-
Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

2022

2019

 • tirsdag 30. april 2019 - Dagens Perspektiv Enige om trygdekutt for unge

  Enige om trygdekutt for unge – Vi nærmest bestikker unge til å sitte hjemme og spille dataspill, sier BI-professor Espen R. Moen. Slik kommenterer Moen Sysselsettingsutvalgets forslag om kutt i trygdeytelsene til unge mellom 18 og 24 år.

2018

 • torsdag 20. september 2018 - Hegnar.no Hva bør Norges Bank gjøre med renten?

  Nå kommer det til å bli en mye raskere brems, og det er grunnen til at jeg ikke tror at renten kommer til å komme så langt opp, sier Professor Hilde C. Bjørnland

 • torsdag 8. mars 2018 - E24 Alle involverte land taper på handelskriger

  Trumps tolltrussel og EUs varsel om «hevntoll» kan i verste fall utløse en handelskrig der alle taper. Men nettopp de høye kostnadene kan gjøre at partene behersker seg, ifølge eksperter.

 • tirsdag 13. februar 2018 - Aftenposten Krevende nok å eie vanlige aksjer

  Å eie unoterte aksjer, er ikke det å gape for høyt også for Oljefondet?

 • torsdag 1. februar 2018 - Dn.no Pluss Tror boligprisfallet kan fortsette

  Røed Larsen legger vekt på at mye av boligprisøkningen kan forklares med begrenset tilgang på boliger i sentrale områder og kostnader forbundet med å pendle fra boliger utenfor bygrensen.

 • torsdag 1. februar 2018 - Finansavisen Stø kurs ga prognoseseier

  Norges Bank hadde de beste prognosene for 2016, og inntar samtidig toppen av adelskalenderen.Det er førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI som står for beregningene

 • torsdag 4. januar 2018 - Dagens Næringsliv Verden venter, SSB

  Ledende forskere ivrer etter å studere norske data og bidrar mer enn gjerne til at deres verktøy blir brukt for å forstå norske forhold.

 • torsdag 4. januar 2018 - Dagens Næringsliv Smarte menn, hjelpsomme kvinner

  Nye studier viser overraskende negative holdninger til kvinner i akademia og næringsliv. Slikt holder kvinner unna topposisjoner.

 • onsdag 3. januar 2018 - Dagbladet Festen er over, men det er kake igjen

  Oljefondet har tredoblet seg. Oljerikdommen fordeler seg jevnt mellom generasjonene, mener Erling Steigum, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

2017

 • tirsdag 12. desember 2017 - VG Nett SSB-forskere støttet Meyer

  Professor Erling Steigum på BI mener motstanderne av omorganiseringen ikke har forståelse for internasjonal forskning i makroøkonomi.

 • onsdag 15. november 2017 - Aftenposten Xi Jinping er kommet for å bli

  Mao Zedong satte kineserne fri og Deng Xiaoping lyktes med å mette dem. Xi Jinpings oppgave er å gi Kina tilbake sin rettmessige plass som verdens sentrum.

 • fredag 10. november 2017 - Dagens Næringsliv Er SSB spydspissen?

  Her fra Stanford synes det klart at skattebetalerne bør kreve at forskere i SSB tidvis publiserer forskningen sin internasjonalt. Forsvarerne av staus quo i SSB avslører selv hvorfor.

 • fredag 10. november 2017 - Dagens Næringsliv Misvisende diskusjon om metodene til Statistisk Sentralbyrå

  Gårsdagens meningsinnlegg av Ebba Boye fra Rethinking Economics Norge i DN om SSB baserer seg på feil. Det hevder Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI

 • lørdag 28. oktober 2017 - Finansavisen Matsen advarer mot for selvstendig styre

  Offisielt tar ikke Norges Bank stilling til om Oljefondet bør skilles ut eller ikke. Visesentralbanksjef Egil Matsen peker likevel på farene ved utskilling. Under høringsrunden kom nøyaktig de samme innvendingene og advarslene fra BI-professor Espen R. Moen.

 • fredag 27. oktober 2017 - Dag og Tid Stadig større konflikt i SSB

  Statistisk sentralbyrås kanskje mest kjende økonom, Erling Holmøy, fråteken tittelen som forskar. Professor og samfunnsøkonom Espen R. Moen ved BI er sjokkert.

 • onsdag 11. oktober 2017 - Kommunal Rapport Budsjettsprekk øker risikoen for at rådmannen går

  Når kommunens budsjettmål ikke oppfylles, øker sannsynligheten for at rådmannens kontrakt avsluttes, sier professor Benny Geys ved BI.

