-
Næringsliv

Hvor i all verden er det innovative?

Peder Inge Furseth

Innovasjon Norge bryter med sin egen visjon. Vi kan ikke spare oss til vekst gjennom å kutte i offentlig sektor.

KOMMENTAR: Peder Inge Furseth om innovasjon

Innovasjon Norges visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Det er en visjon om vekst. Men i årets innovasjonstale er det sentrale poenget å redusere utgiftene for offentlig sektor Norge.

Dermed bryter organisasjonen med sin egen visjon.

Norge må skape vekst, i små så vel som i store bedrifter. Det er bare vekst i private bedrifters inntjening som kan skape mer velferd i Norge. Økt velferd kan bare finansieres gjennom økte skatteinntekter. Vi kan ikke spare oss til vekst gjennom å kutte i offentlig sektor.

Pusser støv av gamle verktøy

Utgangspunktet for årets innovasjonstale er at det innen ca. 15 år blir et gap mellom inntekter og utgifter på statsbudsjettet - et gap som øker med 5 milliarder kroner pr. år fra år 2030.

Innovasjon Norge ser «bare én løsning som virkelig monner»: Norge må, som det het i talen, redusere utgiftene. Norge må enten kutte i velferdstilbudet eller øke produktiviteten i offentlig sektor. En skulle nærmest tro at innovasjonstalen var et resymé av politiske debatter som har gått trøtt - hvor i all verden er det innovative?

Staten skal ifølge Innovasjon Norge redusere utgiftene ved å legge vekt både på organisatorisk innovasjon og radikal innovasjon i offentlig sektor, og gjennom et innovasjonssamarbeid mellom offentlig og privat sektor. Dette høres tilforlatelig ut. Å

 trekke frem organisatorisk innovasjon er å pusse støv av et gammelt innovasjonsverktøy. Hvorfor er dette plutselig aktuelt? Det finnes andre og bedre perspektiv for å diskutere innovasjon i offentlig sektor.

Å lykkes med digital transformasjon

I Innovasjonstalen fikk vi høre at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor kan skje både gjennom stegvise, små innovasjoner, gjennom radikal, banebrytende innovasjon, og ved imitasjon av det de beste gjør. Dette er selvsagt. Men det er langt fra Innovasjon Norges egen visjon om vekst.

Det er tre flaskehalser, påpeker Innovasjon Norge. Det offentlige trenger å styrke sin innovasjonskompetanse; industri og næringsliv må lære seg hvordan det offentlige markedet fungerer; og det må legges mer vekt på organisatorisk innovasjon.

Innovasjon Norge-sjefen sa deretter dette: «Bare dersom vi lykkes med organisatorisk innovasjon kommer vi til å lykkes med digital transformasjon her i landet».

Dette er et premiss som er feil. Helt feil. Det er mange andre forutsetninger for å lykkes med digital transformasjon. Selv om vi lykkes med organisatorisk innovasjon trenger vi ikke lykkes med digital transformasjon - det er en hel rekke andre forhold som avgjør om virksomheter i Norge kan lykkes med digital transformasjon.

Tre anbefalinger

Til slutt i innovasjonstalen kom tre anbefalinger for hvordan å skape mer radikal offentlig-privat innovasjon:

  1. Norge må bli et foregangsland på offentlig innovasjon.
  2. Organisatorisk innovasjon må settes høyt på agendaen for trepartssamarbeidet.
  3. Få frem flere offentlige ledere som drivere radikal innovasjon.

Innovasjon er absolutt mulig i offentlig sektor om den kommer i moderate porsjoner. Å kunne skape radikal innovasjon er noe som trolig aldri kommer til å skje. Store organisasjoner, som et byråkrati, lider av strukturell og kulturell treghet; det er stive organisasjonsstrukturer, og stiv kultur. Mye forskning viser at slike organisasjoner i beste fall kan håndtere små innovasjoner.

Stimulere til vekst

Innovasjon Norge burde konsentrere seg om å stimulere til vekst i Norge - det er i hovedsak flere bedrifter i privat sektor som kan skape vekst for norsk økonomi, og dermed for velferdssamfunnet vårt.

Innovasjon Norge må slutte med flosklene om å bli ‘foregangsland’ og ‘verdensmester i innovasjon’. Nye tema for Innovasjon Norge kunne for eksempel være tjenesteinnovasjon. Tenk på hvordan tjenestene rundt smarttelefoner skaper økonomisk inntjening. Norsk industri må bli mer fokusert på software og tjenester.

Innovasjonstalen skal nå holdes en rekke steder i Norge. Der vil dessverre Innovasjon Norge fremstå som en organisasjon som ikke følger sin egen visjon. Det er lite nytt i denne talen. Keiseren har ingen klær.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Aftenposten 15. juni 2017.

Publisert 16. juni 2017

Du kan også se alle nyheter her.