-
Ledelse

Ledelsesideer og hvordan de spres – som virus

Birgit Helene Jevnaker, Johan Olaisen

Ledelses- og virksomhetstrender omtales ofte som kortvarige motebølger, men ut ifra hvordan de sprer og utfolder seg, bør vi heller tenke på dem som smittsomme virus?

Ideer for hvordan forbedre og modernisere organisasjoner brer om seg. Felles kontorplasser i åpent landskap, arbeid med KPI’er og verdibasert ledelse er eksempler på trender som har blitt omfavnet av mange organisasjoner over hele verden. Organisasjonene blir «smittet». Mer eller mindre empirisk grunngitte ideer om hvordan visjoner, strategier, ledelse og organisasjon bør utformes, sprer seg globalt og lokalt – omtrent som et virus.

Smittespredningen skjer ofte via toneangivende ledelsesguruer, konsulenter og utdanningsinstitusjoner og kan utvikle seg til å bli globale pandemier.

Livssyklusen til slike trender har likhetstrekk med spredning av virusinfeksjoner, fra smitte, inkubasjonsperiode, infeksjon eller immunitet, replikasjonsevne, til mutasjoner og senkomplikasjoner.

Hvor møter vi virksomhetstrendene?

Som forskere har vi finlest årsmeldingene for de 20 største selskapene i de skandinaviske landene for å identifisere idétrender som preger virksomhetene og som har hatt en viruslignende global spredning. Vi gikk også til selskaper som Apple, Samsung, Sony. Å studere hvilke trender disse viktige virksomhetene arbeider med er spesielt interessant siden de langt på vei lever av å virkeliggjøre slike globale trender.

Trendene er like aktuelle for offentlige institusjoner som sykehus, universiteter og skoler som også er smittet av foretaksdrevne virksomhetsmodeller.

Behov for et moderne image

Nye lederskapsideer er nærmest et absolutt krav til globalisering, digitalisering, bærekraftighet, verdibasert lederskap, virtuelle team, prosjektagilitet eller arbeidsfleksibilitet.

Ideene plasseres ofte under store paraplyer som endringsledelse, tranformasjonsledelse, curlingledelse, eller New Public Management. De representerer en form for modernitet og identitet som alle «må» delta i for å ha et ønsket image, en resultatbasert grønn profil eller en ønskelig virksomhetshistorie. Kort sagt for å vise at også vår bedrift følger med i tiden og er moderne.

Hvordan spres viruset hos vertene?

«Viruset» spres ofte gjennom introduksjon av avanserte måleinstrumenter eller skåringsverktøy som ofte kun konsulenter kan bruke. Resultatene er ofte selvoppfyllende profetier hvor en poengsum slår fast at organisasjonen er kommet nærmere realiseringen av målene.

6 antagelser for hvordan virusspredningen lykkes:

  1. Ideene må oversettes til de interne lokale forhold.
  2. Ideene vil møte et forsvarssystem – spørsmålet er om motstand brytes ned og/eller det kan skje medvirkning og tilpasning nedenfra.
  3. Virusene trenger en inkubasjonsperiode («stille før stormen») for å spre seg enda sterkere.
  4. Når det spres, får «viruset» ulike lokale mutanter.
  5. Aktive og inaktive perioder og prosesser kan lede til at endringene får feste seg mens trykket holdes oppe.
  6. Evalueringssystemene framtrer som meningsskapende og gir lederne dokumenterbare resultater som demper motstanden og øker virusavhengigheten.

Behovet for sunt immunforsvar

Selv om globalisering, digitalisering, robotisering eller kunstig intelligens er viktig, er de relaterte virksomhetstrendene ikke avgjørende viktig for alle bransjer og virksomheter. En del vil ikke tjene på å være i front, men heller på å være avventende, for eksempel til etter at ferdige verktøy foreligger. Det store spørsmålet er derfor hvilket bevisst forhold virksomheten har til slik virusbasert organisasjonsmodernitet.

Virksomhetsideer som spres slik fører ikke nødvendigvis til «sykdom». Men de smittsomme ideene kan bringe både fordeler og ulemper som derfor bør vurderes aktivt av ledere og ansatte mfl.

Vår oppfordring er at vi bør forstå hvordan og hvorfor virksomhets- og lederskapstrender spres og adopteres. Som for virus bør vi også ha en beredskap og en sunn og kritisk resistens overfor den stadige strøm av nye trender for management som i dag sprer seg globalt.

Kilder:

Jevnaker, Birgit Helene & Olaisen, Johan Leif (2020). Traveling Management Ideas like Virus Infections. Proceedings of the ... European conference on knowledge management, ECKM 2020 (December), s. 370- 377. Doi: 10.34190/EKM.20.093

Jevnaker, Birgit Helene & Olaisen, Johan Leif (2021/forthcoming). «Traveling leadership ideas as a business virus infection” in Eido, G. and R.Seller, 2021, World of Ideas, Vernon Press, New York.

 

 

Publisert 28. juni 2021

Du kan også se alle nyheter her.