-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning

Har du relevant bakgrunn kan faglig godkjenning være aktuelt. Her finner du informasjon om de tre typer godkjenning som praktiseres på BI.

Har du tidligere tatt studier eller har annen formell eller uformell utdanning, og dette dekker deler av studiet du skal ta på BI, kan du søke innpassing.

  • Du kan innpasse inntil 120 studiepoeng fra tidligere utdanning tatt ved BI eller annen offentlig godkjent utdanning fra høyskole eller universitet.
  • En innpassing må være på minimum 30 studiepoeng.
  • For at du skal få en grad fra BI, må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved BI.
  • For at innpassingen skal være gyldig, skal du ha mottatt skriftlig melding om dette fra saksbehandler på ditt campus.
  • Innpassing gir reduksjon i studieavgift og kan få konsekvenser for lån og stipend i Lånekassen (se www.lanekassen.no).

To eller flere grader ved Handelshøyskolen BI

Det er i de fleste tilfeller mulig å oppnå flere grader på samme nivå ved Handelshøyskolen BI. Det er utarbeidet et eget regelverk for hvordan slike saker skal saksbehandles, og det stilles blant annet krav om faglig sammensetning, samt minimumskrav til antall nye studiepoeng for å få utstedt ny grad.

Det er kun mulig å oppnå flere bachelorgrader og flere mastergrader. Det er ikke mulig å få tildelt mer enn én tittel for årsenhet ved Handelshøyskolen BI, da det er for få studiepoeng som skiller de to titlene Bedriftsøkonom og Markedsøkonom fra hverandre.

Ta kontakt med veileder ved ditt lokale studiested for mer informasjon.

Søknadsprosessen

  • Søknad om innpassing legges ved søknad om studieplass, eller sendes til studieadministrasjonen så tidlig som mulig.
  • Søknad kan ha lang behandlingstid. Vi anbefaler derfor å søke så tidlig som mulig.

Sist oppdatert 11. januar 2021