Søknad og opptak

Status søknad med venteliste

Din søknad har blitt satt på vent ved Handelshøyskolen BI. Dette kan skyldes kapasitetsbegrensninger eller at din søknad krever noe mer tid til behandling. Vi vil ta kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger.

For søknader til Bachelor og Årsenhet:
Din søknad har blitt satt på venteliste på grunn av kapasitetshensyn. Vi kan per nå dessverre ikke tilby deg en studieplass på studiet du har søkt til.
Dersom det blir ledige studieplasser, vil vi fortløpende sende ut tilbud.

For Master of Science:
Søknaden din er vurdert, men vi kan dessverre ikke ta en endelig beslutning før vårens resultater foreligger. Dette skyldes at du per i dag ikke oppfyller ett eller flere av følgende krav: 

  • Snittkrav/GPA på minimum 3.50
  • Programspesifikke fagkrav
  • Karakterkrav på C eller bedre i relevante enkeltkurs *

NB! Dersom du har vært på utveksling vil karakterene dine konverteres til ECTS skalaen og legges til oppnådd gjennomsnitt på utdanningen du har fra Norge. Hvis samlet snitt ligger under minimumskravet på 3.50 på søknadstidspunktet vil vi måtte avvente ytterligere sensur før vi kan ta endelig beslutning. Vi har dessverre ikke mulighet til å holde søkere orientert om status på poengberegning og konvertering av karakterer så lenge opptaksprosessen pågår, men oppfordrer alle søkere til å ta kontakt så snart ny sensur foreligger.

Du vil kunne finne noe informasjon under denne siden om hva som kreves fra ulike land for å tilfredsstille krav til B snitt, og dette vil kunne gi en pekepinn om hvordan vi konverterer karakterer:
https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/admissions/transcript-evaluation/

*Eksempel på relevante fag for MSc in Leadership and Organisational Psychology er statistikk, forskningsmetode, psykologi, organisasjon og ledelse. 

*Eksempel på relevante fag for MSc in Strategic Marketing Management er statistikk, metode/økonometri, samfunnsøkonomi og markedsføring.

*For Master i regnskap og revisjon kreves karakteren C eller bedre i minimum 90 studiepoeng innenfor bedrifts- og samfunnsøkonomi, metode, forretningsjus, strategi og revisjon.

*Eksempel på relevante fag for Master i økonomi og ledelse er metode (statistikk, matte og metode/økonometri), samfunnsøkonomi (mikro og makro), bedriftsøkonomi og administrasjon/ledelse. 

*Eksempel på relevante fag for Master i finans er statistikk, matematikk, samfunnsøkonomi, metode/økonometri og finans.  

*Eksempel på relevante fag for Master i business analytics er statistikk, matematikk, samfunnsøkonomi og metode/økonometri (her kreves karakteren B eller bedre).

Vi ber om at du holder oss oppdatert med hensyn til sensur, og at du laster opp ny dokumentasjon (karakterutskrift) via vår søknadsportal så snart all sensur foreligger. Vi gjør oppmerksom på at hvis du oppfyller alle opptakskravene til sommeren vil du kvalifisere for tilbud om studieplass.

Vi ønsker deg lykke til med vårens eksamener!

For mer informasjon om programspesifikke fagkrav se gjeldende opptakskrav.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å holde hver enkelt oppdatert på fremdrift i søknaden eller GPA-utregning. Vi ber om forståelse for dette.