-
Søknad og opptak

Utmelding

Du har mulighet til å melde deg ut av et studium eller kurs både før og etter at du har startet. Du har angrerett etter angrerettloven i 14 dager fra signering av studiekontrakten.

Dersom du vil søke om utmelding, permisjon eller utsatt studieplass må dette skje skriftlig pr. e-post, kontaktskjema, chat eller post, og BI skal bekrefte skriftlig at søknaden er mottatt. Det er søker sitt ansvar å dokumentere at en søknad om utmelding, permisjon eller utsatt studieplass er gitt innen de angitte frister. 

Generelle utmeldingsfrister

Frist for utmelding uten gebyr (alle heltids- og deltidsstudier*):

 • Høstsemesteret: 1. august
 • Vårsemesteret: 15. januar

(dersom ikke annet fremgår av studiekontrakten) 

Gebyrer ved utmelding etter utmeldingsfrist

 • 2. august til 15. august:
  NOK 3.000,- for heltidsstudier, 1.500,- for deltidsstudier.
 • 16. august til 1. september:
  NOK 5.000,- for heltidsstudier, 3.000,- for deltidsstudier.
 • 2. september til 1. oktober:
  50% av semesteravgiften.
 • Fra og med 2. oktober:
  Full studieavgift. 

*Unntak fra generelle utmeldingsfrister

Enkeltkurs:

 • Frist for utmelding uten gebyr: 
  2 uker før studiestart

Bachelor of Management (programmer og Leadership in Action):

 • Frist for utmelding uten gebyr: 
  2 uker før studiestart.

Executive Master of Management (programmer):

 • Frist for utmelding uten gebyr:
  4 uker før studiestart
 • Utmelding etter utmeldingsfrist, men før studiestart:
  NOK 3.000,- (dersom ikke annet fremgår av studiekontrakten)


Executive MBA og Executive Master of Management in Energy:

 • Egne frister. Se studiekontrakt.


PHD:

 • Egne frister. Se kontrakt.

Frist for utmelding fremgår alltid av studiekontrakten. 


Sist oppdatert 26. oktober 2023