-
Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

2024

 • torsdag 23. mai 2024 - Dagens Medisin Risikodeling er ikke et godt argument for nye prisavtaler. Likevel kan de spille en viktig rolle

  Hvis helseforetakene ikke liker risiko, bør de velge en avtale med flat rabatt. Hvis vi skal betale kun når behandlingsresultatet er bra, vil selvsagt industrien kreve en høyere pris. Den resultatbaserte prisen vil ligge langt over prisen vi betaler for behandlingene med en flat rabatt, skriver Dag Morten Dalen

 • mandag 20. mai 2024 - Dagsavisen Bør renta kuttes i år? Dette mener ekspertene.

  Inflasjon og en svak norsk krone skal fortsatt sjongleres på line mens norske boliglånstakere holder pusten og spør: Når skal renta ned? – Selv om inflasjonen har kommet en del ned nå, er det et stykke igjen til den er to prosent, som er målet. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) som er den Norges Bank ser mest på, var i mai på 4,4 prosent, påpeker økonomiprofessor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI overfor Dagsavisen.

 • mandag 6. mai 2024 - Nettavisen Støtten bikker en million kroner per bonde: – Vanvittig høyt

  Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør er på 2,62 milliarder kroner. Snaut to milliarder av dette er økte subsidier. – Vi må ikke glemme at tilbudet som kommer nå er en økning fra et høyt nivå, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Ivar Gaasland til Nettavisen.

 • fredag 3. mai 2024 - DN Vi vet ikke om privat helse truer velferdsstaten – mangler data

  Vi vet ikke hvor mange som kjøper helsetjenester privat, hvem de er, og hvorfor de gjør det. Fravær av data er et demokratisk problem. Om borgere og politikere skal kunne ta informerte valg om hvordan vi vil organisere helsevesenet vårt trenger vi informasjon om alle helsetransaksjoner, skriver artikkelforfatterne Ingrid Huitfeldt, Camilla Stoltenberg og Aksel Braanen Sterri.

 • torsdag 25. april 2024 - VG Tomt for norske poteter denne uken

  Det er skrapet for norske poteter i butikkene. Nå skal tollsatsene for å importere fra utlandet fjernes. Men den 1. september vil tollsatsene stige radikalt. Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI, har tidligere sagt til NRK at kraftig økte importkostnader gir et stort rom for å øke prisen på norske poteter. Som igjen kan gi lavere etterspørsel.

 • torsdag 18. april 2024 - DN DN mener: Landbrukspolitikk på steroider

  Bøndene vil ha samme inntekt som lærere og sykepleiere. Noen har det – og mer til. Bønder fra hele landet demonstrerer foran Stortinget mot Regjeringens landbruksmelding.

 • torsdag 18. april 2024 - DN Kronikk: For sløve om skatters kostnader?

  Alle økonomer vet at skatt hemmer verdiskaping, fordi incentivene til innsats går ned. Legger Finansdepartementet nok vekt på dette? Bevisstheten om skatters kostnader synes ikke å være høy, skriver Gisle J. Natvik og viser til den ekstra arbeidsgiveravgiften som finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom med i statsbudsjettet for 2023.

 • onsdag 17. april 2024 - DN Hvorfor er bøndene så misfornøyde?

  Bøndene er misfornøyd med politikken de selv har vært med på å utforme. Ikke rart, for politikken virker ikke – bonden finner ikke igjen de høye subsidiene på bunnlinjen. Norsk jordbruks fortrinn er ikke volumproduksjon. Som i Alpene passer naturen bedre til varer med særpreg, skriver Ivar Gaasland.

 • onsdag 17. april 2024 - NRK Mangel på potet: – Et puslespill å dekke kundenes behov

  Mangel på potet: – Et puslespill å dekke kundenes behov. Bama mistet 9000 tonn poteter i fjor på grunn av tørke, regn og flom. I tillegg øker tollen på importpoteter kraftig. Det vil gjøre det langt dyrere å importerte potetene. Derfor mener Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI, at potetene vi finner i butikkene vil bli dyrere.

 • onsdag 3. april 2024 - DN Kronikk: Vi mangler folk og kompetanse – kan ikke satse på flaks denne gangen

  Norge mangler både arbeidskraft og kompetanse. Politikerne bør gjøre det mer lønnsomt å jobbe og mer fristende for utenlandsk arbeidskraft å komme hit. Vi mangler allerede nødvendig it-kompetanse i offentlig og privat sektor, og behovet kommer til å øke, sier Professor i samfunnsøkonomi, Hilde C. Bjørnland.

 • fredag 29. mars 2024 - NRK Regjeringen setter opp tollmurer – vil hindre import av poteter

  Tollen øker kraftig på importpoteter. Økonom Ivar Gaasland mener dette presser opp prisene, også på norske poteter. Når importkostnadene dobler seg, gir det også stort rom for å øke prisen på norske poteter. Det sier Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI.

 • torsdag 28. mars 2024 - Bergens Tidende Ekspert meiner det kan bli vanlegare med mangel på både mjølk, egg og kjøt

  Uaktuelt å selje importerte egg i butikkane, seier Norgesgruppen. Men Kim Andre Schau (38) ville kjøpt svenske egg. Professor i samfunnsøkonomi Ivar Gaasland trur slike situasjonar med mangel vil bli meir vanleg.

 • tirsdag 5. mars 2024 - DN Vi har pengene Ukraina trenger

  Gjennom Oljefondet har vi nesten 17.000 milliarder kroner på bok. Stortinget har bestemt at denne arven skal bevares for fremtidige generasjoner og har satt opp et detaljert regelverk, Handlingsregelen, for å sikre formålet. Som jeg skrev i DN 5. november, har min og andres forskning reist adskillig tvil om hvorvidt regelen sikrer formålet. Ikke desto mindre mener jeg at vi nå bør bryte den, som uttrykt her i avisen allerede av Steinar Juel og medskribenter, BI-professor Gisle Natvik og av DN på lederplass.

 • onsdag 28. februar 2024 - DN I skyggen av handlingsregelen

  Tenk på ett tall om norsk finanspolitikk. Eller vent. Er det virkelig fornuftig å sette handlingsregelen over Nato-målet? Til tross for oljepengene klarer vi ikke å oppfylle Natos mål for pengebruk, skriver Gisle James Natvik.

 • fredag 23. februar 2024 - E24 Rapport: Norges Bank satte opp renten for sent

  Ifølge den ferske rapporten Norges Bank Watch undervurderte Norges Bank inflasjonstrykket og hvor godt norsk økonomi ville klare seg, og overvurderte styrken til den norske kronen i fjor. I år er det professor Leif Anders Thorsrud ved Handelshøyskolen BI og sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 som står bak rapporten, som lages hvert år av ulike økonomer på oppdrag for Finansdepartementet. Den skal vurdere Norges Banks pengepolitikk.

 • fredag 23. februar 2024 - DN Tydelig kritikk mot Norges Bank: – Pengepolitikken var treg

  Sentralbanksjef Ida Wolden Bache hevet renten bare seks ganger i fjor og nå er dommen fra Norges Banks vaktbikkje klar. Norges Bank Watch mener sentralbanksjefen agerte for sent da rentene begynte å stige i utlandet. I år er det sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 og BI-professor Leif Anders Thorsrud som har tatt over stafettpinnen i Norges Bank Watch.

 • mandag 19. februar 2024 - Altinget Debatt: Prioritering: Må vi få inn samfunnsperspektivet? Jeg har flere reservasjoner

  Flere helseøkonomer mener at den forventede produktivitetsgevinsten bør hensyntas i vurderinger av nye metoder – vi må få inn samfunnsperspektivet. Jeg har flere reservasjoner, skriver Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

 • fredag 16. februar 2024 - NRK Prisvekst i Skandinavia: Derfor stig prisane meir i Noreg

  Prisveksten i Noreg er meir enn dobbelt så høg som i våre naboland Sverige og Danmark, viser tal for desember. Den viktigaste og største skilnaden til Danmark er valutakursen. I motsetnad til sentralbankane i Noreg og Sverige, styrer den danske sentralbanken renta slik at den danske krona skal stabilisere seg mot euroen .– Dei siste åra har valutakursen blitt svakare i Noreg. Det gjer det mykje dyrare å importere varer, forklarer professor Hilde C. Bjørnland.

 • onsdag 14. februar 2024 - DN Kronikk: «Håp» om økt kjøpekraft kan gjøre vondt verre

  Prisveksten avtar, men kan styrkes igjen av geopolitisk uro og militær opprustning, og kreve høye renter lengre. Da bør ikke regjeringen gjøre økt kjøpekraft til et av sine suksesskriterier, skriver Hilde C. Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi ved BI.

 • mandag 5. februar 2024 - Minerva Den siste olje

  Sist Høyre var i regjering, ble ikke det økonomiske handlingsrommet benyttet til skattereduksjoner. Det bør partiet gjøre neste gang det kommer til makten. Til tema «Økonomisk bærekrat i velfersstaten» innledet Professor Hilde C. Bjørnland ved BI. Hun viste til norsk nasjonalregnskap, publisert i forbindelse med regjeringens fremlagte forslag til neste års statsbudsjett.

 • lørdag 3. februar 2024 - TV2 – Det vil fortsette å øke

  Inkassosaker på boliglån er tilbake på nivået før pandemien. Fortsatt har vi ikke sett den fulle effekten av rentehevningene, advarer analytiker. Ifølge Gisle James Natvik, professor i samfunnsøkonomi ved BI, viser finansmarkedet i USA at realrentene nå forventes å ligge langt høyere i fremtiden enn før pandemien.

 • torsdag 1. februar 2024 - E24 Prognoseprisen: Danske Bank knuste Finansdepartementet

  Danske Bank vant konkurransen om de beste prognosene for norsk økonomi, mens Finansdepartementet endte på sisteplass. Genaro Sucarrat ved BI, som deler ut prisen, forklarer Finansdepartementet sisteplass med de dårligste prognosene for privat konsum, offentlig konsum og investeringer. – Man kan få inntrykk av at det manglet en rød tråd i utformingen av prognosene, kommenterer han.

 • torsdag 25. januar 2024 - DN Ryddig, men faglig tvilsomt om norsk pengepolitikk

  SV mener Norges Bank bryter mandatet sitt og nedprioriterer arbeidsledighet. Men inflasjonen er skyhøy og ledigheten lav. Så hvordan kommer de til den konklusjonen? LO vikler venstresiden inn i en kamp mot renteøkninger, skrev Gisle James Natvik og ble deretter imøtegått av SVs Kari Elisabeth Kaski

 • mandag 15. januar 2024 - Nettavisen Det norske kjøttberget vokser: – Jeg ser ingen vei utenom betydelige priskutt

  Tidlig i fjor høst tok Nortura grep for å få ned de store kjøttlagrene. Men ukesrapporten for uke en viser at lagrene bare øker. – Før var det vanlig at man dumpet norske landbruksvarer i andre land. Det har Verdens handelsorganisasjon (WTO)satt en stopper for. Det er ikke mulig lenger, sier førsteamanuensis Ivar Gaasland ved BI.