 • onsdag 27. september 2017 - Finansavisen Les og bli rik

  FINANS: Om man kjøper og selger aksjer utelukkende basert på nyhetsstrømmen i finansmedia, gir det en risikojustert avkastning på 20 prosent, viser BI-forskning.

 • søndag 24. september 2017 - Aftenposten En nyttig sentralbank

  Svein Gjedrems foredrag fra november 2010, «En nyttig sentralbank», er glitrende.

 • mandag 18. september 2017 - Dagens Næringsliv Makten over melken

  Uproduktiv konkurranse om tilskudd og rammebetingelser er blitt viktigere enn konkurranse i markedene ut fra priser, kostnadseffektivitet og produktutvikling, skriver BI-forsker Ivar Gaasland om konkurransesituasjonen blant norske meierier.

 • søndag 17. september 2017 - Aftenposten Kan det være slemt å være snill?

  Vi lever i en urolig tid, og en av de hyggeliste løsningene er at snillhet er svaret. Men noe skurrer.

 • tirsdag 5. september 2017 - Dagens Næringsliv Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi

  Så langt har FNI-indeksen truffet svært godt på utviklingen i norsk økonomi. Nå viser den at veksten skyter ytterligere fart.

 • torsdag 31. august 2017 - Dagens Næringsliv Skattelette? Hvilken skattelette

  Regjeringen har økt oljepengebruken med rundt 80 milliarder. En fjerdedel er brukt til å redusere skattene. Er det da korrekt å snakke om skattelette?

 • mandag 28. august 2017 - Østlandsposten At sykehuset i Larvik er «lagt ned», det er en god ting

  Erling Røed Larsen provoserte og engasjerte da han gjestet Larvik sist uke.

 • mandag 28. august 2017 - Aftenposten Hvor skal oljefondet ligge?

  De samme byråkratene som sørget for trygg forankring av Oljefondet i Norges Bank - eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som oljefondet nå heter - går inn for å flytte det.

 • onsdag 23. august 2017 - Finansavisen Det store slaget om risiko

  Svein Gjedrem mener det er Norges Bank som har gjort Oljefondet til en risikoavers forvalter. Det beroliger ikke skeptikerne. Setter man bukken til havresekken?

 • onsdag 23. august 2017 - Bør oljefondet og Norges Bank skilles?

  Statens pensjonsfond utland bør skilles fra Norges Bank, mener utvalg. Forskere advarer mot risiko for mer politisk innblanding.

 • søndag 4. juni 2017 - Nationen Ivar Gaasland mener handel gir bedre matberedskap enn selvberging

  En fersk rapport beregner verdien av å holde matjord i hevd av beredskapshensyn. BI-forsker Ivar Gaaslands sier Norge kan få både høyere og billigere matberedskap ved å endre politikken.

 • tirsdag 30. mai 2017 - Kommunal Rapport Gevinster kan utebli

  Professor Rune Sørensen ved BI Institutt for samfunnsøkonomi, er bekymret for effektiviteten i Kommune-Norge. Han er redd landets kommuner ikke klarer å høste gevinstene av kommunereformen.

 • mandag 29. mai 2017 - Statistisk sentralbyrå Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssystemet.

 • tirsdag 23. mai 2017 - NTBinfo Opp eller ned i norsk økonomi?

  Nå kan beslutningstagere og andre få mye tidligere informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI inngår samarbeid om å lage en ny indikator for norsk økonomi.

 • onsdag 3. mai 2017 - Dagens Næringsliv Bestillingene fosser inn med svak krone

  Professor Bjørnland ved Handelshøyskolen BI anbefaler å holde renten uendret, men også hun understreker at hensynet til boligpriser og gjeld må veie tyngst i vurderingene fremover.

 • lørdag 29. april 2017 - Dagens Næringsliv Oljepenger forsvinner til paradis

  Vi har faktisk fått titte på bankkontoer i skatteparadiser. Der finner vi rundt 15 prosent av oljeinntektene fra oljestater med svak demokratisk kontroll. Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi

 • fredag 21. april 2017 - Finansavisen Ber Norges Bank om å lene seg mer fremover

  Norges Bank lener seg mot vinden, men ikke nok, mener professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • fredag 31. mars 2017 - Energi og klima Fysisk klimarisiko: Dårlig forberedt, godt forsikret?

