-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning

Dersom du har utdanning eller annen formell/ikke-formell kompetanse som er faglig overlappende med kurs/programmer du skal ta på BI kan du søke om faglig godkjenning. Her finner du informasjon om hva du kan få vurdert.

1. Generell informasjon om faglig godkjenning

2. Godkjenning av tidligere utdanning fra BI (intern faglig godkjenning)

3. Godkjenning av utdanning fra eksterne studiesteder (ekstern faglig godkjenning)

4. Godkjenning av ikke-formell kompetanse (realkompetanse)

5. Jevngodhetsvurdering

6. Klageadgang

Sist oppdatert 10. november 2023