-
Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Leadership Talks

Leadership Talks er en seminarserie om temaer knyttet til ledelse, endring og bærekraft, prosjektledelse og organisasjonspsykologi, arrangert av Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Seminarene er rettet mot å gi forskere og praktikere et rom for å presentere sin forskning, forskningsideer eller prosjekter. Vi ønsker å bygge en bro mellom akademia og praksis, og bringe den nyeste forskningen, praksisen og tanker som er relevante for hvordan vi driver virksomheter på tvers av sektorer og rundt om i verden i dag. Vi ønsker også å skape et rom for å dele kunnskap, diskutere nye ideer og åpne muligheter for samarbeid.

Seminarene vil være vert for forskere, praktikere og eksperter på feltet som er interessert i å koble forskning til praksis med fokus på samfunnsmessig innvirkning. "Leadership talks" foregår på BI og kan følges både fysisk og digitalt.