  Klimastiftelsens ekspertpanel om fysisk risiko knyttet til klimaendringer: Hvor godt forberedt er det norske samfunnet?

 • fredag 31. mars 2017 - Ukeavisen Ledelse 2710 flere statsansatte med de blå-blå

  Regjeringen skryter av at antall ansatte i direktoratene og departementene har økt med kun 1,4 prosent mellom 2013 og 2016. Men er det noe å skryte av? Absolutt ikke, mener professor.

 • torsdag 30. mars 2017 - Aftenposten Skaper oljepenger krig?

  Hvert år dør omkring 50.000 mennesker i væpnede konflikter og borgerkriger. Mange av konfliktene finner sted i oljerike land.

 • onsdag 15. mars 2017 - Jokeren i rentekabalen

  Boligbyggingen kan bli avgjørende for hvor mye du må betale på boliglånet ditt fremover. DNs rentepanel er uenige om renten skal opp eller ned.

 • onsdag 15. mars 2017 - Legitimerer ikkje støtta til jordbruket

  Mangeårig landbrukskritikar Ivar Gaasland, som har tatt doktorgrad på det han kalla «ineffektiv norsk landbrukspolitikk», seier samfunnsrekneskapen til Nortura ikkje får han til å endre syn.

 • fredag 10. mars 2017 - Driva Bompenger

  En ny rapport ser på samfunnsøkonomiske virkninger av lengre innkrevingsperiode for bompenger.

 • søndag 5. mars 2017 - Aftenposten Partiet kan få større makt i kinesiske bedrifter

  Generalsekretær Xi Jinping vil at alle tre funksjonene – styreformann, daglig leder og partisekretær – samles i én og samme person.

 • onsdag 1. mars 2017 - Finansavisen Misfornøyd med boligprisbekymringen

  Norges Bank burde ta sine bekymringer for finansiell stabilitet på alvor, og gjøre dette til en formell del av rentesettingen, mener Norges Bank Watch.

 • søndag 26. februar 2017 - Aftenposten Når private selskaper får mer makt enn land

  Selskaper vokser seg store og får makt til å påvirke hele verdenssamfunnet. Hva driver dette? For 20 år siden virket verdens fremtidsutsikter gode. Til rørende jubelscener hadde folk stormet den heslige Muren. Erling Røed Larsen,forskningssjef Eiendomsverdi og professor II, Handelshøyskolen BI.

 • lørdag 18. februar 2017 - Dagens Næringsliv Fjernsynet fikk flere til å stemme

  Utbygging av fjernsynsdekningen ledet til høyere valgdeltagelse ved kommune- og stortingsvalg rundt i landet for cirka 50 år siden. Rune J. Sørensen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

 • fredag 17. februar 2017 - dn.no Endret handlingsregelen fra fire til tre prosent

  - Politikerne har i liten grad måttet prioritere. Slik sett mener jeg det er rom for å stramme inn litt, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • fredag 17. februar 2017 - Dagens Næringsliv Tilpasser kartet til terrenget

  En klar - men udramatisk - kursendring for norsk økonomi, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank om den nye handlingsregelen. Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI, er positiv. Hun satt i utvalget som utredet aksjeandelen.

 • tirsdag 7. februar 2017 - Dagens Næringsliv Deling åpner for verdiskaping

  Ubenyttede ressurser tas i bruk når transaksjonskostnadene avtar. Men de som «deler», må betale skatt på linje med andre. Espen R. Moen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og medlem av Delingsøkonomiutvalget

 • fredag 3. februar 2017 - Finansavisen Høye elektrisitetspriser ga prisbom

  Det var ikke Kvarts-modellen som skapte prognosebommen på inflasjonen i 2016, skriver forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB). BI-professor Hilde Bjørnland, som i praksis går inn for å legge ned Kvarts, har en alternativ modell.

 • torsdag 2. februar 2017 - dn.no - Løsningen er ikke å bygge en ny gigantisk modell. Tvert imot.

  SSBs nåværende makromodell svekker tiltroen til byråets makroanalyser, mener professor Hilde C. Bjørnland.

 • torsdag 2. februar 2017 - Dagens Næringsliv Spådde best om norsk økonomi

  DNB er vinner av Samfunnsøkonomenes prognosepris for andre gang på tre år. Det er førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI som utarbeider prognoseprisen.

