, 6.utgave. Deretter gjennomføres eksaminering og sertifisering hos vår eksterne samarbeidspartner PeopleCert. Forberedelseskurset i PRINCE2® samt digital eksamen hos vår samarbeidspartner er et samlet tilbud som er inkludert i prisen for Prosjektledelse 3-kurset.


Emneoversikt

  • Prosjektoppstart: arbeid med behov og kravspesifikasjoner, prosjektstrukturer, fallgruver i arbeidet med behov.
  • Interessenter: prosjektets omgivelser og interessenter, interessentanalysen, strategier for interessenthåndtering, kommunikasjonsplanlegging.
  • Prosjektplanlegging: nettverksplanlegging, Gantt-planer, ressursplanlegging, ressursoptimering, forsering av prosjekter.
  • Prosjektlederen: prosjektlederrollen, motivasjon, teambygging, situasjonsbestemt ledelse, tillit i team, virtuelle team.
  • Kompetanseoverføring: læring gjennom prosjektarbeid, kompetanseoverføring mellom prosjekter og i prosjektorganisasjoner.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Det passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

"Prosjektledelse 2 kurset har gitt meg god faglig påfyll innen prosjektledelse, og jeg har fått god inspirasjon til å tenke nytt og annerledes i min daglige jobb som prosjektleder. Jeg vil nok prioritere noe annerledes i min arbeidshverdag i fremtiden. Kombinasjon av tidligere erfaring og læring av mye nytt gir en god trygghet i hverdagen."

Terje Løvseth

Prosjektleder NCC Building Norge

Praktisk informasjon

Foreleser

Foreleser Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter. Foreleser i Oslo og Bergen.

Håkon Brydøy foreleser i Stavanger.

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 01.10
2. samling: 03.12

Digital kickoff: Flyttet til 19.september, kl 19:00

Stavanger: Gjennomføring høst 2022
Digital gjennomføring sammen med Oslo.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.