 • onsdag 10. januar 2024 - E24 Kritisk til sjeføkonomer: – Jeg driter jo i hvor mye renten endrer seg

  Professor ved BI, Gisle James Natvik, synes sjeføkonomers beskrivelse av virkeligheten er «veldig rar». – Inflasjonen er litt på vei ned. Realrentene begynner nå å bli ordentlig høye. Jeg skjønner ikke helt logikken til alle som sier at alt ser så mye lysere ut nå enn for et halvt år siden, sier han.

 • onsdag 10. januar 2024 - DN Besatt av lave renter

  Det ser ut til at LO vikler venstresiden inn i en kamp mot renteøkninger. Er det klokt av politikerne å bli med på den? LO har siden våren 2020 kjempet mot økte renter, skriver Gisle James Natvik

 • søndag 7. januar 2024 - Finansavisen Den viktigste arven

  Barn av rike foreldre blir rikere enn andre barn fordi de får hjelp til å kjøpe egen bolig tidlig, viser en stor norsk studie av forskerne Ella Getz Wold, Knut Are Aastveit, Eirik Eylands Brandsaas, Ragnar Enger Juelsrud og Gisle James Natvik fra BI, Norges Bank og Federal Reserve

 • mandag 1. januar 2024 - E24 Kronen har overrasket Norges Bank

  Den svake kronen har bidratt til en høyere rentetopp enn ventet. Ifølge BI-professor Hilde Bjørnland tyder forskningen på at det ligger tunge drivkrefter bak svekkelsen av kronen over tid som svakere produktivitet i norsk økonomi. – Det å komme tilbake til en euro på 10 kroner vil kreve en mer produktiv økonomi. Norge er i ferd med å bli mer likt andre land, og da synes jeg det er vanskelig å se at kronen skal komme tilbake dit den var, sier Bjørnland.

 • mandag 1. januar 2024 - Bergens Tidende – Det vi har stått overfor i år, er et valutasjokk

  Flere økonomer har foreslått å knytte kronen til euro (se faktaboks) for å sikre en stabil valuta. Men BI-professor Hilde Bjørnland synes ikke Norges pengepolitiske system bør endres nå. – Man må ha gode grunner for å endre regimet. Det å binde kronen til euro vil gi Norge mindre handlingsrom til å møte mange av de impulsene som slår inn over oss. I dag har vi stor fleksibilitet til å kunne sette ned renten ved økonomiske tilbakeslag på grunn av hendelser som covid, sier hun.

2023

 • mandag 18. desember 2023 - Dalane-Tidende Årets foreleser 2023

  Lars Christian Bruno er fra Eigersund og foreleser i samfunnsøkonomi og statistikk på Handelshøyskolen BI i Stavanger. I forrige uke ble han kåret til årets foreleser i 2023 av studentorganisasjonen BISO.

 • fredag 15. desember 2023 - DM Hvordan skal vi sette pris på nye kombinasjonsterapier?

  Mange land sliter med å finne gode løsninger på prisforhandlingene mellom legemiddelfirmaene og helseforetakene. Kronikk av Kurt R. Brekke, Dag Morten Dalen og Odd Rune Straume.

 • onsdag 6. desember 2023 - DN Kronikk: Virker renten?

  Økte renter, globalt og i Norge, har trolig bidratt til å dempe inflasjonen. Målet er å få den videre ned uten å utløse nedgangstider, og kanskje er vi nå snart ved det punktet. Det kan være lurt av Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache å ta en fot i bakken nå i desember, mener Professor ved Handelshøyskolen BI Hilde C. Bjørnland

 • torsdag 23. november 2023 - E24 Sentralbanksjefen etter LO-kritikken: Forsvarer renteøkningene

  GOL (VG) LO-sjef Peggy Hessen Følsvik har gått hardt ut mot Norges Banks renteøkninger. LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad var uenig da han fikk kommentere Wolden Baches innlegg. – Jeg mener at rentene har økt for mye og for fort. Det vil være konklusjonen også hvis de øker rentene i desember, sier Bjørnstad. Økonomiprofessor Gisle J. Natvik fra BI uttrykte uenighet med Bjørnstad. Han sa at lønnsdannelsen alene ikke kan stoppe lønns- og prisspiraler.

 • tirsdag 21. november 2023 - TV2 Avdragsfritt lån: – Det er helt fornuftig

  Gisle Natvik ved Handelshøyskolen BI er forbauset over at noen vurderer å selge boligen før de har bedt om avdragsfrihet på lånet. Bankene TV 2 har vært i kontakt med melder om kraftig økning i antall søknader.

 • tirsdag 21. november 2023 - Forskning Oljefondet kan være tomt når dagens småbarn blir gamle

  Det er 50 prosent sannsynlighet for at oljefondet er tomt om 80 år. Politikerne tapper fondet for mye, sier også professor emeritus Knut Anton Mork ved NTNU. Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI mener at oljepengebruken har vært for høy. - Da vi fikk handlingsregelen, var det meningen at vi skulle fase inn oljepengene over tid, sa hun på et annet arrangement under Kåkånomics.

 • torsdag 16. november 2023 - Finansavisen Samfunnstillit under press

  Det foreligger en god del forskning på hvilke effekter tillit har på effektivitet og verdiskapning, og konklusjonen er klar: Tillit gir økt inntekt og velferd, både for individer og samfunn. I en undersøkelse omtalt av økonomiprofessor Jørgen Juel Andersen ved BI i 2017, finner de bl.a. at inntekten pr. innbygger ville økt med 69% i Russland, 17% i Italia, 6% i Storbritannia, og over 500% på det afrikanske kontinentet om disse økonomiene hadde hatt samme grad av tillit som Sverige.

 • tirsdag 14. november 2023 - NRK Boliglånet ditt krymper helt av seg selv

  Selv om det ikke er helt intuitivt, fører pris- og lønnsvekst til at boliglånet ditt blir mindre verdt. Professor Gisle James Natvik mener at vi spesielt i perioder med høy inflasjon har en tendens til å vurdere vår finansielle situasjon basert på de nominelle verdiene, uten å ta hensyn til inflasjonens innvirkning på kjøpekraften.

 • søndag 12. november 2023 - DN Hvorfor ikke lavere skatter?

  Ønsker vi å bruke alle oljepengene på offentlige utgifter heller enn lavere skatt, eller er det bare blitt sånn? Dette spør Gisle James Natvik og Martin B. Holm.

 • fredag 20. oktober 2023 - Høyre Høyre sparker i gang programarbeidet

  Programkomiteen arrangerer konferanse for å sette noen av de største utfordringene vi står foran på dagsorden – og du kan følge med. Kl. 12:50 – 13:30: Tema: «Økonomisk bærekraft i velferdsstaten». Innledning ved Hilde Bjørnland, professor ved BI.

 • onsdag 18. oktober 2023 - DN Kronikk: Oljepengebruken må under lupen

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett 6. oktober. Dersom verdens børser faller kraftig, blir vi nødt til å stramme kraftig inn på pengebruken i det offentlige. Det er vi ikke forberedt på sier Hilde C. Bjørnland, Professor i Samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

 • tirsdag 10. oktober 2023 - NTB Kommunikasjon Prognosene i Nasjonalbudsjettet 2024 er rimelige

  Førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI og Sjefsstrateg Erica Dalstø ved Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) har evaluert prognosene i Nasjonalbudsjettet. En uavhengig evaluering av prognosene gjennomført av Sucarrat og Dalstø, konkluderer med at prognosene totalt sett er rimelige.

 • tirsdag 10. oktober 2023 - Nettavisen Inflasjonstallene overrasket: – Jeg trodde nesten det var feil

  – Ingen grunn til å avbryte rentefesten enda. BI-professor Hilde C. Bjørnland sier til Nettavisen at dagens ferske KPI-tall gir grunn til optimisme: – Men det mest relevante tallet er kjerneinflasjonen, som fortsatt ligger på 5,7, selv om den også er noe ned, sier hun. Bjørnland understreker at det særlig er strømprisene som gjør at vi er i en helt annen situasjon enn i september i fjor.

 • mandag 9. oktober 2023 - E24 Venter lavere prisvekst: – Man har fått seg en ordentlig karamell

  Gisle James Natvik, professor ved BI, tror også at inflasjonen er på vei ned, sakte, men sikkert. – Historiske studier viser at inflasjonsnedgang er veldig treg prosess. Det handler om at det er en del ringvirkninger, som at man forsøker å kompensere med lønnsvekst.

 • fredag 6. oktober 2023 - Dagsavisen Dette betyr statsbudsjettet for deg

  Billigere barnehage, utvidet bostøtte og bensinpris-justering. Her får du full oversikt over hvordan statsbudsjettet 2024 kan påvirke din lommebok. – Som makroøkonom er jeg opptatt av det overordnede bildet. Og 2024-budsjettet ser overordnet ut til å være ganske nøytralt, sier økonomiprofessor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI

 • torsdag 5. oktober 2023 - E24 Det flommer over av ekstra oljepenger i statsbudsjettet

  Oljefondet ligger an til rekordhøy vekst i år. Dermed blir det lett for finansminister Vedum å fremstå som både raus og streng i statsbudsjettet for neste år. Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI var medlem i et offentlig utvalg som i 2015 vurderte handlingsregelen for bruk av oljepenger.

  Les mer

  – Norsk økonomi er i en helt særegen situasjon sammenlignet med andre land, særlig på grunn av statens rikdom og ekstraordinært høye inntekter de siste par årene, sier hun.

 • onsdag 4. oktober 2023 - DN Kronikk: Den norske avhengighetskulturen

  I fredagens statsbudsjett vil cirka en femtedel utgiftene bli finansiert fra Oljefondet. Våre naboland klarer seg godt uten, sier Knut Anton Mork, Professor emeritus ved Handelshøyskolen BI.

 • lørdag 23. september 2023 - Nettavisen Provosert av Kiwi, Rema og Extra: – Det er rein cash

  Eplesesongen er i gang og Nettavisen har stilt folk spørsmålet «kjøper du helst norske eller utenlandske epler?». Hele 61,6 prosent svarte «norske». Førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI, Ivar Gaasland tolker resultatet slik: – Det er interessant at folk sier de helst vil ha norske epler. Folk sier ofte en ting, men så viser det seg at de i praksis gjør noe annet. Det ser man på det store salget av importepler i den norske eplesesongen.

 • onsdag 20. september 2023 - Dagsavisen Ekspertens beste rente-råd: – Dette bør du gjøre så mye du orker

  Renta stiger igjen. Men hvorfor gjør den det, og hva bør du selv gjøre når renteutgiftene baller på seg? BI-professor Gisle James Natvik forklarer årsaken, og kommer med nyttig råd.

