Søknad og opptak

Utmelding

Du kan melde deg ut av et studium eller kurs både før og etter at du har startet. Du har angrerett etter angrerettloven i 14 dager fra signering av studiekontrakten.

Søknad om utmelding, permisjon eller utsatt studieplass skal gis skriftlig til studiestedet, og BI skal bekrefte skriftlig at søknaden er mottatt. Det er søker sitt ansvar å dokumentere at en søknad om utmelding, permisjon eller utsatt studieplass er gitt innen de angitte frister.

Generelle utmeldingsfrister

For heltids- og deltidsstudier gjelder i all hovedsak følgende frister:

15. august: Frist for utmelding for høstsemesteret
15. januar: Frist for utmelding for vårsemesteret

Andre frister kan gjelde. Se studiekontrakt.

Unntak fra generelle utmeldingsfrister

Master of Science:

 • Før 1. august: Utmelding uten økonomiske konsekvenser
 • Mellom 1. august og 15. august: Utmelding med et gebyr pålydende NOK 3.000,-

Heltidsstudenter bachelor og Master of Science:

 • Mellom 16. august og 1. september: Utmelding med et gebyr pålydende NOK 5.000,-
 • Mellom 2. september og 1. oktober: Utmelding med et gebyr pålydende 50% av semesteravgiften.
 • Fra og med 2. oktober: Utmelding med et gebyr pålydende full studieavgift.

Deltidsstudenter bachelor:

 • Mellom 16. august og 1. september: Utmelding med et gebyr pålydende NOK 3.000,-
 • Mellom 2. september og 1. oktober: Utmelding med et gebyr pålydende 50% av semesteravgiften.

Executive Master of Management (programmer):

 • 4 uker før studiestart: Frist for utmelding
 • Etter frist, men før studiestart: Utmelding med et gebyr pålydende NOK 3.000,- (dersom ikke annet fremgår av studiekontrakten)
 • 15. januar/15. august: Frist ved utmelding underveis i studiet, før neste semester.

Bachelor of Management (programmer og Leadership in Action):

 • 2 uker før studiestart: Frist for utmelding
 • 15. januar/15. august: Frist ved utmelding underveis i studiet, før neste semester.

Executive MBA:

 • Egne frister. Se studiekontrakt.

Enkeltkurs:

 • 2 uker før studiestart: Frist for utmelding

PHD:

 • Egne frister. Se kontrakt.

Vennligst ta kontakt med ditt studiested om du er usikker på hvilken frist som gjelder i ditt tilfelle. Frist for utmelding fremgår av studiekontrakten.