-
Søknad og opptak

Utmelding

Du kan melde deg ut av et studium eller kurs både før og etter at du har startet. Du har angrerett etter angrerettloven i 14 dager fra signering av studiekontrakten.

Søknad om utmelding, permisjon eller utsatt studieplass skal gis skriftlig til studiestedet, og BI skal bekrefte skriftlig at søknaden er mottatt. Det er søker sitt ansvar å dokumentere at en søknad om utmelding, permisjon eller utsatt studieplass er gitt innen de angitte frister.

Generelle utmeldingsfrister

For heltids- og deltidsstudier gjelder i all hovedsak følgende frister:

 • 15. august: Frist for utmelding for høstsemesteret
  (Master of Science og Master i regnskap og revisjon: se nedenfor)
 • 15. januar: Frist for utmelding for vårsemesteret

Andre frister kan gjelde. Se studiekontrakt.

Unntak fra generelle utmeldingsfrister

Master of Science og Master i regnskap og revisjon:

 • Til og med 1. august:
  Utmelding uten økonomiske konsekvenser
 • Mellom 2. august og 15. august:
  Utmelding med et gebyr pålydende NOK 3.000,-


Heltidsstudenter bachelor, Master of Science og Master i regnskap og revisjon:

 • Mellom 16. august og 1. september:
  Utmelding med et gebyr pålydende NOK 5.000,-
 • Mellom 2. september og 1. oktober:
  Utmelding med et gebyr pålydende 50% av semesteravgiften.
 • Fra og med 2. oktober:
  Utmelding med et gebyr pålydende full studieavgift.


Deltidsstudenter bachelor:

 • Mellom 16. august og 1. september:
  Utmelding med et gebyr pålydende NOK 3.000,-
 • Mellom 2. september og 1. oktober:
  Utmelding med et gebyr pålydende 50% av semesteravgiften.
 • Fra og med 2. oktober:
  Utmelding med et gebyr pålydende full studieavgift. 


Executive Master of Management (programmer):

 • Frist for utmelding uten økonomiske konsekvenser:
  4 uker før studiestart.
 • Etter frist, men før studiestart:
  Utmelding med et gebyr pålydende NOK 3.000,- (dersom ikke annet fremgår av studiekontrakten)


Bachelor of Management (programmer og Leadership in Action):

 • Frist for utmelding uten økonomiske konsekvenser: 
  2 uker før studiestart.


Executive MBA:

 • Egne frister. Se studiekontrakt.


Enkeltkurs:

 • Frist for utmelding uten økonomiske konsekvenser: 
  2 uker før studiestart


PHD:

 • Egne frister. Se kontrakt.

Vennligst ta kontakt med ditt studiested om du er usikker på hvilken frist som gjelder i ditt tilfelle. Frist for utmelding fremgår av studiekontrakten.


Sist oppdatert 15. september 2022