 • mandag 18. september 2023 - DN Innlegg: Snakker mer om næringer de eier aksjer i

  Politikere som har aksjer i oppdrett, eiendom og andre sektorer snakker også mer om disse næringene fra Stortingets talerstol. At politikerne snakker mer om næringer de er økonomisk eksponert mot, beviser ikke nødvendigvis at det er ugler i mosen, skriver Oda Nedregård, doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI

 • torsdag 7. september 2023 - DN Glasstaket består i lokalpolitikken

  Selv partier som for lengst har innført kjønnskvoter, mangler balanse på toppen av valglistene. Andelen kvinnelige ordførere vil også etter høstens valg være langt under halvparten. Ved årets kommunestyrevalg er kvinner overrepresentert på annenplass i samtlige partier fra Rødt til Høyre, skriver Jon H. Fiva, professor ved Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 7. september 2023 - NRK Strømstøtten

  Bedrifter som ropte om krisehjelp fikk 2,8 milliarder kroner i strømstøtte. Men minst 1,8 milliarder gikk til bedrifter med overskudd. Det er ingenting med en slik ordning som gjør at den treffer eller redder bedriftene, mener økonomiprofessoren. - Dette er overføringer til bedriftenes eiere, sier BI-professor Gisle J. Natvik.

 • tirsdag 5. september 2023 - Nationen Økologiske produkt tapar terreng i forbrukarmarknaden

  Stadig færre forbrukarar kjøper økologiske produkt hjå dei store butikkjedene. Trenden har halde fram sidan i fjor, og auka levekostnadar får skulda. At omdømmet til dei økologiske produkta er stabilt kan også verke som eit skydd mot kundeflukt frå produkta, trur fyrsteamanuensis Ivar Gaasland ved BI sitt Institutt for samfunnsøkonomi.

 • søndag 3. september 2023 - VG Prisgaloppen tiltar: Disse kjedene øker mest

  Glem prisfrys – nå skrur lavpriskjedene kraftig til. Hos lavpriskjedene er prisveksten mye høyere enn hos supermarkedene. Førsteamanuensis Ivar Gaasland (BI) sier: - Jeg har merket meg dette. Det ville være interessant å vite om for eksempel Meny og Kiwi er koordinert, eller om de har helt forskjellige konsepter. Men jeg vil jo tro at Norgesgruppen som helhet har en plan.

 • søndag 3. september 2023 - Aftenposten Kronikk av Erling Røed Larsen: Mange vil bo i Oslo. De får bare ikke lov av samfunnet.

  Mens Bergens kvadratmeterpris er på 55.000 kroner, er Oslos på 94.000 kroner. Det er lett å bli sjokkert, skriver Erling Røed Larsen. Fornuftige mennesker kan være rykende uenige. Men det er ikke helt lett å se hvordan fornuftige mennesker kan være uenige i at det er for få boliger i Oslo. Likevel ser det ut som om noen er det – og vi blir nødt til å undersøke grunnene.

 • lørdag 2. september 2023 - NRK – Eg driv ikkje valkamp i fjøsa

  Fleire lokalpolitikarar arbeider innan undervisning og offentleg administrasjon enn resten av befolkninga.. Jon H. Fiva er BI-professor og forskar. Han bekreftar overfor NRK at det ikkje er mange som Brekke. I hans jobbkategori jobbar 38 prosent av befolkninga, medan 23 prosent av kommunestyrepolitikarane jobbar i same næring.

 • onsdag 30. august 2023 - DN Kronikk av Knut Anton Mork: KKK, tre store utfordringer

  Rentetoppen er nær, og resesjon ser vi lite av. Da er det på tide å flytte søkelyset til utfordringene omkring Kina, klimaendringer og kunstig intelligens.

 • mandag 28. august 2023 - VG Avdragsfritt lån: − For meg var det en «no-brainer»

  Dan Sharoni fra Drammen har fått avdragsfrihet på lånet sitt. Nå sparer han opp mot 15.000 kroner månedlig i fond.Økonomiprofessor Gisle Natvik ved BI delte også sine meninger om inflasjon og lån. – Når rentene stiger med økt inflasjon, gir det fullstendig mening å betale mindre avdrag.

 • søndag 27. august 2023 - Finansavisen – Norges Bank kunne vært mer aggressiv

  Hvis man «kompenserte» innbyggerne og hjemmemarkedet for ulempene, kunne Norges Bank hevet renten mye mer, og dempet inflasjonen mer, mener professor Ragnar Torvik. Det kan faktisk være det mest effektive, protesterer Norges Bank-toppen Øistein Røisland sammen med økonomiprofessorene Tommy Sveen (BI) og Ragnar Torvik (NTNU) i en fagartikkel (Staff Memo) publisert av Norges Bank.

 • fredag 25. august 2023 - VG Derfor er inflasjonen bra for deg med boliglån

  Boliglånet begynner å svi. Men hold ut: Prisveksten vil spise opp mye av lånet ditt. Så fordi boliglånet nå svir og inflasjonen uansett gjør mye av jobben - bør vi ta avdragsfrihet? Her strides de lærde. En av dem som sier ja, er økonomiprofessor Gisle Natvik ved BI.

 • søndag 20. august 2023 - DN Kronikk av Gisle Natvik og Kjetil Storesletten: «Hvorfor justeres ikke avdragskravet for inflasjon?»

  Myndighetene tvinger høyt belånte husholdninger til å kutte gjelden med mer enn syv prosent årlig når inflasjonen er fem prosent – altså nedbetale lånet på 13 år. Hvorfor er det god politikk? Finansdepartementet tier. Vi frykter at det har gått prestisje i en dårlig utformet regel, skriver økonomiprofessorene.

 • onsdag 16. august 2023 - DN Fortsatt inflasjonsfare – Norges Bank bør ikke kansellere planlagte renteøkninger

  Energiprisene har falt, men inflasjonsforventninger holder prisveksten oppe. Norges Bank bør gjøre det den kan for å hindre videre kronesvekkelse, skriver Hilde C. Bjørnland. For høy rente i dag vil kunne gi betydelige kostnader i form av økt ledighet lenger fremme.Det er derfor fornuftig å sette opp renten med bare «en kvarting» nå.

 • onsdag 9. august 2023 - DN Desinformerer om matvarepriser

  I Dagens Næringsliv 9. august vil Anders Nordstad avsløre hvor feil jeg tar når jeg fastholder at importvernet gir høyere matvarepriser. Anders Nordstad forholder seg heller ikke til at det kan være vanskelig å sammenligne matpriser mellom såpass ulike land som Norge og Japan (bildet), skriver Ivar Gaasland.

 • onsdag 9. august 2023 - DN Renter og importert inflasjon – igjen

  Lite er sikkert om pengepolitikk, men det er usannsynlig at rentene burde ligget uendret siden 2022, slik LO synes å mene. I lønnsforhandlingene i vår la definitivt LO høy vekt på anslaget for norsk inflasjon, som da var 4,9 prosent, skriver Gisle J. Natvik.

 • mandag 7. august 2023 - DN Jo, importvernet gir høye matvarepriser

  Å hevde at varepriser – nærmest som en økonomisk lovmessighet – står i et fast forhold til inntektsnivået, er helt på jordet. Dette sier Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • tirsdag 1. august 2023 - TV2 – De som ikke gjør det, kommer dårligst ut

  Mens mange sliter med å betale ned høye utgifter på lånet sitt, håver bankene inn rekordbeløp på renteinntektene. Ekspertene har noen oppfordringer til deg. Gisle James Natvik er professor på Handelshøyskolen BI. Han mener at bankene ikke gjør noe feil ved å ha høye lånerenter. – Man må aldri tro at banker drives ut fra moralske hensyn, de er der for å tjene penger, sier Natvik.

 • fredag 28. juli 2023 - DN Bunnpris-arving Christian Lykke: – Kjøpmann og tyv er litt sammenvevd. Det er slettes ikke heldig

  Ivar Gaasland, Førsteamanuensis ved BI, sier at de direkte skattefinansierte subsidiene til landbruket nå er på 28 milliarder kroner på årsbasis, som vil si at den har økt med ni milliarder på to år.

 • søndag 23. juli 2023 - Finansavisen Boligbeskatningen bør økes

  Professor Hilde C. Bjørnland kunne tatt en for laget ved å ta plass på Stortinget, men mener to perioder må holde for alle. – MAKT KORRUMPERER: Etter all støyen vi har sett i det siste, er vel heller faren at mange sitter for lenge på Stortinget. Makt korrumperer, som kjent. Kanskje burde det holdt med to perioder, slik det er med andre roller og verv, for eksempel lederjobber i akademia.

 • tirsdag 18. juli 2023 - E24 Derfor er prisveksten fortsatt høy

  Prisene begynte å stige under pandemien, men skjøt fart etter gjenåpningen og den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Det skjedde fort, påpeker Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov. Gisle James Natvik, professor ved BI, tenker i likhet med Hov at situasjonen ville vært en annen dersom rentene ikke hadde blitt satt opp i Norge.

 • tirsdag 18. juli 2023 - Forskning Forskere: – Oljefondet vil gå tomt

  Hvis vi fortsetter å ta ut like mye penger som nå, vil Oljefondet til slutt gå mot null, ifølge studie. Knut Anton Mork, professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BI, er enig i Aase og Bjerksund sin konklusjon om at fondet vil tappes om man tar ut forventet realavkastning. – Det er et resultat som nå har blitt gjentatt og regnet ut av flere. Jeg vil si det er allment kjent, det har bare ikke trengt inn i det politiske miljøet, sier Mork til forskning.no.

 • onsdag 5. juli 2023 - E24 Avfeier «billig løsning» for kronen: – Skeptisk

  Flere økonomer er skeptiske til Olav Chens forslag om å la Norges Bank «låse» kronekursen innenfor visse nivåer. - Vi har et pengepolitisk regime i Norge som har stått seg godt i snart 25 år. Jeg er veldig redd for å hive rundt på sånne fikse ideer. Å sette rammevilkårene i spill er jeg veldig skeptisk til. Hvis ting er stabilt til du får lyst til å endre på det, så er det ikke stabilt lenger, sier BI-professor Gisle James Natvik.

 • onsdag 5. juli 2023 - Altinget Dag Morten Dalen: Blåreseptanbud truer ikke velferdsstaten

  Anbud er ikke en trylleformel for kraftige innsparinger uten bivirkninger, men aktører i legemiddelindustrien tar urimelig kraftig i når de hevder at anbud på utvalgte legemidler i blåreseptordningen truer velferdsstaten. Det skriver Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

 • søndag 2. juli 2023 - DN Når inflasjonen går opp, bør avdragskravet gå ned

  Finansdepartementet ser visst ikke behovet for å endre utlånsforskriften slik at den tar hensyn til inflasjon (DN 30. juni). Hvis de ikke ser behovet, må vi ha forklart oss dårlig, for dette skal ikke være vanskelig å forstå. Dette skriver Gisle James Natvik, professor ved Handelshøyskolen BI, og Kjetil Storesletten, professor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo.

