-
Økonomi

Betenkt konflikt rundt ny oljefondssjef

Morten Kinander, Espen Henriksen

Interessekonfliktene mellom Nicolai Tangen og hans nye stilling som toppsjef i Oljefondet gjør at det nå foreligger en betenkning om uavhengigheten til Norges Bank, kun uker før han tiltrer den nye stillingen.

Betenkningen dreier seg om hvorvidt Finansdepartementet, finansministeren eller regjeringen har noe de skulle ha sagt i ansettelsen, eller om det kun er opp til hovedstyret i Norges Bank å velge etterfølgeren til Yngve Slyngstad.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche har på oppdrag fra finansdepartementet gitt en juridisk vurdering som konkluderer med at finansministeren ikke kan instruere Norges Bank i ansettelsen av en ny oljefondssjef.

Professor Morten Kinander ved Institutt for rettsvitenskap mener finansdepartementet kan gripe inn hvis de ønsker det, siden det ikke står noe eksplisitt eller implisitt om oljefondet i en slik situasjon i sentralbankloven, og at den derfor må tolkes ut fra forvaltningsmessige prinsipper.

Selve ansettelsesprosessen av hedgefondforvalteren blitt gitt mye spalteplass i norsk og internasjonal presse de siste månedene. Det har blitt stilt en rekke spørsmål, spesielt rundt dømmekraften til utvalget som har stått bak ansettelsen, men også om betydningen det kan få for oljefondet og Tangens rolle for den fremtidige forvaltningen av Norges sparepenger til kommende generasjoner. Medieavsløringer om skatteparadis, samfunnstopper på luksuskonferanser og store finansielle interessekonflikter har også gjort at det har blitt reist kritikk rundt det etiske rammeverket til fondet, som har nytt godt av et sterkt omdømme bygd opp gjennom mange år.

Etterlyser bedre begrunnelse

Espen Henriksen ved Institutt for finans etterlyser en tydeligere faglig og kommersiell begrunnelse for ansettelsen fra hovedstyret i Norges Bank, særlig siden de synes å ha strukket seg lenger enn hva som er bransjestandarden blant fondsforvaltere da ansettelsesavtalen ble inngått. En slik faglig og kommersiell begrunnelse for utnevnelsen av Tangen er ikke bare viktig for legitimiteten til ansettelsen, men også for å forankre investeringsstrategien blant eierne og gjøre den mer robust.

Henriksen mener at det er hevet over enhver tvil at Tangen er fenomenalt dyktig. Det er imidlertid ikke åpenbart at suksessen han har hatt på en type finans, lar seg overføre til andre typer finans. Strategien som har gjort den norske modellen for statlig formuesforvaltning til en suksess, har svært lite til felles med hedgefond-strategier. Henriksen utdypet disse argumentene i en artikkel i Investment and Pensions Europe før sommeren.

Et flertall på Stortinget stiller seg nå også bak kritikken til representantskapet, kontrollorganet til Norges Bank, som mener at interessekonfliktene mellom Tangens privatøkonomi og nye stilling fortsatt ikke er løst, og at det har blitt brutt regler og retningslinjer i ansettelsesprosessen.

Betenkt konflikt rundt ny oljefondssjef

Publisert 21. august 2020

Du kan også se alle nyheter her.