-
Økonomi

Langsiktige banker er bra

Leon Bogdan Stacescu

Spiller det noen rolle om banker låner ut penger som en engangsaffære eller om de er opptatt av langsiktige relasjoner? Ja, viser studie fra BI.

BI FORSKNING: Bankvirksomhet i endring

Lokale banker har tradisjonelt vært opptatt av å utvikle langsiktige relasjoner med sine lånekunder. Lojale kunder har vært betraktet som gullkunder. Lokalbankene har god kjennskap til kundene sine, og har kunnet være smidig om kunden skulle kunne trenge litt ekstra kreditt i en vanskelig periode.

Gjennom de siste årene har det skjedd store endringer i banklandskapet.

Store banker har utvidet virksomheten sin til nye regioner og krysser også landegrenser. Storbankene tilbyr ofte å låne ut penger som en engangsaffære. De er langt mindre opptatt av å tilby gjentatte utlån til samme kunde.

Bransje i endring

Også bedrifter som ikke har vært banker, har gått inn i utlånsmarkedet. De nye aktørene låner også typisk ut penger som engangsaffærer. De er heller ikke spesielt opptatt av å utvikle langsiktige kunderelasjoner.

På toppen av denne strukturendringen har finanskrisen bidratt til å kortslutte flere langsiktige relasjoner mellom banker og låntakere. Lånekunder har måttet selge unna panteobjekter for å innfri sine lån til banker som ble hardest rammet av finanskrisen. Unntaket her er banker som har hatt en solid balanse.

Spiller det noen rolle om banker er opptatt av å utvikle langsiktige relasjoner eller om de låner ut penger gjennom enkelttransaksjoner?

– Ja, hevder Bogdan Stacescu, som er førsteamanuensis i finans ved Handelshøyskolen BI, på bakgrunn av en studie av hvordan bankene vurderer lånesøknader.

Pant eller kredittsjekk?

Bogdan Stacescu har sammen med forsker Artashes Karapetyan gjort en studie av om ulik utlånspraksis gir seg utslag i ulike måter å vurdere potensielle lånekunder på.

Når banker skal vurdere lånesøknader, kan de enten gjennomføre en grundig kredittvurdering av lånesøkeren eller kreve pant som sikkerhet for lånet (ofte i form av en bygning eller annen eiendom).

Begge metodene er kostbare.

En kredittvurdering forutsetter en omhyggelig og tidkrevende gjennomgang av lånesøknaden og innhenting av informasjon om kredittverdigheten til søkeren.

Hvis banken krever pant, er det en risiko for at den plutselig sitter der med et hus (eller annet panteobjekt) om lånet skulle misligholdes. I en krise vil dette kunne forsterke en eventuell økonomisk nedgang ved at mange boliger må tvangsselges.

Langsiktige relasjoner en god idé

De to finansforskerne har utviklet en modell for å se om det spiller noen rolle om bankene er opptatt av gjentatte utlån eller ikke.

Resultatene offentliggjøres i en forskningsartikkel som ble presentert på den årlige FIBE-konferansen som ble arrangert i januar 2016 ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Stacescu og Karapetyan finner at banker som vurderer en lånesøknad fra en som har lånt penger fra banken tidligere, foretrekker å gjøre en kredittvurdering fremfor å be om pant som sikkerhet.

Hvis det er utsikter til gjentatte utlån, reduserer det sannsynligheten for at banken krever pant også ved vurderingen av den første lånesøknaden til en gitt lånekunde.

– Studien viser at langsiktige relasjoner mellom bank og låntagere er en god idé. Bruk av kredittvurdering fremfor pant bidrar til økt velferd for samfunnet, fremholder Bogdan Stacescu.

Vant forskningspris

BI-forskeren ble tildelt FIBE-prisen 2016 (Publisher’s prize) for beste forskningsbidrag på FIBE-konferansen 2016. Konkurransen er åpen for forskere som ennå ikke er fylt 40 år. Prisen består av 20.000 kroner. 

– Dette er stor anerkjennelse for meg. Det var også på tide at finansmiljøet ved BI vant denne prisen, sier Bogdan Stacescu.

Referanse:

Artashes Karapetyan og Bogdan Stacescu: "Collateral and Informed Screening During Banking Relationships". Forskningsartikkel presentert på FIBE-konferansen 2016 ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

 

Publisert 1. februar 2016

Du kan også se alle nyheter her.