 • tirsdag 27. juni 2023 - DN DN mener: La inflasjonen betale ned på boliglånet

  Vanligvis er det banknæringen som kritiserer utlånsforskriften, regler som skal hindre at husholdningene tar seg vann over hodet i boligmarkedet. Nå er det imidlertid akademikere som tar til orde for oppmyking av regelverket. Både Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo og Gisle James Natvik ved BI mener det er på høy tid at forskriftens krav om avdrag på lån over 60 prosent av boligens verdi, skrapes.

 • fredag 23. juni 2023 - DN Rentesjokket: Økonomer ber Vedum skrote «horribelt» boliglån-krav

  Norges Banks aggressive renteplan skaper ny uro rundt tåleevnen til nordmenn nedsyltet i boliggjeld. Dagens utlånsforskrift pålegger i utgangspunktet bankene å kreve avdragsinnbetalinger fra alle boliglånskunder som har over 60 prosent belåningsgrad. – Det er et helt horribelt krav, sier økonomiprofessor Gisle James Natvik ved BIs institutt for samfunnsøkonomi.

 • torsdag 22. juni 2023 - E24 NHH-professor tror på pause i rentehevingene

  De fleste ekspertene tror på en ny renteheving torsdag denne uken. Det tror ikke NHH-professor Øivind Anti Nilsen. BI-professor Gisle James Natvik tror på sin side på en såkalt dobbeltheving torsdag. Jeg synes det hadde vært rart hvis de ikke hadde en dobbelt renteheving nå. Sentralbanken er bakpå med hevingen sammenlignet med andre land.

 • onsdag 21. juni 2023 - DN Økonomene splittet før rentebeslutning: – Frykter at Norges Bank tar i for mye

  Den ellevte rentehevingen fra Norges Bank siden nullnivået høsten 2021 er nærmest skrevet i stein. Hvor stor økningen blir, er det imidlertid uenighet om. Professor ved Handelshøyskolen BI, Hilde Bjørnland, mener på den andre siden at Norges Bank bør sette opp renten med 0,5 prosentpoeng på torsdag. Hun får støtte fra NTNU-professor Ragnar Torvik, som også mener et halvt prosentpoeng må til.

 • lørdag 10. juni 2023 - E24 Økonomer utelukker ikke dobbel renteheving: – Øker definitivt risikoen

  Hilde C. Bjørnland, professor ved BI, er ikke så opptatt av akkurat de siste inflasjonstallene som kom i dag. – Men vi har et problem. Kronesvekkelsen har lagt, og kommer til å legge, ytterligere press på inflasjonen, sier Bjørnland til E24. Hun mener Norges Bank bør sette opp renten mer enn de så langt har planlagt.

 • onsdag 7. juni 2023 - DN Kan det være lurt at staten bruker mer penger når inflasjonen er høy?

  Statsbudsjettet måtte være stramt for å få ned inflasjonen, sa regjeringen. Men ny forskning åpner for at svaret kunne vært det motsatte, nemlig høyere pengebruk. Analysedirektør og forsker Øistein Røisland la frem en foreløpig forskningsrapport, som er skrevet i samarbeid med økonomene Tommy Sveen ved BI og Ragnar Torvik ved NTNU.

  Les mer

  Forskergruppens kontroversielle konklusjon er at det i visse situasjoner faktisk kan være riktig politikk å øke de offentlige utgiftene samtidig som Norges Bank hever renten. Det er stikk i strid med regjeringens argumentasjon.

 • lørdag 3. juni 2023 - E24 SSB meldte om kraftig fall i grensehandelen: – Skikkelig, skikkelig feil

  SSB hevder grensehandelen falt dramatisk, mens kortdata viser at den tvert imot økte kraftig. Nå er det full uenighet om harryhandelen. Ingrid Huitfeldt mener sikkerheten i tallene er tynnere enn man kan få inntrykk av. Assistant professor Ingrid Huitfeldt jobber som forsker hos Handelshøyskolen BI, og synes usikkerheten burde kommuniseres tydeligere.

 • onsdag 31. mai 2023 - DN Innlegg av Gisle J.Natvik i DN: Nei til rentepopulisme

  Forslagene til revisjon av pengepolitikken florerer. Men gjenspeiler de bare at lave renter er mest populært?

 • onsdag 24. mai 2023 - DN Innlegg i DN av Hilde Bjørnland: Uforutsigbar finanspolitikk er problemet

  Det er ikke et isolert mål å ha en så stram finanspolitikk som mulig, men det er et mål å ha forutsigbar finanspolitikk. Det har vi ikke nå.

 • søndag 14. mai 2023 - DN Kronikk av Knut Anton Mork: Kronesvakheten er fundamental

  Dagens kronesvekkelse er del av en reversering av den reelle kronestyrkelsen vi så på 2000-tallet. Den måtte en dag komme, og svak politisk styring gjør at den kommer nå.

 • torsdag 11. mai 2023 - DN Økonomiprofessor: – Blir en mer krevende jobb for sentralbanken

  Hilde Bjørnland mener finanspolitikken nå er blitt mer uforutsigbar, og trekker blant annet frem endringer i skattepolitikken.

 • torsdag 4. mai 2023 - Aftenposten Kronikk i Aftenposten av Ivar Gaasland: På tide å gravlegge selvforsyningsmålet i jordbruket.

  Sannheten er at vi har mer enn nok ressurser til å forsyne befolkningen med kalorier og proteiner.

 • onsdag 26. april 2023 - DN Innlegg av Knut Anton Mørk: Inflasjon som konflikt

  Inflasjon er konflikt, sier ny forskning som graver frem en gammel idé. Det gjør ikke etablerte teorier avleggs, men gir en ny linse til å betrakte inflasjonsprosessen gjennom.

 • tirsdag 4. april 2023 - DN Hva har bankkriser og lakseskatten til felles?

  Staten lar ikke bankeierne bære egen risiko. Staten lar heller ikke investorer i bransjer med mulig grunnrente nyte hele gevinsten – om den kommer. Og hva om havvind blir lønnsomt? Havvind synes å være i en lignende situasjon som det lakseoppdrett var i ved oppstartstidspunktet, skriver Gisle James Natvik

 • søndag 2. april 2023 - MittJessheim Snart utvides familien til ordførerkandidaten: - Jeg kommer til å ha barnevogn med meg

  Silje Kristine Rygland (40) kan etter høstens valg bli ordfører i kommunen. Før den tid skal familien utvides med en liten gutt. Jon H. Fiva, professor i økonomi ved BI, er blant dem som har forsket på hva barn gjør med den politiske karrieren til menn og kvinner. Forskningen viser at flere kvinner enn menn faller ut av politikken etter de får barn. - Vi ser at kvinner oftere faller ut av politikken enn menn når de får sitt første barn, uttalte han til NRK i januar.

 • torsdag 30. mars 2023 - Nettavisen Prisras fra påsken i fjor: – Tommel opp

  Opptakten til årets påske byr på helt ekstraordinære lave priser på en rekke varer. Det er vanskelig å si eksakt årsaken til dette, men kjedene vurderer løpende konkurransen. Det er en knalltøff kamp om markedsandelene, sier førsteamanuensis Ivar Gaasland på BI til Nettavisen. Han synes dagligvarebransjen har fått ufortjent mye tyn, mens leverandørleddet har sluppet unna.

 • onsdag 22. mars 2023 - DN Professor mener renten må opp: - Kronekursen bekymrer meg mer og mer

  Den ulmende bankkrisen har sådd tvil om amerikanske rentehevinger. Professor Hilde Bjørnland mener Norges Bank risikerer at inflasjonskampen blir tøffere dersom den ikke hever renten nå.

 • tirsdag 21. mars 2023 - Nationen Store prisforskjeller på samme varer hos Rema 1000 i Norge og Danmark

  Selv om det er samme dagligvarekjede må du betale mer for flere produkter på Rema 1000 i Norge enn i deres danske butikker. De store prisforskjellene skyldes først og fremst importvernet, ifølge Ivar Gaasland, samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved BI.

 • torsdag 16. mars 2023 - Nettavisen Dette skriver avisene om økonomi torsdag 16. mars

  De viktigste sakene om økonomi i norske aviser torsdag 16. mars. Renten må fortsatt opp (innlegg av Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI) (DN).

 • onsdag 15. mars 2023 - DN Renten må fortsatt opp

  23. mars er det rentemøte i Norges Bank. Da bør styringsrenten settes videre opp, og Norges Bank bør signalisere at slik verden ser ut i dag, skal rentebanen fremover også litt opp. Norges Bank kan gjøre noe med forventningene til fremtidig prisvekst ved å holde fast ved planlagte renteøkninger, skriver Hilde C. Bjørnland

 • torsdag 9. mars 2023 - DN Fosen er bare begynnelsen

  En kjennelse om menneskerettsbrudd får følelsene i sving. Men med et grønne skiftet må vi forberede oss på flere og større konflikter – og hvordan vi skal håndtere dem. Aktivister og sympatisører kan alltids feire en seier i Fosen-saken. Men faren er stor for at vi skyver problemene foran oss, skriver Knut Anton Mork.

 • fredag 3. mars 2023 - Nettavisen Rema 1000 selger samme vare til veldig ulik pris

  Debatten raser om norske matvarepriser, og både politikere og forbrukerne vil ha svar på hvem som har skylden. Ivar Gaasland, samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved BI, er ikke i tvil om at importvernet gjør skinkene og ostene dyrere i Norge enn hos danskene.

 • onsdag 1. mars 2023 - Finansavisen - Fare for at Norges Bank misforstår inflasjonen

  Hvorfor har Norges Bank sluttet å spørre bedriftene om inflasjonen midt under inflasjonsbølgen, spør Norges Bank Watch. Gir fra seg info: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sammen med fjorårets Norges Bank Watch-gruppe, Martin Blomhoff Holm, Universitetet i Oslo, og Kjersti Haugland, DNB Markets, samt professor Tommy Sveen, BI.

 • lørdag 18. februar 2023 - Aftenposten Det er uhyggelige scenarioer for verdensøkonomien nå

  Krig i Ukraina. Friksjon mellom Kina og USA. Energimangel: Det finnes uhyggelige scenarioer for verden nå, og de kan holde deg våken til langt på natt, skriver Erling Røed Larsen, Professor II ved Handelshøyskolen BI.

