-
Søknad og opptak

Verifisering av vitnemål for studenter

Informasjonsside for verifisering av vitnemål.

Verifisering av originale dokumenter 

Informasjon om oppmøtetid- og sted vil bli sendt til deg pr. e-post.

Dersom det i e-posten ikke er spesifisert hvilke dokumenter du skal ha med til verifisering, skal du medbringe alle originale versjoner av dokumentene du lastet opp i søknaden din. NB: Vi godtar kun originale dokumenter, og ikke "Rett kopi". 

Vi gjør et tilfeldig utplukk av studenter som er tatt opp til studier ved Handelshøyskolen BI. Dersom du har blitt plukket ut til verifisering blir du bedt om å vise fram dine originaldokumenter som du lastet opp i søknaden din til BI. Verifisering er en kontroll av at dokumentene du lastet opp i søknaden din er ekte.

Hvilken dokumentasjon skal jeg ha med for verifisering? 
Alle originale versjoner av dokumenter som du lastet opp til din søknad skal fremvises. Eksempler på dokumentasjon kan være Vitnemål fra videregående skole eller Kompetansebevis og eventuelle arbeidsattester.

Hva skjer dersom jeg unnlater å levere dokumentasjonen min? 
Du har signert en studiekontrakt som pålegger deg å vise frem din originaldokumentasjon dersom du blir bedt om det. Dersom du unnlater å levere inn dokumentasjon til kontroll vil dette bli betraktet som kontraktsbrudd. Du vil da miste din studieplass ved BI. Du er likevel pliktig til å betale studieavgiften for høstsemesteret. For mer informasjon se din studiekontrakt og BIs studieforskrift.

Passer ikke tidspunktet for oppmøte?
Dersom du er plukket ut for verifisering er det viktig at du møter til oppsatt tid og sted. Har du ikke mulighet til å møte må du snarest ta kontakt med administrasjonen ved ditt studiested.

Kontaktinformasjon:

BI – campus Oslo – Bachelor og Master of Science, heltid
Telefon: 464 10 000

BI – campus Oslo – Executive; Bachelor deltid, Nettstudier, Master of Management, EMBA
Telefon: 464 10 020

BI - campus Trondheim
Telefon: 982 51 750

BI - campus Bergen
Telefon: 55 54 67 60

BI - campus Stavanger
Telefon: 982 51 700

 

Sist oppdatert 4. februar 2020