Søknad og opptak

Verifisering av vitnemål

Informasjonsside for verifisering av vitnemål.

Verifisering av originale dokumenter 

Informasjon om oppmøtetid- og sted vil bli sendt til deg pr. e-post.

Dersom det i e-posten ikke er spesifisert hvilke dokumenter du skal ha med til verifisering, skal du medbringe alle originale versjoner av dokumentene du lastet opp i søknaden din. NB: Vi godtar kun originale dokumenter, og ikke "Rett kopi". 

Vi gjør et tilfeldig utplukk av studenter som er tatt opp til studier ved Handelshøyskolen BI. Dersom du har blitt plukket ut til verifisering blir du bedt om å vise fram dine originaldokumenter som du lastet opp i søknaden din til BI. Verifisering er en kontroll av at dokumentene du lastet opp i søknaden din er ekte.

Hvilken dokumentasjon skal jeg ha med for verifisering? 
Alle originale versjoner av dokumenter som du lastet opp til din søknad skal fremvises. Eksempler på dokumentasjon kan være Vitnemål fra videregående skole eller Kompetansebevis og eventuelle arbeidsattester.

Hva skjer dersom jeg unnlater å levere dokumentasjonen min? 
Du har signert en studiekontrakt som pålegger deg å vise frem din originaldokumentasjon dersom du blir bedt om det. Dersom du unnlater å levere inn dokumentasjon til kontroll vil dette bli betraktet som kontraktsbrudd. Du vil da miste din studieplass ved BI. Du er likevel pliktig til å betale studieavgiften for høstsemesteret. For mer informasjon se din studiekontrakt og BIs studieforskrift.

Passer ikke tidspunktet for oppmøte?
Dersom du er plukket ut for verifisering er det viktig at du møter til oppsatt tid og sted. Har du ikke mulighet til å møte må du snarest ta kontakt med administrasjonen ved ditt studiested.

Kontaktinformasjon:

BI – campus Oslo – Bachelor og Master of Science heltid
E-post: admission@bi.no
Telefon: 464 10 000

BI – campus Oslo – Executive; Bachelor deltid, Nettstudier, Master of Management, MBA
E-post: videreutdanning@bi.no
Telefon: 464 10 020

BI - campus Trondheim
E-post: bi-trondheim@bi.no
Telefon: 982 51 750

BI - campus Bergen
E-post: bi-bergen@bi.no
Telefon: 55 54 67 60

BI - campus Stavanger
E-post: bi-stavanger@bi.no
Telefon: 982 51 700

Trenger du å få verifisert et vitnemål? 

Dersom du er arbeidsgiver og har behov for å bekrefte om et vitnemål eller en karakter fra Handelshøyskolen BI er ekte, kan du ta kontakt med oss for verifisering. Vi gjør oppmerksom på at Vitnemålsportalen (www.vitnemalsportalen.no) fra høsten 2018 erstatter BIs karakterutskrifter. En person som har studert ved BI vil enkelt kunne dele sine kursresultater med en tredjepart via denne portalen. Be derfor personen dele sine resultater med deg via Vitnemålsportalen. Dette er trygt, enkelt og sikkert.

Fra 1. oktober 2017 gikk BI over til digitale vitnemål via portalen Digital Certificate. Det digitale vitnemålet kan også enkelt deles elektronisk med en tredjepart. Mottar du et elektronisk vitnemål fra en person som har studert ved BI er dette mer sikkert enn å motta et vitnemål på papir.

Dersom personen ikke deler sine resultater via Vitnemålsportalen eller Digital Certificate, kan du ta kontakt ved å sende en e-post til:


Følgende informasjon må komme fram i henvendelsen:

  • Studentens fulle navn, inkl. ev. tidligere navn og fødselsdato
  • Graden/tittelen/studiet/kurset som er oppnådd, og året den/det ble oppnådd
  • Signert fullmakt fra studenten
  • Kopi / scannet versjon av dokumentet som ønskes verifisert (dersom tilgjengelig)

Handelshøyskolen BI har ikke mulighet til å gi opplysninger om vitnemål utover dette, grunnet personvern.

BI vil kunne kreve en avgift for verifisering.

Ofte stilt spørsmål

Tilsvarer en eldre Siviløkonomtittel en master?
Siviløkonomittelen er lovbeskyttet og kan ikke oversettes direkte. Kvalitetsreformen som omfattet norske høyskoler og universitet innførte fra året 2003 blant annet et felles vektingssystem med ECTS studiepoeng og en gradsstruktur med 3 år bachelor + 2 år master.
Man anbefaler at utdannelser fullført før 2003 forklares med antall år heltidsstudium på relevant nivå (bachelor = undergraduate, master= graduate), i stedet for en direkte oversettelse.

Hvordan kan man forklare «tyngden» av eldre kurs og studier tatt på BI eller skoler som er fusjonert med BI?
Offentlig NOKUT-godkjenning i dag, av skoler, studier og kurs medfører et felles vektingssystem: ECTS studiepoeng. Et normalt studieår, med full progresjon vektes med 60 ECTS studiepoeng. 

Offentlig godkjenning av utdannelser i privat høyskolesektor har ikke alltid hatt samme fokus som i dag. Flere private høyskoler søkte aldri om offentlig godkjenning for sine kurs og studier, selv om skolene var godkjente slik at studentene fikk offentlig støtte gjennom Lånekassen. BI anbefaler at utdannelser fullført før 2003 forklares med antall år heltidsstudium på relevant nivå (bachelor = undergraduate, master= graduate), i stedet for en direkte oversettelse av tittel og eller studium.