 • onsdag 1. februar 2017 - Dagens Næringsliv Må utvide modellutvalget

  SSBs analyser og forskning på makroøkonomi bør foregå i forskningens frontsjikt. Da må det faglige rammeverket utvides. Professor Hilde C. Bjørnland BI og Professor Kjetil Storesletten UiO

 • tirsdag 31. januar 2017 - Finansavisen Skjønn avgjør uansett

  MAKRO: Det er bruken av skjønn, ikke ulike modeller, som avgjør hvem som har gitt de beste prognosene, mener Genaro Sucarrat. I morgen kårer førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved Handelshøyskolen BI og Samfunnsøkonomene beste prognosemaker for 2015.

 • mandag 30. januar 2017 - Aftenposten USAs infrastruktur - et opplegg som tiltrekker de korrupte?

  USAs nye president, Donald Trump, har annonsert at han over ti år vil bruke tusen milliarder dollar på å utbedre infrastrukturen i USA. Det trengs. Arne Jon Isachsen, Professor ved Handelshøyskolen BI.

 • lørdag 28. januar 2017 - Dagsavisen Økonomenes dom

  SKATT: Noen av Norges fremste økonomer støtter deres franske kollega Thomas Piketty, og mener Arbeiderpartiet i det minste bør utrede en ny versjon av arveavgiften. Professor Espen Rasmus Moen ved BI minner om at arveavgift gir uheldige effekter.

 • torsdag 26. januar 2017 - Klassekampen Opseth-effekt

  Favoriserer politikere sine egne hjemsteder? Sammen med BI-professor Jon Fiva har Askill Harkjerr Halse, Forsker ved Transportøkonomisk institutt sett på hvordan hvem som har makta i norske fylkesting påvirker fordelinga av penger til små og mellomstore investeringer.

 • torsdag 26. januar 2017 - Finansavisen Makromodeller i SSB

  Det er ikke riktig at vi anbefaler å legge alle SSBs modellegg i én kurv. Det er bedre med én modell for hvert spørsmål enn en stor modell, understreker Hilde C. Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI og Kjetil Storesletten, Professor ved Universitetet i Oslo.

 • tirsdag 10. januar 2017 - Universitas Fire foreleseres ærlige mening om dagens studenter

  Pål Lauritzen, Hilde Henriksen Waage, Geir Lundestad og Elin Ørjasæter har delte meninger om dagens studente

 • lørdag 7. januar 2017 - Budstikka De nye naboene

  De neste 20 årene kan du som bor i Bærum få 40.000 flere naboer.

2016

 • fredag 30. desember 2016 - E24 – Ny virkelighet for oljepengebruken i 2017

  De neste årene må Stortinget lære seg å prioritere og begrense forbruket, for bruken av oljepenger vil flate ut, sier ledende politikere.

 • fredag 23. desember 2016 - Finansavisen For nærsynte sentralbanker

  MAKRO: Sentralbankene er for trege til å respondere på internasjonale data. Derfor blir de gang på gang nødt til å endre rentebanene, viser et Norges Bank-analyse.

 • onsdag 30. november 2016 - Dagens Næringsliv Tror på 15 prosent boligprisvekst i Oslo neste år

  DNs boligpanel tror lite kan stagge boligmarkedet i byene neste år. Oslo går fra hett i 2016 til rekordhett i 2017. Erling Røed Larsen, forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II ved Handelshøyskolen BI sitter i DNs boligpanel.

 • mandag 21. november 2016 - Forskning.no Boligprisene stiger som i jappetiden

  Bare to ganger før i Norges historie har prisene skutt i været så raskt. Begge ganger endte det med kraftig fall i boligprisene. Forskere maner til nøkterne tiltak, for å unngå nytt prisfall med dramatiske konsekvenser. Erling Røed-Larsen, Professor II

 • onsdag 16. november 2016 - Finans Norge Urbanisering driver boligprisen

  En tvungen nedbetaling av boliggjeld for alle, der avdragene er høye i gode tider og lavere i dårligere tider, er Erling Røed Larsen, forskningssjef i Eiendomsverdi og professor på BI sitt tips for å få kontroll på boligpriser og gjeldsøkning

 • onsdag 26. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Grunn til å være bekymret

  Selv om det bare er fem uker siden sist, vil sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag på ny avsløre om styringsrenten settes opp, ned - eller blir stående i ro. Utfallet får betydning for rentene nordmenn må betale på sine stadig høyere boliglån. Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI mener derimot at renten heller skal opp enn ned.