 • fredag 17. februar 2023 - Dag og Tid Frå matfatet: Egg

  Tollvernmotstandarar som redaktør Trygve Hegnar og BI-fyrsteamanuensis Ivar Gaasland har gode dagar for tida. I alle fall nyttar dei høvet: Hegnar kallar i ein leiar i Finansavisen debatten kring høge daglegvareprisar for «kollektiv galskap», for alle veit kva som eigentleg er problemet: «Grensen er stengt for konkurranse fra utlandet (med skyhøy toll), og det er hovedårsaken til at norske forbrukere betaler rundt 50 prosent meir for maten enn de gjør innen EU.»

 • torsdag 16. februar 2023 - Her er gjestenes dom over sentralbanksjefens tale

  På vei inn til Norges Banks årsmiddag roser gjestene sentralbanksjef Ida Wolden Baches årstale. BI-professor Hilde Bjørnland mener talen var en god blanding av folkeopplysning og faglige dimensjoner. –Jeg tror nok at de kommer til å måtte sette renten opp mer enn de har gjort til nå, og holde den oppe lenger. Men hun signaliserte ikke noe som var veldig aggressivt i dag, sier Bjørnland.

 • onsdag 15. februar 2023 - DN Tanker før en årstale

  Det beste sentralbanksjefen kan gjøre, er å opplyse oss om hvor kompleks verden er. Ida Wolden Bache kunne følge forgjengerne Hermod Skånland og til dels Øystein Olsen ved å si sin hjertens mening om dagens finanspolitikk, skriver Knut Anton Mork.

 • tirsdag 14. februar 2023 - Bergensavisen - MÅ SNAREST PÅ BANEN. Her sitter noen som kan gjøre noe med matprisene:

  Konkurransedirektør Tina Søreide uttalte tidligere i år at det er unødvendig dyrt å importere visse matvarer til Norge. Hun får støtte fra flere eksperter, blant andre førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Handelshøyskolen BI, som uttalte dette til BT i januar: «Importvernet er det mest inngripende og konkurransehemmende virkemiddelet vi har».

 • tirsdag 14. februar 2023 - Adressa Toll på matvarer er slett ikke tull

  Å kutte tollen på utenlandsk mat for å redusere prisene, er som å pisse i buksa for å holde varmen. Nå rettes skytset mot importvernet. Høye tollsatser har ført til norske matvarepriser i verdenstoppen, sies det. En av dem som hevder dette er førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Handelshøyskolen BI i Bergen. I NRKs nyhetssending mandag morgen ble han omtalt som landbruksforsker.

 • tirsdag 14. februar 2023 - Hamar Arbeiderblad Vil ta mye tid av sommerferie og tid med barna, Cecilie (27) måtte tenkte seg godt om før hun sa ja til ny rolle

  Cecilie Sætran-Chehade (27) er innforstått med at rollen hun har tatt på seg kan gjøre hverdagen mer krevende til tider. Bare et par dager før intervjuet har NRK tilfeldigvis en sak om ordføreren i Hadsel kommune, som er 27 år og venter tvillinger, men som tar gjenvalg. Her blir det vist til forsking som økonomene Jon H. Fiva og Max-Emil M. King ved BI har gjort. De så tydelig at kvinner oftere faller ut av politikken enn menn når de får sitt første barn.

 • mandag 13. februar 2023 - E24 Et gammelt spøkelse vil dukke opp i Norges Banks årstale

  Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holder torsdag sin første årstale. Det gjør hun mens prisveksten er den høyeste siden 1988. Spøkelset fra 1970-årene hjemsøker Norges Bank. – Høy prisvekst er selvsagt det store temaet for Norges Bank for tiden. Bache bør komme med direkte tale om hvordan Norges Bank skal nå målet, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Hun mener Norges Bank står ved et veiskille.

 • mandag 13. februar 2023 - Vol «Blindspor om importvern»

  Joda, vi kan importere oss til lavere matpriser. Men vil vi virkelig legge store deler av Norge brakk? «Tar du bort importvernet, blir det helt Texas. Det mener jeg på en positiv måte», forteller Bunnpris-arving Christian Lykke, mens førsteamanuensis ved BI, Ivar Gaasland, kaller importvernet for «elefanten i rommet» i diskusjonen om høye matpriser.

 • fredag 10. februar 2023 - Bergensavisen Tipunktslisten er symbolpolitikk

  Ønsker vi lavere priser i Norge, må man gjøre noe drastisk med importvernet, mener Robert Ingvaldsen, høyskolelektor på BI i Bergen. Forsker Ivar Gaasland, en kollega av meg på Handelshøyskolen BI, kan fortelle at import av eksempelvis lammekjøtt får en tollsats på 429 prosent, biff 344 prosent, kylling 327 prosent og 1 kilo kjøttboller kan få et tollpåslag på 129 kr. Det gjelder også for meieriprodukter, og for frukt og grønt når det er sesong for dem i Norge.

 • torsdag 9. februar 2023 - Dagens Næringsliv Stor ståhei for ingenting

  Etter to kronikker og et storslått intervju med lite fag og mye personkritikk – det er vel nær ti økonomer som får gjennomgå – forsøker Marcus Hagedorn i DN 6. februar omsider å bidra med noe faglig. Det er bra, skriver Gisle James Natvik, men her var det da ikke så mye å rope høyt for?

 • tirsdag 7. februar 2023 - Finansavisen Norges Bank: – Phillips-kurven lever

  Midt i økonom-stormen om inflasjonen, kommer Norges Bank-forskere med sitt bidrag: Man kan måtte velge mellom full sysselsetting og lav inflasjon. Etter et oppsiktsvekkende hardt debattinnlegg fra professor Marcus Hagedorn, Universitetet i Oslo, i DN i forrige uke, har debatten rast blant norske økonomer om hva som ligger bak den norske inflasjonen. Blant økonomene som har fått skytset rettet mot seg, er Hagedorns Blindern-kolleger Martin B. Holm og Kjetil Storesletten, sjeføkonomene Kjersti Haugland og Harald Magnus Andreassen og professorene Gisle J. Natvik (BI) og Torfinn Harding (UiS).

 • mandag 6. februar 2023 - Universitetet i Bergen Accounting for Time: Public Bureaucracies in a Changing Environment

  Institutt for politikk og forvaltning organiserer PhD-emnet "Accounting for Time: Public Bureaucracies in a Changing Environment", finansiert av Forskningsrådet. Forelesningene holdes av Chris Ansell (University of California, Berkeley), Klaus Goetz (University of Munich), Muiris MacCarthaigj (Queens University Belfast), Jan Wynen (University of Antwerp) og Benny Geys (BI Norwegian Business School).

 • lørdag 4. februar 2023 - Bergens Tidende Dagligvaretopp ut mot importvernet på Linkedin – så ble innlegget slettet

  Norgesgruppen-direktør mener «hovedårsaken til høye matpriser er helt åpenbar». Men at importvernet trenger modernisering er ikke dagligvaregigantens holdning, svarer pressekontakt. Så ble Linkedin-innlegget slettet. Den eneste i dagligvarekjeden som har snakket om denne elefanten i rommet er Christian Lykke i Bunnpris, sier BI-professor Ivar Gaasland.

 • fredag 3. februar 2023 - DN Regjeringen varsler prisjustering av statsbudsjettet

  Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen, skriver regjeringen i en pressemelding. «Jeg syntes nok det er oversolgt at det er et stramt budsjett», sier økonomiprofessor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen. «Det er nedjustering fra i fjor, men oljepengebruken som andel av bnp er fortsatt langt over førpandeminivåene. De dekker inn en del av utgiftsveksten med skatteskjerpelser, men med et såpass optimistisk anslag for norsk økonomi burde de stramme inn enda mer.»

 • fredag 3. februar 2023 - TV2 Svenskehandel: Så mye sparer du akkurat nå

  Førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Handelshøyskolen BI er ikke overrasket over de store prisforskjellene mellom Norge og Sverige.– Hovedforklaringen er importvernet som skal beskytte bøndene. Sverige har fri handel i et marked med 500 millioner mennesker, mens vi har høye tollsatser på jordbruksprodukter som fører til høyere priser, dårligere vareutvalg og svak konkurranse.

 • torsdag 2. februar 2023 - E24 Prognoseprisen: Nordea knuste Finansdepartementet

  For første gang traff Nordea best på prognosene om norsk økonomi, og danket dermed ut institusjonene som selv setter renten og bevilger pengene. Genaro Sucarrat ved BI, som deler ut prisen, minner om at årets utdeling gjelder for coronaår nummer to, og at det derfor var svært utfordrende. – Nordea har likevel gjort det relativt bra. Det er også hyggelig at de for første gang får denne utmerkelsen, for de har gjort det bra over tid, sier han til E24.

 • torsdag 2. februar 2023 - Finansavisen Nordea-seier i kriseår

  Vi måtte tenke alt nytt, og det sto vi oss på, sier Kjetil Olsen om seieren i Samfunnsøkonomenes prognosepris. Det 17. forsøket ga endelig uttelling for Nordea Markets, som for første gang vant Samfunnsøkonomenes prognosepris for 2021. Kåringen utføres av førsteamanuensis Genaro Succarat ved Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 2. februar 2023 - Nettavisen Økonomene som møtte Fredrik Solvang blir slaktet av professor

  BI-professor Gisle James Natvik etterlyser svar på Hagedorn mener, siden alle andre tar visst feil. – Kronikken hans anvender gøy sinnamannsretorikk som får meg til å lure på hvordan jeg selv fremstår når jeg litt for ofte blir overivrig. Men det faglige innholdet i Hagedorns kritikk mangler.

 • tirsdag 31. januar 2023 - DN.no Forvirret om inflasjon

  Alle andre tar visst feil. Men hvordan mener professor Marcus Hagedorn selv at tingene henger sammen? Og hva er den feilslåtte teorien han mener jeg baserer meg på? Man kan begrunne måtehold i offentlig forbruk med at ressursene akkurat nå har spesielt stor verdi andre steder i økonomien, skriver Gisle James Natvik.

 • lørdag 28. januar 2023 - VG.no Norge – den siste sovjetstaten

  Utenlandske matbutikker er en fest for oss som er dømt til å bo i matvarenes Leningrad. Importvernet er så sterkt at det i praksis er blitt et importforbud – som førsteamanuensis Ivar Gaasland ved BI kalte det i E24.

 • onsdag 25. januar 2023 - dn.no Inflasjon? Hvorfor kan ikke politikerne heller bry seg om det som er viktig?

  Politikere benytter kompliserte inflasjonsresonnement med tynt faglig belegg, mens de ignorerer de grunnleggende argumentene som står seg best. 2023 er et dårlig år for nye, storslåtte prosjekter som «Hele Norge eksporterer» – ressurstilgangen blir ekstraordinært knapp, skriver Gisle James Natvik

 • mandag 23. januar 2023 - E24.no Konkurransetilsynet vil endre på importvernet

  Konkurransedirektør Tina Søreide mener at det kan være unødvendig dyrt å importere visse matvarer til Norge. Hun får null gehør fra matminister Sandra Borch (Sp). førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Handelshøyskolen BI som mener at «importvernet er det mest inngripende og konkurransehemmende virkemiddelet vi har».

