Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring

Valgkurs Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring

Det totale tilbudet av valgkurs består av en portefølje av flere frie valgkurs. Listen nedenfor viser en fullstendig oversikt. Ikke alle kurs tilbys ved alle campuser, og ikke alle kurs kan velges i alle studier. Hva som er mulige valg for deg og ditt studium vil fremkomme av din individuelle studieplan inne på studentportalen når du er tatt opp som student ved BI.