-
Ledelse

Hva ledere kan lære av Odyssevs

Steinar Bjartveit

I en tid der vi prøver å fange lederskap i formler og systemer, så rokker Homers fortelling om Odyssevs.

Rett og slett, den beste bok noensinne skrevet: Odysseen. Den har påvirket alle: Dante, Shakespeare, George Clooney, Ringenes Herre, James Joyce og Homer Simpson.  

Hvis du tror at gode bøker er ment for underholdning, tar du feil.

- En god bok sier noe om deg som menneske. Derfor sier den også noe om deg som leder. Og derfor har den beste bok noe fundamentalt å si deg, hevder høyskolelektor Steinar Bjartveit.

Hør også hva ledere kan lære fra Henrik Ibsen: Kongstanken - HVorfor vil du være leder?

I en tid der vi prøver å fange lederskap i formler og systemer, så rokker Homers fortelling om Odyssevs. Han navigerer for å nå sitt mål: å komme hjem etter Troja-krigen. Samtidig raser han mot nye oppdagelser. Kykloper, Skylla og Kalypso. Alt skal tas inn for å nå en bedre verden.  

Selv om vi ikke har den styrke som engang beveget jord og himmel, det som vi er, er vi. Odyssevs er prototypen på menneske og leder som søker rett fram, men samtidig langt nok utenfor til å vinne seg selv og sin framtid. Nesten som en advarsel om at tar du for mange kurs om lederes verktøykasser, så er du dømt til å gå under.

Mennesket, syng til meg, Muse, om han som reiste langt og vidt.

Steinar Bjartveit utgir ny bok om Odyssevs i høst.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse.

Publisert 5. oktober 2016

Du kan også se alle nyheter her.