-
Søknad og opptak

Angrerett

Du har angrerett etter angrerettloven i 14 dager fra signering av studiekontrakten.

Nærmere om din angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen (studiekontrakten) innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette, jf. angrerettloven av 20.06.2014 nr. 27. Angrefristen utløper 14 dager etter din signering av studiekontrakten. Det påløper ikke ny angrerett dersom du allerede har signert studiekontrakt og du bytter studium, program eller studiested i samme studieår.

For å kunne bruke angreretten må du kontakte BI og på en utvetydig måte underrette oss om din beslutning om å gå fra avtalen, f.eks. ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden eller sende oss en e-post. Det er ditt ansvar å kunne dokumentere at du har gitt melding før utløpet av fristen.

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal BI tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder eventuelle forskudd på studieavgift, uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Dersom du benytter angreretten ved påmelding tett opp til eller etter studiestart, må du påregne å betale en forholdsmessig del av undervisningstjenesten du har mottatt, jf. angrerettloven § 26.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige betalingen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Du vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Fyll ut og send inn dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen:

Jeg underretter herved Handelshøyskolen BI om at jeg ønsker å gå fra følgende avtale (studiekontrakt):

Jeg underretter herved Handelshøyskolen BI om at jeg ønsker å gå fra følgende avtale (studiekontrakt):

Sist oppdatert 12. desember 2023