 • mandag 23. januar 2023 - nrk.no Ordfører Aina (27) venter tvillinger midt i valgkampen, tar likevel gjenvalg

  Flere kvinner enn menn faller ut av politikken etter at de får barn. Nå etterlyser flere endringer i hvordan politikere i kommunene møtes. Jon H. Fiva er professor i økonomi ved BI. Sammen med kollegaen Max-Emil M. King har de forsket på hva barn gjør med politiske karrierer til kvinner og menn.

 • mandag 23. januar 2023 - MN24.no De snerrer mot dagligvarebransjen - men hva med alt det politikerne kunne gjort?

  Det er noen viktige grep som regjeringens våpendragere i debatten om høye dagligvarepriser, absolutt ikke vil diskutere.

  Les mer

 • søndag 22. januar 2023 - E24.no Dagligvareutfordrer sliter: – Importvernet gjør det umulig for oss

  I diskusjonen om høye matpriser er importvernet elefanten i rommet, ifølge førsteamanuensis Ivar Gaasland. Utfordreren Iceland mener ordningen beskytter dagligvaregigantene fra konkurranse.

 • fredag 13. januar 2023 - dn.no Innlegg av Jon Ellingsen: Boligskattens fortrinn

  En boligskatt vil føre til at det blir mindre lønnsomt å investere i bolig, som alt annet likt vil gjøre at vi modererer oss mer i boligmarkedet.

 • onsdag 11. januar 2023 - dn.no Kronikk av Espen R. Moen og Gisle James Natvik: Unyansert om moms

  Skatteutvalget tar for lett på momsen når det vurderer hvordan forslaget til skattereform vil påvirke arbeidstilbudet.

 • onsdag 11. januar 2023 - dn.no Innlegg i DN av Hilde Bjørnland: Rentene kan bli høye lenge

  Sentralbankene prøver å dempe inflasjonen uten å påføre økonomien for store negative konsekvenser. Det blir svært krevende, dersom globaliseringen skal reverseres.

 • mandag 9. januar 2023 - dn.no Innlegg av Jon Ellingsen: Uredelig fra huseierne om boligskatt

  Det faktum at boligprisene har steget samtidig med at boligskattene har økt, er på ingen måte en indikasjon på at boligskatt ikke gir reduserte boligpriser.

 • mandag 2. januar 2023 - dn.no Kronikk av Gisle Natvik og Espen Moen: Gjør det mindre lønnsomt å jobbe mer

  Skatteutvalgets forslag gjør det mer lønnsomt å jobbe fremfor å gå på trygd. Men for dem som allerede er i jobb, blir det mindre å tjene på å jobbe mer.

2022

2019

 • tirsdag 30. april 2019 - Dagens Perspektiv Enige om trygdekutt for unge

  Enige om trygdekutt for unge – Vi nærmest bestikker unge til å sitte hjemme og spille dataspill, sier BI-professor Espen R. Moen. Slik kommenterer Moen Sysselsettingsutvalgets forslag om kutt i trygdeytelsene til unge mellom 18 og 24 år.

2018

 • torsdag 20. september 2018 - Hegnar.no Hva bør Norges Bank gjøre med renten?

  Nå kommer det til å bli en mye raskere brems, og det er grunnen til at jeg ikke tror at renten kommer til å komme så langt opp, sier Professor Hilde C. Bjørnland

 • torsdag 8. mars 2018 - E24 Alle involverte land taper på handelskriger

  Trumps tolltrussel og EUs varsel om «hevntoll» kan i verste fall utløse en handelskrig der alle taper. Men nettopp de høye kostnadene kan gjøre at partene behersker seg, ifølge eksperter.

 • tirsdag 13. februar 2018 - Aftenposten Krevende nok å eie vanlige aksjer

  Å eie unoterte aksjer, er ikke det å gape for høyt også for Oljefondet?

 • torsdag 1. februar 2018 - Dn.no Pluss Tror boligprisfallet kan fortsette

  Røed Larsen legger vekt på at mye av boligprisøkningen kan forklares med begrenset tilgang på boliger i sentrale områder og kostnader forbundet med å pendle fra boliger utenfor bygrensen.

 • torsdag 1. februar 2018 - Finansavisen Stø kurs ga prognoseseier

  Norges Bank hadde de beste prognosene for 2016, og inntar samtidig toppen av adelskalenderen.Det er førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI som står for beregningene

 • torsdag 4. januar 2018 - Dagens Næringsliv Verden venter, SSB

  Ledende forskere ivrer etter å studere norske data og bidrar mer enn gjerne til at deres verktøy blir brukt for å forstå norske forhold.

 • torsdag 4. januar 2018 - Dagens Næringsliv Smarte menn, hjelpsomme kvinner

  Nye studier viser overraskende negative holdninger til kvinner i akademia og næringsliv. Slikt holder kvinner unna topposisjoner.

 • onsdag 3. januar 2018 - Dagbladet Festen er over, men det er kake igjen

  Oljefondet har tredoblet seg. Oljerikdommen fordeler seg jevnt mellom generasjonene, mener Erling Steigum, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

2017

 • tirsdag 12. desember 2017 - VG Nett SSB-forskere støttet Meyer

  Professor Erling Steigum på BI mener motstanderne av omorganiseringen ikke har forståelse for internasjonal forskning i makroøkonomi.

 • onsdag 15. november 2017 - Aftenposten Xi Jinping er kommet for å bli

  Mao Zedong satte kineserne fri og Deng Xiaoping lyktes med å mette dem. Xi Jinpings oppgave er å gi Kina tilbake sin rettmessige plass som verdens sentrum.

 • fredag 10. november 2017 - Dagens Næringsliv Er SSB spydspissen?

  Her fra Stanford synes det klart at skattebetalerne bør kreve at forskere i SSB tidvis publiserer forskningen sin internasjonalt. Forsvarerne av staus quo i SSB avslører selv hvorfor.

 • fredag 10. november 2017 - Dagens Næringsliv Misvisende diskusjon om metodene til Statistisk Sentralbyrå

  Gårsdagens meningsinnlegg av Ebba Boye fra Rethinking Economics Norge i DN om SSB baserer seg på feil. Det hevder Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI

 • lørdag 28. oktober 2017 - Finansavisen Matsen advarer mot for selvstendig styre

  Offisielt tar ikke Norges Bank stilling til om Oljefondet bør skilles ut eller ikke. Visesentralbanksjef Egil Matsen peker likevel på farene ved utskilling. Under høringsrunden kom nøyaktig de samme innvendingene og advarslene fra BI-professor Espen R. Moen.

 • fredag 27. oktober 2017 - Dag og Tid Stadig større konflikt i SSB

  Statistisk sentralbyrås kanskje mest kjende økonom, Erling Holmøy, fråteken tittelen som forskar. Professor og samfunnsøkonom Espen R. Moen ved BI er sjokkert.

 • onsdag 11. oktober 2017 - Kommunal Rapport Budsjettsprekk øker risikoen for at rådmannen går

  Når kommunens budsjettmål ikke oppfylles, øker sannsynligheten for at rådmannens kontrakt avsluttes, sier professor Benny Geys ved BI.

 • onsdag 27. september 2017 - Finansavisen Les og bli rik

  FINANS: Om man kjøper og selger aksjer utelukkende basert på nyhetsstrømmen i finansmedia, gir det en risikojustert avkastning på 20 prosent, viser BI-forskning.

 • søndag 24. september 2017 - Aftenposten En nyttig sentralbank

  Svein Gjedrems foredrag fra november 2010, «En nyttig sentralbank», er glitrende.

 • mandag 18. september 2017 - Dagens Næringsliv Makten over melken

  Uproduktiv konkurranse om tilskudd og rammebetingelser er blitt viktigere enn konkurranse i markedene ut fra priser, kostnadseffektivitet og produktutvikling, skriver BI-forsker Ivar Gaasland om konkurransesituasjonen blant norske meierier.

 • søndag 17. september 2017 - Aftenposten Kan det være slemt å være snill?

  Vi lever i en urolig tid, og en av de hyggeliste løsningene er at snillhet er svaret. Men noe skurrer.

 • tirsdag 5. september 2017 - Dagens Næringsliv Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi

  Så langt har FNI-indeksen truffet svært godt på utviklingen i norsk økonomi. Nå viser den at veksten skyter ytterligere fart.

 • torsdag 31. august 2017 - Dagens Næringsliv Skattelette? Hvilken skattelette

  Regjeringen har økt oljepengebruken med rundt 80 milliarder. En fjerdedel er brukt til å redusere skattene. Er det da korrekt å snakke om skattelette?

 • mandag 28. august 2017 - Østlandsposten At sykehuset i Larvik er «lagt ned», det er en god ting

  Erling Røed Larsen provoserte og engasjerte da han gjestet Larvik sist uke.

 • mandag 28. august 2017 - Aftenposten Hvor skal oljefondet ligge?

  De samme byråkratene som sørget for trygg forankring av Oljefondet i Norges Bank - eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som oljefondet nå heter - går inn for å flytte det.

 • onsdag 23. august 2017 - Finansavisen Det store slaget om risiko

  Svein Gjedrem mener det er Norges Bank som har gjort Oljefondet til en risikoavers forvalter. Det beroliger ikke skeptikerne. Setter man bukken til havresekken?

 • onsdag 23. august 2017 - Bør oljefondet og Norges Bank skilles?

  Statens pensjonsfond utland bør skilles fra Norges Bank, mener utvalg. Forskere advarer mot risiko for mer politisk innblanding.

 • søndag 4. juni 2017 - Nationen Ivar Gaasland mener handel gir bedre matberedskap enn selvberging

  En fersk rapport beregner verdien av å holde matjord i hevd av beredskapshensyn. BI-forsker Ivar Gaaslands sier Norge kan få både høyere og billigere matberedskap ved å endre politikken.

 • tirsdag 30. mai 2017 - Kommunal Rapport Gevinster kan utebli

  Professor Rune Sørensen ved BI Institutt for samfunnsøkonomi, er bekymret for effektiviteten i Kommune-Norge. Han er redd landets kommuner ikke klarer å høste gevinstene av kommunereformen.

 • mandag 29. mai 2017 - Statistisk sentralbyrå Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssystemet.

 • tirsdag 23. mai 2017 - NTBinfo Opp eller ned i norsk økonomi?

  Nå kan beslutningstagere og andre få mye tidligere informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI inngår samarbeid om å lage en ny indikator for norsk økonomi.

