-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning

Har du relevant bakgrunn kan faglig godkjenning være aktuelt. Her finner du informasjon om de typer godkjenning som praktiseres på BI.

Reglementet nedenfor gjelder for alle søknader til studier og kurs fra og med høsten 2023.

1. Generell informasjon om faglig godkjenning

2. Godkjenning av tidligere utdanning fra BI (intern godkjenning)

3. Godkjenning av utdanning fra eksterne studiesteder (ekstern godkjenning)

4. Godkjenning av ikke-formell kompetanse (realkompetanse)

5. Jevngodhetsvurdering

6. Klageadgang

Sist oppdatert 13. april 2023