Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser.

Hvorfor Prosjektledelse 2?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Påbygningskurset

Prosjektledelse 2 er et selvstendig spesialkurs som kan bygges til et bachelorprogram i prosjektledelse. Kurset bygger på Prosjektledelse 1. Du kan følge opp med trinn 3. Til sammen utgjør de tre kursene et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Planlegger du å ta alle tre trinnene, lønner det seg å ta det samlet i kurspakken Prosjektledelse - trinnvis modell.

PRINCE2®

Interessert i å bli sertifisert i PRINCE2®? Dersom du gjennomfører Prosjektledelse 3, vil du besitte nødvendig kunnskap innen PRINCE2®, og få muligheten til å avlegge en digital prøve hos vår eksterne samarbeidspartner som sertifiserer deg i PRINCE2® Foundation 2017-utgaven. 


Emneoversikt

  • Prosjektoppstart: arbeid med behov og kravspesifikasjoner, prosjektstrukturer, fallgruver i arbeidet med behov.
  • Interessenter: prosjektets omgivelser og interessenter, interessentanalysen, strategier for interessenthåndtering, kommunikasjonsplanlegging.
  • Prosjektplanlegging: nettverksplanlegging, Gantt-planer, ressursplanlegging, ressursoptimering, forsering av prosjekter.
  • Prosjektlederen: prosjektlederrollen, motivasjon, teambygging, situasjonsbestemt ledelse, tillit i team, virtuelle team.
  • Kompetanseoverføring: læring gjennom prosjektarbeid, kompetanseoverføring mellom prosjekter og i prosjektorganisasjoner.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Det passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Praktisk informasjon

Forelesere

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Anne Live Vaagaasar er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun har jobbet på Handelshøyskolen BI siden 2006 og har prosjektledelse som et av ekspertområdene.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021
1. samling: 06.02
2. samling: 08.05

Bergen: Gjennomføring vår 2021
1. samling: 18.03 - 19.03
2. samling: 13.04
3. samling: 04.05

Webinarer Bergen:
24.03: kl. 19:00-20:30
21.04: kl. 19:00-20:30
19.05: kl. 19:00-20:30

Trondheim: Gjennomføring vår 2021
1. samling: 04.03 - 05.03
2. samling: 06.04
3. samling: 11.05

Stavanger: I Stavanger vil kurset gjennomføres med digital overføring av forelesninger fra Trondheim, med tilbud om å se streaming fra klasserom på campus i Stavanger. Ta kontakt med karianne.n.middelthon@bi.no for mer informasjon.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.