-
Ledelse

Lederne med det lille ekstra

Donatella De Paoli, Sigrid Opedal Lisæth

Hvorfor stoler vi på noen ledere, mens vi har mindre tillit til andre? Hva er det som gjør at noen ledere fremstår troverdige?

Det er i kriser de gode lederne utmerker seg. Da kjenner vi på et ekstra behov for ledere som man kan stole på til å ta gode avgjørelser på våre vegne. President Volodymyr Zelenskyj har oppnådd stor tillit hos mange siden Ukrainakrigen startet, mens her på hjemmebane opplever statsminister Jonas Gahr Støre en stadig dalende oppslutning hos velgerne mens rentene stiger og strømprisene har vært rekordhøye.

Hva er det som gjør at vi ubevisst og ganske umiddelbart har tillit til noen ledere, mens vi ikke blir helt overbevist av andre? 

I intervjuer av syv fremragende toppledere i Norge, i både offentlig og privat virksomhet med høy grad av gjennomslagskraft hos ansatte og i offentligheten, fikk vi noen svar. Målet var å finne ut av hvorfor disse lederne var troverdige og tillitsvekkende. Hvor bevisste var disse lederne på hvordan de kommuniserer, både med ord, mimikk og kroppsspråk på en tilstedeværende, rolig, trygg og overbevisende måte?

Trygt forankret i eget verdifundament

For å fremstå troverdig må ledere være i kontakt med sitt «sanne selv» og sine verdier i ledergjerningen. Dette så vi også hos lederne vi snakket med. Både deres følelser, intellekt og kropp var forankret i deres underliggende verdier, men de var også selvbevisste som mennesker og ledere. De viste stor grad av selvinnsikt. De visste hva de sto for, hvem de var og hva som hadde formet dem som ledere. Det bidro til at de alle fremstår som tydelige, troverdige og overbevisende ledere.

Det er ens familieverdier, livserfaringer, kriser, endringer og måten en har blitt møtt på, som har betydning for hvem ens ‘sanne selv’ blir. Ledelse starter innenfra. Derfor må fundamentet; ens personlige utvikling, ens følelsesmessige modning, integritet og verdier være avklart. Ledelse handler ikke kun om intellektuelle prestasjoner. Det handler om å påvirke, bevege og få mennesker med seg. Ledere som kjenner seg selv, har en trygg og god forankring i seg selv og på den måten klarer å være tilstedeværende med hele seg, skaper trygghet og inngir tillit.

Donatella De Paoli

Vil du lære mer?

Donatella De Paoli underviser i Executive Master of Management programmene Teamledelse og Tilstedeværende ledelse

 

Et talende kroppsspråk

Troverdighet handler også om å ha kontakt med og bevissthet om ens magefølelse og kroppslige signaler. Det interessante med disse norske lederne som hadde ‘dette noe ekstra’, er at de er bevisste sitt eget kroppsspråk og hvordan dette påvirker andre. De både kjenner og bruker signaler fra egen kropp til å regulere seg selv i ledergjerningen. De er ærlige, og det er konsistens mellom tale og kropp. Derfor oppleves de både som ekte, overbevisende og tillitsvekkende.

Ansvarlig og menneskekjær

For å fremstå troverdig er det helt grunnleggende å ta ledergjerningen på alvor, være tilstedeværende og bry seg om dem du leder. Det var tydelig at lederne vi intervjuet hadde sterke følelser for menneskene de ledet. De var også svært tydelige på det ansvaret de kjenner på, og som de selv mener de tar. De kjenner på at lederrollen er større enn dem selv, som denne lederen uttalte:

..ledelse er noe som handler om ansvarlighet, og om kjærligheten til folkene, som er noe jeg i hvert fall er veldig opptatt av.

Det lille ekstra

I løpet av Ukrainakrigen har Zelenskyj kommunisert hva han har stått for, han har overbevist mange med både sitt kroppsspråk, sin tilstedeværelse og sin ansvarlighet. Her i Norge har statsminister Støre fremstått som en intellektuelt smart og profesjonelt dyktig leder, som behersker det faglige og rasjonelle. Til tross for dette opplever han synkende oppslutning. I strømkrisedebatten opplever mange at Støre ikke bryr seg nok.

Våre intervjuer viser at ledere med stor gjennomslagskraft har et sterkt engasjement for menneskene de leder. Lederne viser en velutviklet evne til å bruke sitt sanne selv og sine verdier inn i valg og aktiviteter de utfører, de stoler på den «tause kunnskapen» som ligger lagret i kroppen og gjennom dette fremstår de konsistent i kropp og tale. Derfor oppleves de som solide, ekte og pålitelige. De viser med hele seg at de bryr seg.

Det lille ekstra er kanskje ikke rent lite, men det er disse ekstra egenskapene som avgjør om en leder fremstår troverdig, spesielt når krisen treffer.

Referanser:

De Paoli, D. 2023. Tilstedeværende Ledelse. I utgivelse. Cappelen Damm Akademisk.

Ladkin, D. & Taylor, S. S.  2010. Enacting the "true self": Towards a theory of embodied authentic leadership, Leadership Quarterly, 21, 64–74.

Lisæth, Opedal, S. 2022. ‘Han bare hadde det’. Praktiserer ledere i norsk offentlighet ‘embodied authentic leadership’? Prosjektoppgave for
Executive Master of Management programmet ‘Teamledelse’ på BI.

 

Publisert 27. januar 2023

Du kan også se alle nyheter her.