Spesialkurs

Prosjekt­ledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser.

Hvorfor Prosjektledelse 2?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.


Påbygningskurset

Prosjektledelse 2 er et selvstendig spesialkurs som kan bygges til et bachelorprogram i prosjektledelse. Kurset bygger på Prosjektledelse 1. Du kan følge opp med trinn 3. Til sammen utgjør de tre kursene et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Planlegger du å ta alle tre trinnene, lønner det seg å ta det samlet i kurspakken Prosjektledelse - trinnvis modell.


Emneoversikt

  • Prosjektoppstart: arbeid med behov og kravspesifikasjoner, prosjektstrukturer, fallgruver i arbeidet med behov.
  • Interessenter: prosjektets omgivelser og interessenter, interessentanalysen, strategier for interessenthåndtering, kommunikasjonsplanlegging.
  • Prosjektplanlegging: nettverksplanlegging, Gantt-planer, ressursplanlegging, ressursoptimering, forsering av prosjekter.
  • Prosjektlederen: prosjektlederrollen, motivasjon, teambygging, situasjonsbestemt ledelse, tillit i team, virtuelle team.
  • Kompetanseoverføring: læring gjennom prosjektarbeid, kompetanseoverføring mellom prosjekter og i prosjektorganisasjoner.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Det passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Foreleser

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: læringsplattformen itslearning åpner 20. august 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Webinar: 27.08
1. samling: 01.09
Webinar: 17.09
Webinar: 08.10
Webinar: 29.10
Webinar: 12.11
2. samling: 24.11
Webinar: 26.11

Tidspunkt samling: 09:00 - 17:00
Tidspunkt webinar: 19:00 - 20:15

Oslo: Gjennomføring vår 2018

Webinar: 22.01
1. samling: 03.02
Webinar: 12.02
Webinar: 26.02
Webinar: 19.03
Webinar: 09.04
2. samling: 28.04
Webinar: 14.05

Tidspunkt samling: kl. 09:00 - 17:00
Tidspunkt webinar: kl. 19:00 - 20:15
 


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Oslo: Gjennomføres som nettstudier med frivillige samlinger på to undervisningsdager per semester i Oslo.

Samlingene i Oslo kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet på itslearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet på itslearning. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på eventuelle samlinger.

Bergen: Undervisning foregår på heldagssamlinger med seks undervisningsdager per semester, og tilpasses deg som er i full jobb.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en individuell, 72 timers skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå