-
Næringsliv

Månedens forsker - Sut I Wong

Sut I Wong

Hvordan kan vi bruke teknologi for å gjøre arbeidet mer meningsfullt?

Hvorfor er ditt fagfelt viktig?

Digital teknologi har gjort det mulig med mer fleksible arbeidsordninger og bidratt til at organisasjoner er blitt mer tilpasningsdyktige. Jeg studerer hvordan dette endrer måten vi jobber på.

I løpet av de siste tiårene har bedrifter gått fra å bare respondere på fagforeningenes krav, gjennom å understreke et positivt forhold mellom arbeidsgiver og ansatte, til å nå fokusere på proaktivitet. Med proaktivitet menes det at arbeidsgivere aktivt prøver å forbedre arbeidsforholdene for sine ansatte, og at de ansatte tar ansvar for sitt eget arbeid gjennom å kontinuerlig se etter de beste måtene å utføre det på.

Gjennom min forskning ønsker jeg å hjelpe enkeltpersoner og organisasjoner å være proaktive. På den måten vil man redusere konflikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og man gjør arbeidet mer meningsfullt for alle.

Teknologi er en viktig del av denne utviklingen. Min siste forskning ser på hvordan ting som virtuelle team, menneske-maskin interaksjoner, kunstig intelligens, crowd work og spillifisering endrer arbeids og -organisasjonskulturen.

Hva vil du endre i næringslivet eller i samfunnet?

I vår digitale tidsalder er det viktig for organisasjoner å være bevisste på praksisen de utøver og sette mennesket i sentrum. De må ikke se på oss som en brikke i et spill.

Jeg ønsker å bidra til å bygge «bevisste virksomheter», et konsept introdusert av Fred Kofman. En bevisst virksomhet er ute etter å utvikle organisasjonen som et menneskelig felleskap.

Hva er den største utfordringen i ditt arbeid?

Hvordan man kan utvikle ansattes proaktivitet uten å ta bort ansvaret fra ledere og organisasjoner.

Når var sist du gjorde en feil, og hva lærte du av det?

Jeg har gjort for mange feil til å legge merke til enkelthendelser. Å feile er det første trinnet i læring.

Hvem er ditt største forbilde?

Professor Mary Parker Follett har vært en stor inspirasjonskilde for meg. Hun definerte ledelse som «kunsten å få ting gjort gjennom mennesker» og er kjent som «den moderne ledelsens mor».

Hun argumenterte for det menneskelige aspektet i ledelse. Hun så på dette som langt viktigere enn såkalt vitenskapelig ledelse, som har mer vekt på industrielle og mekaniske komponenter.

Publisert 16. november 2021

Du kan også se alle nyheter her.