-
Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Faggruppen for Ledelse, endring og bærekraft

Dagens og fremtidens arbeidsliv står ovenfor mange utfordringer som klimakrise, krevende samfunnsproblemer, globale pandemier, mer sammensatt arbeidsstyrke, økt digitalisering og en ustabil økonomi. Dette setter økt press på ledere og organisasjoner til å håndtere kompleksitet, kontinuerlig endring og situasjonstilpasset ledelse. Denne faggruppen imøtekommer behovet for bredt ledelsesrepertoar, inspirert av ulike fagtradisjoner, som gir ledere flere bein å stå på;

  • ledelse av kreativitet, læring og endring,
  • ledelse av innovasjon og bærekraft,
  • prestasjonsorientert, positiv, tilstedeværende og inkluderende ledelse,
  • kunst-basert og estetisk kommunikasjon og ledelse,
  • håndtering av etiske dilemmaer og bevaring av håp og fremtidstro.

Vi består av eksperter som er ledende internasjonalt og nasjonalt innenfor hvert og ett av de ovennevnte fagfeltene. Alle er ledelses- og organisasjonsforskere spesielt opptatt av hvordan en bærekraftig fremtid kan sikres gjennom at studenter og ledere får oppdatert forskningsbasert undervisning og verktøy. FNs bærekrafts mål er retningsgivende for faggruppen. Vi er forankret i en nordisk arbeidslivstradisjon med verdier som godt arbeidsmiljø for alle, likeverd, etikk, ytringsklima, deltagende og positive arbeidsrelasjoner mellom ledere og medarbeidere, slik at de beste prestasjoner oppnås samtidig som vi sikrer en bærekraftig utvikling.

Faggruppen består av dedikerte forskere som publiserer i de beste fagtidsskriftene internasjonalt, er aktive i media, og er foredragsholdere i næringslivet og offentlige organisasjoner. Vi underviser på både bachelor, master of science, doktorgrad, og på ulike etterutdanningsprogrammer som MBA, digitale executive short courses, Executive Master Management som Prestasjoner i organisasjoner, Grønn Vekst, Ytringsklima, Leadership-In-Action, Tilstedeværende Ledelse, Teamledelse og mer.

Faggruppen ledes av førsteamanuensis Donatella De Paoli

Faggruppen for Ledelse, Endring og Bærekraft består av følgende personer;

Ansatte i faggruppen