-
Forskning

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Institutt for ledelse og organisasjon har organisert virksomheten i tre faggrupper:

Thorvald Hærem

Thorvald Hærem

Instituttleder Institutt for ledelse og organisasjon +4746410720

Kontakt

Åse Fjeld-Hansen
Administrasjonssjef

Telefon: +4746410078
E-post: ase.fjeld-hansen@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Instituttet er opptatt av vekselvirkningen mellom forskning og undervisning. For instituttets medarbeidere betyr dette å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrifter, samtidig som forskningen formidles i undervisningen.

Instituttets undervisningsvirksomhet dekker alle studienivåer, inkludert etter- og videreutdanning. Dette innebærer kurstilbud både på siviløkonomstudiet, EMBA-studiet, Executive Master of Management, doktorgradsprogrammet i "Leadership and organisation", samt ved BI campusene.