-
Søknad og opptak

Søknad på venteliste

Søknader til BI kan settes på venteliste ved kapasitetsbegrensninger eller hvis søknaden mangler noe dokumentasjon. Hvis du har fått beskjed om at din søknad er på venteliste, vil vi ta kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger.

For søknader til bachelorstudier på heltid:

Har du fått beskjed om at din søknad er satt på venteliste? Da har du søkt til et studium hvor vi har flere kvalifiserte søkere enn vi har kapasitet til å ta imot. I slike tilfeller settes en prioritert poenggrense som er høyere enn det formelle kravet på 35 poeng. Kvalifiserte søkere under prioritert poenggrense settes på venteliste, da vi dessverre ikke vil kunne tilby studieplass til disse før tidligst etter 15. april.

Her finner du svar på noe av det du kanskje lurer på om det å stå på venteliste hos oss.

Sist oppdatert 2. november 2022