Søknad og opptak

Søknad på venteliste

Søknader til BI kan settes på venteliste ved kapasitetsbegrensninger eller hvis søknaden mangler noe dokumentasjon. Hvis du har fått beskjed om at din søknad er på venteliste, vil vi ta kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger.

For søknader til Bachelor og Årsenhet:

BI har løpende opptak. Sent innkomne søknader vil settes på venteliste når linjer blir fulle. Dersom det blir ledige studieplasser, vil vi fortløpende sende ut tilbud.

Merk at for tre linjer på bachelorstudiene er det spesielt presset kapasitet, og vi prioriterer derfor søknader over en bestemt poengsum i perioden før 15. april. Søknader med lavere poengsum vil behandles etter 15. april, og vil da få tilbud om studieplass etter kapasitet.

Dette gjelder følgende linjer (poengsum for tidlig behandling i parentes):

  • Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse (42 poeng)
  • Bachelor i Finans: (42 poeng)
  • Bachelor i Eiendomsmegling: (40 poeng)

 

For søknader til Master of Science:

Venteliste benyttes i påvente av vårens eksamensresultater, for søknader som per i dag ikke oppfyller ett eller flere av følgende krav:

  • Snittkrav/GPA på minimum 3.50
  • Karakterkrav på C eller bedre i relevante enkeltkurs
  • Programspesifikke fagkrav. For mer informasjon se gjeldende opptakskrav.

Hvis samlet snitt ligger under minimumskravet på 3.50 på søknadstidspunktet vil vi måtte avvente ytterligere sensur før vi kan ta endelig beslutning. Vi har dessverre ikke mulighet til å holde søkere orientert om status på poengberegning og konvertering av karakterer så lenge opptaksprosessen pågår. Det er viktig at du laster opp ny dokumentasjon (vitnemål eller karakterutskrift) i vår søknadsportal så snart all sensur foreligger.