 • onsdag 3. mai 2017 - Dagens Næringsliv Bestillingene fosser inn med svak krone

  Professor Bjørnland ved Handelshøyskolen BI anbefaler å holde renten uendret, men også hun understreker at hensynet til boligpriser og gjeld må veie tyngst i vurderingene fremover.

 • lørdag 29. april 2017 - Dagens Næringsliv Oljepenger forsvinner til paradis

  Vi har faktisk fått titte på bankkontoer i skatteparadiser. Der finner vi rundt 15 prosent av oljeinntektene fra oljestater med svak demokratisk kontroll. Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi

 • fredag 21. april 2017 - Finansavisen Ber Norges Bank om å lene seg mer fremover

  Norges Bank lener seg mot vinden, men ikke nok, mener professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • fredag 31. mars 2017 - Energi og klima Fysisk klimarisiko: Dårlig forberedt, godt forsikret?

  Klimastiftelsens ekspertpanel om fysisk risiko knyttet til klimaendringer: Hvor godt forberedt er det norske samfunnet?

 • fredag 31. mars 2017 - Ukeavisen Ledelse 2710 flere statsansatte med de blå-blå

  Regjeringen skryter av at antall ansatte i direktoratene og departementene har økt med kun 1,4 prosent mellom 2013 og 2016. Men er det noe å skryte av? Absolutt ikke, mener professor.

 • torsdag 30. mars 2017 - Aftenposten Skaper oljepenger krig?

  Hvert år dør omkring 50.000 mennesker i væpnede konflikter og borgerkriger. Mange av konfliktene finner sted i oljerike land.

 • onsdag 15. mars 2017 - Jokeren i rentekabalen

  Boligbyggingen kan bli avgjørende for hvor mye du må betale på boliglånet ditt fremover. DNs rentepanel er uenige om renten skal opp eller ned.

 • onsdag 15. mars 2017 - Legitimerer ikkje støtta til jordbruket

  Mangeårig landbrukskritikar Ivar Gaasland, som har tatt doktorgrad på det han kalla «ineffektiv norsk landbrukspolitikk», seier samfunnsrekneskapen til Nortura ikkje får han til å endre syn.

 • fredag 10. mars 2017 - Driva Bompenger

  En ny rapport ser på samfunnsøkonomiske virkninger av lengre innkrevingsperiode for bompenger.

 • søndag 5. mars 2017 - Aftenposten Partiet kan få større makt i kinesiske bedrifter

  Generalsekretær Xi Jinping vil at alle tre funksjonene – styreformann, daglig leder og partisekretær – samles i én og samme person.

 • onsdag 1. mars 2017 - Finansavisen Misfornøyd med boligprisbekymringen

  Norges Bank burde ta sine bekymringer for finansiell stabilitet på alvor, og gjøre dette til en formell del av rentesettingen, mener Norges Bank Watch.

 • søndag 26. februar 2017 - Aftenposten Når private selskaper får mer makt enn land

  Selskaper vokser seg store og får makt til å påvirke hele verdenssamfunnet. Hva driver dette? For 20 år siden virket verdens fremtidsutsikter gode. Til rørende jubelscener hadde folk stormet den heslige Muren. Erling Røed Larsen,forskningssjef Eiendomsverdi og professor II, Handelshøyskolen BI.

 • lørdag 18. februar 2017 - Dagens Næringsliv Fjernsynet fikk flere til å stemme

  Utbygging av fjernsynsdekningen ledet til høyere valgdeltagelse ved kommune- og stortingsvalg rundt i landet for cirka 50 år siden. Rune J. Sørensen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

 • fredag 17. februar 2017 - dn.no Endret handlingsregelen fra fire til tre prosent

  - Politikerne har i liten grad måttet prioritere. Slik sett mener jeg det er rom for å stramme inn litt, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • fredag 17. februar 2017 - Dagens Næringsliv Tilpasser kartet til terrenget

  En klar - men udramatisk - kursendring for norsk økonomi, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank om den nye handlingsregelen. Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI, er positiv. Hun satt i utvalget som utredet aksjeandelen.

 • tirsdag 7. februar 2017 - Dagens Næringsliv Deling åpner for verdiskaping

  Ubenyttede ressurser tas i bruk når transaksjonskostnadene avtar. Men de som «deler», må betale skatt på linje med andre. Espen R. Moen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og medlem av Delingsøkonomiutvalget

 • fredag 3. februar 2017 - Finansavisen Høye elektrisitetspriser ga prisbom

  Det var ikke Kvarts-modellen som skapte prognosebommen på inflasjonen i 2016, skriver forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB). BI-professor Hilde Bjørnland, som i praksis går inn for å legge ned Kvarts, har en alternativ modell.

 • torsdag 2. februar 2017 - dn.no - Løsningen er ikke å bygge en ny gigantisk modell. Tvert imot.

  SSBs nåværende makromodell svekker tiltroen til byråets makroanalyser, mener professor Hilde C. Bjørnland.

 • torsdag 2. februar 2017 - Dagens Næringsliv Spådde best om norsk økonomi

  DNB er vinner av Samfunnsøkonomenes prognosepris for andre gang på tre år. Det er førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI som utarbeider prognoseprisen.

 • onsdag 1. februar 2017 - Dagens Næringsliv Må utvide modellutvalget

  SSBs analyser og forskning på makroøkonomi bør foregå i forskningens frontsjikt. Da må det faglige rammeverket utvides. Professor Hilde C. Bjørnland BI og Professor Kjetil Storesletten UiO

 • tirsdag 31. januar 2017 - Finansavisen Skjønn avgjør uansett

  MAKRO: Det er bruken av skjønn, ikke ulike modeller, som avgjør hvem som har gitt de beste prognosene, mener Genaro Sucarrat. I morgen kårer førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI og Samfunnsøkonomene beste prognosemaker for 2015.

 • mandag 30. januar 2017 - Aftenposten USAs infrastruktur - et opplegg som tiltrekker de korrupte?

  USAs nye president, Donald Trump, har annonsert at han over ti år vil bruke tusen milliarder dollar på å utbedre infrastrukturen i USA. Det trengs. Arne Jon Isachsen, Professor ved Handelshøyskolen BI.

 • lørdag 28. januar 2017 - Dagsavisen Økonomenes dom

  SKATT: Noen av Norges fremste økonomer støtter deres franske kollega Thomas Piketty, og mener Arbeiderpartiet i det minste bør utrede en ny versjon av arveavgiften. Professor Espen Rasmus Moen ved BI minner om at arveavgift gir uheldige effekter.

 • torsdag 26. januar 2017 - Klassekampen Opseth-effekt

  Favoriserer politikere sine egne hjemsteder? Sammen med BI-professor Jon Fiva har Askill Harkjerr Halse, Forsker ved Transportøkonomisk institutt sett på hvordan hvem som har makta i norske fylkesting påvirker fordelinga av penger til små og mellomstore investeringer.

 • torsdag 26. januar 2017 - Finansavisen Makromodeller i SSB

  Det er ikke riktig at vi anbefaler å legge alle SSBs modellegg i én kurv. Det er bedre med én modell for hvert spørsmål enn en stor modell, understreker Hilde C. Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI og Kjetil Storesletten, Professor ved Universitetet i Oslo.

 • tirsdag 10. januar 2017 - Universitas Fire foreleseres ærlige mening om dagens studenter

  Pål Lauritzen, Hilde Henriksen Waage, Geir Lundestad og Elin Ørjasæter har delte meninger om dagens studente

 • lørdag 7. januar 2017 - Budstikka De nye naboene

  De neste 20 årene kan du som bor i Bærum få 40.000 flere naboer.

2016

 • fredag 30. desember 2016 - E24 – Ny virkelighet for oljepengebruken i 2017

  De neste årene må Stortinget lære seg å prioritere og begrense forbruket, for bruken av oljepenger vil flate ut, sier ledende politikere.

 • fredag 23. desember 2016 - Finansavisen For nærsynte sentralbanker

  MAKRO: Sentralbankene er for trege til å respondere på internasjonale data. Derfor blir de gang på gang nødt til å endre rentebanene, viser et Norges Bank-analyse.

 • onsdag 30. november 2016 - Dagens Næringsliv Tror på 15 prosent boligprisvekst i Oslo neste år

  DNs boligpanel tror lite kan stagge boligmarkedet i byene neste år. Oslo går fra hett i 2016 til rekordhett i 2017. Erling Røed Larsen, forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II ved Handelshøyskolen BI sitter i DNs boligpanel.

 • mandag 21. november 2016 - Forskning.no Boligprisene stiger som i jappetiden

  Bare to ganger før i Norges historie har prisene skutt i været så raskt. Begge ganger endte det med kraftig fall i boligprisene. Forskere maner til nøkterne tiltak, for å unngå nytt prisfall med dramatiske konsekvenser. Erling Røed-Larsen, Professor II

 • onsdag 16. november 2016 - Finans Norge Urbanisering driver boligprisen

  En tvungen nedbetaling av boliggjeld for alle, der avdragene er høye i gode tider og lavere i dårligere tider, er Erling Røed Larsen, forskningssjef i Eiendomsverdi og professor på BI sitt tips for å få kontroll på boligpriser og gjeldsøkning

 • onsdag 26. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Grunn til å være bekymret

  Selv om det bare er fem uker siden sist, vil sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag på ny avsløre om styringsrenten settes opp, ned - eller blir stående i ro. Utfallet får betydning for rentene nordmenn må betale på sine stadig høyere boliglån. Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI mener derimot at renten heller skal opp enn ned.

 • torsdag 20. oktober 2016 - Finansavisen Stort flertall for økning

  Utvalgsmedlem BI-professor Hilde C. Bjørnland, som presenterte flertallets begrunnelse, mente det ville kreve politisk vilje og evne å tilpasse den økonomiske politikken på kort og lang sikt, og understreket at utfordringen blir å gjøre gradvise endringer i oljepengebruken, ved å skjære gjennom svingningene i fondsverdien.

 • torsdag 20. oktober 2016 - Dagbladet Frihandelmotstanden

  Valgkampen kan sende to enorme frihandelsavtaler til de evige jaktmarker, uansett hvem som vinner. Det vil alltid være noen som taper på frihandelsavtaler, sier Per Botolf Maurseth, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved BI.

 • onsdag 19. oktober 2016 - E24 Nå bygges det nok boliger i Norge

  De neste årene spår Roger Bjørnstad likevel en prisvekst på 20 prosent. Professor Erling Røed Larssen ved BI viser til at den gjennomsnittlige raten mellom eie- og leiepris i Oslo er 24,4 prosent, noe han mener ikke er urovekkende høyt.

