-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser.

Dette kurset er en del av kursserien Prosjektledelse 1-3. Kursene bygger på hverandre og gir deg etterspurt kunnskap og kompetanse, enten du jobber i tradisjonelle, agile eller kommersielle prosjekter.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE 2?

Prosjektledelse 2 er trinn 2 i kursserien Prosjektledelse 1-3. I dette kurset får du kunnskap og ferdigheter som bygger videre på Prosjektledelse 1.

Kurset gir deg en fordypning i ledelse, organisering, planlegging, interessentanalyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid.

Prosjektledelse 1, Prosjektledelse 2 og Prosjektledelse 3 utgjør til sammen et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Det betyr at du kan bruke disse tre kursene som det valgfrie bachelorprogrammet i den fleksible Bachelor of Management-graden

Emneoversikt

  • Prosjektoppstart: arbeid med behov og kravspesifikasjoner, prosjektstrukturer og mulige fallgruver.
  • Interessenter: prosjektets omgivelser og interessenter, interessentanalyse, strategier for interessenthåndtering og kommunikasjonsplanlegging.
  • Prosjektplanlegging: nettverksplanlegging, Gantt-planer, ressursplanlegging, ressursoptimering og forsering av prosjekter.
  • Prosjektlederen: prosjektlederrollen, motivasjon, teambygging, situasjonsbestemt ledelse, tillit i team og virtuelle team.
  • Kompetanseoverføring: læring gjennom prosjektarbeid, kompetanseoverføring mellom prosjekter og i prosjektorganisasjoner.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Kurset er utviklet for deg som vil lære mer om prosjektledelse, uansett om du jobber i eller leder prosjekter. 

BETYDNINGEN AV GOD PROSJEKTLEDELSE

Stadig mer av verdiskapningen i samfunnet skjer i prosjekter. Store samfunnsutfordringer krever tilpasning og endring, og gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Vår undervisning bygger på praktiske erfaringer og eksempler, anerkjente lærebøker og beste praksis, slik at du får kunnskap til å skape suksess gjennom prosjektarbeidet. 

"Prosjektledelse 2 ga meg god faglig påfyll innen prosjektledelse, og inspirasjon til å tenke nytt og annerledes i min daglige jobb som prosjektleder. Kombinasjon av tidligere erfaring og ny læring har gitt meg en god trygghet i hverdagen."

Terje Løvseth

Prosjektleder NCC Building Norge

Praktisk informasjon

Foreleser

Foreleser Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter. Foreleser i Bergen.

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 14.03 - 15.03
2. samling: 29.55 - 40.05

Nettsamlinger: 19.02, 18.04, 21.05, kl. 18 - 20.

Bergen: Gjennomføring vår 2024

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 17.10 - 18.10
2. samling: 28.11 - 29.11

Nettsamlinger: 02.10, 13.11 og 04.12, kl. 18 - 20.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.