 • torsdag 20. oktober 2016 - Finansavisen Stort flertall for økning

  Utvalgsmedlem BI-professor Hilde C. Bjørnland, som presenterte flertallets begrunnelse, mente det ville kreve politisk vilje og evne å tilpasse den økonomiske politikken på kort og lang sikt, og understreket at utfordringen blir å gjøre gradvise endringer i oljepengebruken, ved å skjære gjennom svingningene i fondsverdien.

 • torsdag 20. oktober 2016 - Dagbladet Frihandelmotstanden

  Valgkampen kan sende to enorme frihandelsavtaler til de evige jaktmarker, uansett hvem som vinner. Det vil alltid være noen som taper på frihandelsavtaler, sier Per Botolf Maurseth, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved BI.

 • onsdag 19. oktober 2016 - E24 Nå bygges det nok boliger i Norge

  De neste årene spår Roger Bjørnstad likevel en prisvekst på 20 prosent. Professor Erling Røed Larssen ved BI viser til at den gjennomsnittlige raten mellom eie- og leiepris i Oslo er 24,4 prosent, noe han mener ikke er urovekkende høyt.

 • onsdag 19. oktober 2016 - Dagsavisen Flere oljepenger bør plasseres i aksjer, mener utvalg

  Forutsatt at politikerne klarer å holde igjen i gode tider, er det forsvarlig å øke oljefondets investeringer i aksjer til 70 prosent, mener ekspertutvalg. Gitt at det er politisk vilje til å tilpasse den økonomiske politikken både på lang og kort sikt, er risikoen akseptabel, sier BI-professor Hilde C. Bjørnland.

 • tirsdag 18. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Får aksjeråd for oljefondet

  Bør oljefondet kunne gamble litt mer med norske sparepenger ved å plassere flere oljekroner i aksjer? Hilde C. Bjørnland, professor ved BI har sittet i det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på aksjeandelen i Oljefondet.

 • torsdag 13. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Hvor blir det av oppturen?

  To år etter at oljenedturen for alvor slo inn i norsk økonomi, spør mange seg om bunnen nå er nådd. Spørsmålet burde heller være om det blir noe særlig til opptur? Og i så tilfellet, hva blir de nye driverne? Hilde C. Bjørnland, professor, Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP), Handelshøyskolen BI

 • tirsdag 11. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Incentivenes magi

  Nobelprisen i økonomi for 2016 går til Oliver Hart og Bengt Holmstrøm. Prisen er høyst fortjent, skriver artikkelforfatteren. Espen R. Moen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

 • lørdag 8. oktober 2016 - Dagens Næringsliv Lokal favorisering

  Hvor viktig er politikeres lokale tilhørighet for politiske beslutninger? Jon H. Fiva, professor, Handelshøyskolen BI og ESOP ved UiO.

 • torsdag 6. oktober 2016 - Klassekampen Skatt og kapital

  Samtidig vil den jevne arbeider tjene på at kapitalmengden i samfunnet som helhet vokser raskere.Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 22. september 2016 - Klassekampen 5 av 100 går ledige

  Jeg er ikke overrasket. Selv om nedgangen i oljebransjen har flatet, ut er det fortsatt ringvirkninger fra nedturen som påvirker resten av fastlandsøkonomien, sier Hilde Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI.

 • onsdag 21. september 2016 - Dagens Næringsliv Splittet om boligmedisin

  Da DN samlet sitt rentepanel på kafé, var temperaturen i diskusjonene tidvis like høy som i det norske boligmarkedet - som er fyrt opp av de lave utlånsrentene. Når rentene etterhvert går opp, vil mange husholdninger som har strukket seg for langt, ikke være istand til å bære den økende gjelden, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • mandag 19. september 2016 - Aftenposten Glem å prøve å finne den nye oljen

  Oljenasjonene Norge og Canada leter begge etter veien videre. Dette kan Norge lære av Canada, mener investor og teknologirådgiver Leonard Brody. Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å se til Canada enn nå. Hilde C. Bjørnland er professor i samfunnsøkonomi på BI, og kan si seg enig i at Canada har lyktes når det gjelder gründervennlige skatteincentiver og satsing på teknologikompetanse i utdanningen.

 • torsdag 15. september 2016 - Klassekampen Skatt og vekst

  Hva er «vekstfremmende skatteletter»? Kanskje har politikeren et godt og helhetlig svar, kanskje ikke. Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • tirsdag 30. august 2016 - Digi.no Norge i 2030

  Slik kan vi omstille norsk økonomi, men følger politikerne opp? Fagfolkene stiller kravene, politikerne mangler svarene.Tydeligst var kanskje professor Hilde Christiane Bjørndal fra BI i sin presentasjon.