 • onsdag 19. oktober 2016 - Dagsavisen Flere oljepenger bør plasseres i aksjer, mener utvalg

  Forutsatt at politikerne klarer å holde igjen i gode tider, er det forsvarlig å øke oljefondets investeringer i aksjer til 70 prosent, mener ekspertutvalg. Gitt at det er politisk vilje til å tilpasse den økonomiske politikken både på lang og kort sikt, er risikoen akseptabel, sier BI-professor Hilde C. Bjørnland.

 • tirsdag 18. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Får aksjeråd for oljefondet

  Bør oljefondet kunne gamble litt mer med norske sparepenger ved å plassere flere oljekroner i aksjer? Hilde C. Bjørnland, professor ved BI har sittet i det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på aksjeandelen i Oljefondet.

 • torsdag 13. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Hvor blir det av oppturen?

  To år etter at oljenedturen for alvor slo inn i norsk økonomi, spør mange seg om bunnen nå er nådd. Spørsmålet burde heller være om det blir noe særlig til opptur? Og i så tilfellet, hva blir de nye driverne? Hilde C. Bjørnland, professor, Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP), Handelshøyskolen BI

 • tirsdag 11. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Incentivenes magi

  Nobelprisen i økonomi for 2016 går til Oliver Hart og Bengt Holmstrøm. Prisen er høyst fortjent, skriver artikkelforfatteren. Espen R. Moen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

 • lørdag 8. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Lokal favorisering

  Hvor viktig er politikeres lokale tilhørighet for politiske beslutninger? Jon H. Fiva, professor, Handelshøyskolen BI og ESOP ved UiO.

 • torsdag 6. oktober 2016 - Klassekampen Skatt og kapital

  Samtidig vil den jevne arbeider tjene på at kapitalmengden i samfunnet som helhet vokser raskere.Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 22. september 2016 - Klassekampen 5 av 100 går ledige

  Jeg er ikke overrasket. Selv om nedgangen i oljebransjen har flatet, ut er det fortsatt ringvirkninger fra nedturen som påvirker resten av fastlandsøkonomien, sier Hilde Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI.

 • onsdag 21. september 2016 - Dagens Næringsliv Splittet om boligmedisin

  Da DN samlet sitt rentepanel på kafé, var temperaturen i diskusjonene tidvis like høy som i det norske boligmarkedet - som er fyrt opp av de lave utlånsrentene. Når rentene etterhvert går opp, vil mange husholdninger som har strukket seg for langt, ikke være istand til å bære den økende gjelden, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • mandag 19. september 2016 - Aftenposten Glem å prøve å finne den nye oljen

  Oljenasjonene Norge og Canada leter begge etter veien videre. Dette kan Norge lære av Canada, mener investor og teknologirådgiver Leonard Brody. Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å se til Canada enn nå. Hilde C. Bjørnland er professor i samfunnsøkonomi på BI, og kan si seg enig i at Canada har lyktes når det gjelder gründervennlige skatteincentiver og satsing på teknologikompetanse i utdanningen.

 • torsdag 15. september 2016 - Klassekampen Skatt og vekst

  Hva er «vekstfremmende skatteletter»? Kanskje har politikeren et godt og helhetlig svar, kanskje ikke. Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • tirsdag 30. august 2016 - Digi.no Norge i 2030

  Slik kan vi omstille norsk økonomi, men følger politikerne opp? Fagfolkene stiller kravene, politikerne mangler svarene.Tydeligst var kanskje professor Hilde Christiane Bjørndal fra BI i sin presentasjon.

 • torsdag 25. august 2016 - Dagens Næringsliv Professorstøtte

  Professor Hilde C. Bjørnland ved BI satt i Thøgersen-utvalget, som ifjor la frem en rapport om praktiseringen av handlingsregelen.

 • lørdag 13. august 2016 - Dagens Næringsliv Lærer mer uten forelesninger

  I snart tusen år har forelesninger vært den rådende undervisningsformen i høyere utdannelse. Njål Foldnes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • onsdag 6. juli 2016 - Dagnes Næringsliv Regulering reduserer verdiskapingen

  Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) imøtegår i DN 1. juli vår kronikk (DN 29. juni) der vi argumenterer for at en innstramning av telereguleringen skader verdiskapingen i bransjen. Espen R. Moen. og. Christian Riis. , begge professorer ved Handelshøyskolen BI.

 • mandag 4. juli 2016 - E24 Professorer om pilotbråket: - Skadelig for Norwegian

  - Det overrasker meg at selskapet ikke så dette komme, sier NHH-professor Frode Steen. Analytikerne estimerer at Norwegian kan tape 30 millioner kroner i sommer på konflikten med sine egne piloter. BI-professor Espen Rasmus Moen er ikke like bekymret for at kanselleringene vil være skadelig for Norwegian på kort sikt.

 • søndag 3. juli 2016 - E24 Advokat etter Haxi-dom: Tror løyveplikten står for fall

  Transportlovekspert Jørgen Klaveness tror ukens Haxi-dom fort kan føre til at man går vekk fra løyveplikten når Samferdselsdepartementet nå ser på ny lov. Samtidig må vi sikre arbeidstagere får et vern, sier professor Espen Rasmus Moen fra BI, som er med i utvalget.

 • fredag 1. juli 2016 - Dagens Næringsliv Fortsatt behov for regulering av mobilmarkedet

  BI-professorene Christian Riis og Espen Moen angriper i DN 29. juni at Telenor er pålagt å slippe til mindre konkurrenter i sitt mobilnett. Med økonomisk teori forklarer de hvordan verden skal se ut. Men virkeligheten er helt annerledes. BI-professorene Christian Riis og Espen Moen angriper i DN 29. juni at Telenor er pålagt å slippe til mindre konkurrenter i sitt mobilnett.

 • onsdag 29. juni 2016 - Dagens perspektiv Professor vil ha et finanspolitisk råd i Norge

  Syv år etter at ekspertisen først tok til orde for det, er Norge snart eneste europeiske land uten. Regjeringen overgår ikke handlingsregelen, men bruker mye oljepenger. Et råd med eksperter som går regjerings økonomiske politikk etter i sømmene, er akkurat hva Norge trenger, mener BI-professor Hilde Bjørnland.

 • onsdag 29. juni 2016 - Dagens Næringsliv Uheldig teleregulering

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har varslet en strammere regulering av Telenor, en regulering som kan svekke konkurransen og innovasjonen i mobilmarkedet. Men de møter motbør fra Esa, Eftas overvåkningsorgan. Innlegg ved Professor Espen Moen og Professor Christian Riis.

 • torsdag 23. juni 2016 - Dagens Næringsliv Norge trenger et finanspolitisk råd

  Fra å være i en særstilling, har utfordringene for Norge økt: Oljenedturen har ført til en sterk økning i ledigheten, ved å gi et reelt tilbakeslag for leverandørindustrien, tradisjonell industri og enkelte tjenesteytende næringer. Hilde C. Bjørnland, professor, Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP), Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 23. juni 2016 - Finansavisen Stakkars Norges Bank

  Styret i Norges Bank hadde en meget vanskelig oppgave da det i går (onsdag) skulle bestemme styringsrenten fremover. Valget om Brexit i Storbritannia er i dag, og samtidig kommer altså rentebeslutningen i Norges Bank. Dette er et syn BI-professor Hilde C. Bjørnland har forfektet i flere år.

 • onsdag 22. juni 2016 - Hegnar Online Vil ikke senke renten nå

  Dersom man fortsetter å gi gass, er det større fare for at det går galt og at man får en enda større nedtur, sier professor Hilde C. Bjørnland. Ingen av de fem ekspertene i DNs rentepanel vil senke renten nå.

 • onsdag 22. juni 2016 - Dagens Næringsliv Frykter rente- fyring gir boligboble

  Dersom man fortsetter å gi gass, er det større fare for at det går galt og at man får en enda større nedtur, sier professor Hilde C. Bjørnland ved BI.

 • lørdag 11. juni 2016 - Aftenposten USA er kommet bedre ut av finanskrisen enn andre land

  Og det selv om krisen startet nettopp der. Verden er urettferdig. Kommentarforfatter er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Arne Jon Isachsen. Han har doktorgrad fra Stanford-universitetet, og har særlig forsket mye på valutapolitikk.

 • tirsdag 31. mai 2016 - Hegnar Online Nytt rentehopp kan gi kraftig turbulens

  Verdens aksjemarkeder kan stå foran nok en turbulent periode hvis det kommer et nytt rentehopp i USA i juni. Utsiktene til en rentehevning allerede i juni er styrket etter uttalelser fra USAs sentralbanksjef Janet Yellen i forrige uke. Professor Hilde Bjørnland ved BI understreker på sin side at det er utsikter til økonomisk bedring som gjør at Yellen vurderer rentehevning.

 • mandag 30. mai 2016 - Dagens Næringsliv Krever lønn uten arbeid

  Tusener av kroner i måneden utbetalt, uten å måtte gjøre noe som helst. Fordi incentivene til arbeid svekkes, går det mot arbeidslinjen, sier BI-professor Espen Rasmus Moen.

 • torsdag 19. mai 2016 - E24 Kan være greit å ta noen fortjenester

  Realprisene på næringseiendom har aldri vært høyere. Investor Christian Ringnes har sikret seg godt hvis rentene skulle øke uventet, men tror ikke pristoppen er nådd riktig ennå. Rentene har blitt vedvarende lave, så det er vel et trekk ved verdensøkonomien, sa professor Erling Steigum ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI til E24, da tidenes laveste styringsrente i Norge ble satt i mars.

 • torsdag 12. mai 2016 - Klassekampen Hollandsk syke

  I hvilken grad har oljen påført norsk økonomi "hollandsk syke"? Avhengig av hvor man står politisk vil noen mene den er for høy, andre ikke sier Sara Cools, postdoktor, BI.

 • torsdag 12. mai 2016 - Sysla Serieproduksjon skaper energirevolusjon

  Johannes Mauritzen er førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi Det kan virke som at det er mer teknologisk utvikling på energifronten nå enn siden oppfinnelsen av atomkraft.

 • mandag 9. mai 2016 - Financial Times Nothing paradoxical about Norway’s policies

  Johannes Mauritzen, Senior Lecturer, BI Trondheim

 • tirsdag 3. mai 2016 - Universitetet i Stavanger Virkningen av pengepolitikk på bankenes utlån

  Førsteamanuensis Ibolya Schindele fra Handelshøgskolen BI vil presentere paperet "In Lands of Foreign Currency Credit: Bank Lending Channels Run Through?" på et åpent fagseminar ved HHUiS.

 • mandag 2. mai 2016 - Dagens Næringsliv Nedturen er ikke over

  Den økonomiske nedturen er slett ikke over selv om oljeprisen stiger, advarer professor Hilde C. Bjørnland.

 • torsdag 28. april 2016 - Dagens Næringsliv Varsler ny renteinstruks

  I 15 år har Norges Bank hatt som oppgave å fastsette renten med sikte på å sikre lav og stabil inflasjon. Nå kan mandatet bli modernisert.