-
Ledelse

Tør du la være å gi dine ansatte ansvar?

Ole I Iversen

Medarbeidere som kan bestemme hvordan de skal gjøre jobben sin, trives og presterer bedre. De er også mer fornøyd med sjefen sin, viser studie.

BI FORSKNING: Medbestemmelse på jobben (autonomi)

Medarbeidere som opplever medbestemmelse, innflytelse og handlingsrom i jobbsituasjonen, jobbautonomi, er bedre motivert, trives bedre og gjør en bedre jobb. Det er godt dokumentert i forskningen.

Likevel satser mange ledere på tett styring, oppfølging og kontroll for å forsikre seg om at arbeidet blir utført. Dette virker mot sin hensikt, dreper motivasjon og kan føre til økt turnover.

Jeg har gjennomført en studie blant 482 norske ledere og deres underordnede. Funnene var klare, og bekrefter det andre har funnet. Det er en sterk og tydelig sammenheng mellom medarbeidernes opplevelse av jobbautonomi og deres indre motivasjon til å gjøre en god jobb.

Mer fornøyd med sjefen

I tillegg ble medarbeiderne bedt om å evaluere sjefene sine på sentrale lederkompetanser som skiller mellom fremragende ledere og gjennomsnittlige ledere.

Modellen inneholder kompetanser innen blant annet informasjonshåndtering, lederskap, mellommenneskelig kompetanse og forretningsforståelse.

Ledere som har medarbeidere som opplevde høy grad av jobbautonomi, fikk gjennomgående en bedre vurdering på alle de 20 kompetansene som inngikk i lederkompetansemodellen.

Det er for så vidt ikke overraskende at medarbeidere som er godt motivert, er fornøyd med sjefen sin. Men det er oppsiktsvekkende at de gir dem topp vurdering på alle områder. Selv gode ledere pleier å ha noen svakheter.

Lederens viktigste oppgave

Dette kan bety at jobbautonomi enten direkte eller indirekte også påvirker hvor fornøyd medarbeidere er med lederen sin. I så fall er jobbautonomi enda viktigere enn tidligere antatt.

Dersom man vil bli oppfattet som en god leder av sine underordnede, bør ansvar og arbeidsoppgaver delegeres, samtidig som man står klar til å tilby støtte og hjelp om det er nødvendig.

En av lederens viktigste oppgaver er å organisere arbeidet slik at medarbeidere opplever jobbautonomi, for eksempel ved å kunne ta selvstendige beslutninger, organisere egen arbeidshverdag, velge fremgangsmåte og rekkefølge under oppgaveløsningen. Tør du la være?

Referanser:
Iversen, O.I. (2017: Employees Perceived job autonomy and Rating of Superior’s Managerial Competencies. Undersøkelse presentert på årskonferansen til European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), som ble arrangert 17. - 20. Mai 2017 i Dublin, Ireland.

Denne formidlingsartikkelen er tidligere publisert på Ole I. Iversens fagblogg 18. mai 2017.

Tekst: Førsteamanuensis II Ole I. Iversen ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 4. april 2018

Du kan også se alle nyheter her.