-
Ledelse

Er tankene dine klare for digital endring?

Elizabeth Solberg, Sut I Wong, Laura E. Mercer Traavik

Hvordan kan vi utnytte våre egne og våre medarbeideres tankesett når vi står i digitale endringer?

Lederens Verktøykasse: Er tankene dine klare for digital endring?

Digital informasjon og kommunikasjonsteknologi endrer fundamentalt arbeidets art og kontekst. Mange organisasjoner arbeider aktivt for å introdusere og bruke ny teknologi på en strategisk og prioritert måte som skal øke effektiviteten og drive innovasjon og skape konkurransefortrinn.

Å realisere disse fordelene er imidlertid sterkt avhengig av ansattes aksept av digitale endringer og vedtak av ny teknologi. Dette gir en reell utfordring for ledere som leder teknologiske endringer.

Fundamentell tro - eller "mindsets" - hos ansatte kan overstyre informasjon om teknologiske fordeler og funksjoner og påvirke deres eventuelle aksept av nye digitale løsninger og måten man bruker dem på.

Under denne Lederens Verktøykasse redegjør professor Elizabeth Solberg, lektor Laura E. Mercer Traavik og professor Sut I Wong forskning om ulike tankesett og hvordan vi kan utnytte våre egne og våre medarbeiders tankegang når de fører digitale endringer.

Se video av hele foredraget under for faglig påfyll om tematikken. Foredraget er på engelsk.

Lederens Verktøykasse

Publisert 4. mai 2018

Du kan også se alle nyheter her.