-
Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Faggruppen for prosjektledelse

Faggruppen for prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI er i dag blant de ledende forskningsmiljøene innenfor prosjektledelse i Europa.

Prosjektledelse på BI markerer seg med en distinkt profil, som trer fram som annerledes enn det man finner for tekniske og ingeniørpregede fag. Ledelse er det sentrale fokus i prosjektfaget på BI.

Internasjonal virksomhet
Faggruppen har i den senere tid oppnådd betydelig anerkjennelse internasjonalt for sin forskningsvirksomhet. Det er en fortsatt ambisjon å ha et høyt nivå på forskningsaktiviteten med samarbeid med internasjonale miljøer. Faggruppen har hatt stor akademisk produksjon med artikler i internasjonale tidsskrifter, lærebøker og utbredt deltakelse på internasjonale konferanser. De siste par årene har det også blitt flere priser for "best paper" og "best research awards". Forskningen har blitt publisert i tidskrifter som Research Policy, Industrial and Corporate Change, MIT Sloan Management Review, Human Resource Management, Organization Studies, R&D Management, International Journal of Innovation Management. Gruppens medlemmer er medlemmer i et stort antall editorial boards, bl.a. International Journal of Project Management og Project Management Journal.

Internasjonale forskningsprosjekter
Medarbeidere fra gruppen har de siste årene deltatt i de to store internasjonale forskningsprosjektene "Rethinking Project Management" og "Value of Project Management". Gruppen er også medlem av PM Uni, som er et forskningssamarbeid mellom sentrale vest-europeiske og øst-europeiske universiteter. Faggruppen har sammen med NTNU og SINTEF etablert Norsk senter for prosjektledelse, som har 30 store norske statlige og private virksomheter som medlemmer, som bidrar til finansiering av nasjonale forskningsprosjekter. Flere av prosjektledelsesgruppens medlemmer er godt profilert i det internasjonale forskningsmiljøet.

Problemstillinger
Faggruppens medlemmer har arbeidet med et vidt spekter av problemstillinger i sin forskning. Fra de siste årene vil vi nevne følgende temaer: Det prosjektbaserte samfunn, Virksomhetens strategi og bruk av prosjekter, Prosjektporteføljeledelse, Organisering av prosjektkontor, Forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder, Prosjektutviklingen i virksomheter, Tid og kunnskapsintegrasjon i prosjekter, Usikkerhet og risiko i prosjekter, HRM i prosjektintensive bedrifter, Prosjektbasert læring og Utvikling av prosjektkompetanse.

Utdanningstilbud
Faggruppen har ansvaret for et variert utdanningstilbud i prosjektledelse. Master of Management-programmet i prosjektledelse har helt siden oppstarten av Master of Management-programmene vært blant de mest etterspurte. Nå tilbys dette programmet i Nydalen med oppstart både i vårsemesteret og høstsemesteret og fra høsten 2009 også som nettbasert undervisning. MM-programmet blir også tilbudt regionalt når de regionale skolestedene ønsker det. Det gis også undervisning i prosjektledelse på Master of Science- og Bachelor-nivå. Flere av medarbeiderne i faggruppen har også vært sterkt involvert i undervisningen i Kina og Litauen.

Faggruppen ledes av professor Jan Terje Karlsen.

Faggruppen for prosjektledelse består av følgende personer:

Ansatte i faggruppen