 • torsdag 25. august 2016 - Dagens Næringsliv Professorstøtte

  Professor Hilde C. Bjørnland ved BI satt i Thøgersen-utvalget, som ifjor la frem en rapport om praktiseringen av handlingsregelen.

 • lørdag 13. august 2016 - Dagens Næringsliv Lærer mer uten forelesninger

  I snart tusen år har forelesninger vært den rådende undervisningsformen i høyere utdannelse. Njål Foldnes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

 • onsdag 6. juli 2016 - Dagnes Næringsliv Regulering reduserer verdiskapingen

  Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) imøtegår i DN 1. juli vår kronikk (DN 29. juni) der vi argumenterer for at en innstramning av telereguleringen skader verdiskapingen i bransjen. Espen R. Moen. og. Christian Riis. , begge professorer ved Handelshøyskolen BI.

 • mandag 4. juli 2016 - E24 Professorer om pilotbråket: - Skadelig for Norwegian

  - Det overrasker meg at selskapet ikke så dette komme, sier NHH-professor Frode Steen. Analytikerne estimerer at Norwegian kan tape 30 millioner kroner i sommer på konflikten med sine egne piloter. BI-professor Espen Rasmus Moen er ikke like bekymret for at kanselleringene vil være skadelig for Norwegian på kort sikt.

 • søndag 3. juli 2016 - E24 Advokat etter Haxi-dom: Tror løyveplikten står for fall

  Transportlovekspert Jørgen Klaveness tror ukens Haxi-dom fort kan føre til at man går vekk fra løyveplikten når Samferdselsdepartementet nå ser på ny lov. Samtidig må vi sikre arbeidstagere får et vern, sier professor Espen Rasmus Moen fra BI, som er med i utvalget.

 • fredag 1. juli 2016 - Dagens Næringsliv Fortsatt behov for regulering av mobilmarkedet

  BI-professorene Christian Riis og Espen Moen angriper i DN 29. juni at Telenor er pålagt å slippe til mindre konkurrenter i sitt mobilnett. Med økonomisk teori forklarer de hvordan verden skal se ut. Men virkeligheten er helt annerledes. BI-professorene Christian Riis og Espen Moen angriper i DN 29. juni at Telenor er pålagt å slippe til mindre konkurrenter i sitt mobilnett.

 • onsdag 29. juni 2016 - Dagens perspektiv Professor vil ha et finanspolitisk råd i Norge

  Syv år etter at ekspertisen først tok til orde for det, er Norge snart eneste europeiske land uten. Regjeringen overgår ikke handlingsregelen, men bruker mye oljepenger. Et råd med eksperter som går regjerings økonomiske politikk etter i sømmene, er akkurat hva Norge trenger, mener BI-professor Hilde Bjørnland.

 • onsdag 29. juni 2016 - Dagens Næringsliv Uheldig teleregulering

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har varslet en strammere regulering av Telenor, en regulering som kan svekke konkurransen og innovasjonen i mobilmarkedet. Men de møter motbør fra Esa, Eftas overvåkningsorgan. Innlegg ved Professor Espen Moen og Professor Christian Riis.

 • torsdag 23. juni 2016 - Dagens Næringsliv Norge trenger et finanspolitisk råd

  Fra å være i en særstilling, har utfordringene for Norge økt: Oljenedturen har ført til en sterk økning i ledigheten, ved å gi et reelt tilbakeslag for leverandørindustrien, tradisjonell industri og enkelte tjenesteytende næringer. Hilde C. Bjørnland, professor, Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP), Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 23. juni 2016 - Finansavisen Stakkars Norges Bank

  Styret i Norges Bank hadde en meget vanskelig oppgave da det i går (onsdag) skulle bestemme styringsrenten fremover. Valget om Brexit i Storbritannia er i dag, og samtidig kommer altså rentebeslutningen i Norges Bank. Dette er et syn BI-professor Hilde C. Bjørnland har forfektet i flere år.

 • onsdag 22. juni 2016 - Hegnar Online Vil ikke senke renten nå

  Dersom man fortsetter å gi gass, er det større fare for at det går galt og at man får en enda større nedtur, sier professor Hilde C. Bjørnland. Ingen av de fem ekspertene i DNs rentepanel vil senke renten nå.

 • onsdag 22. juni 2016 - Dagens Næringsliv Frykter rente- fyring gir boligboble

  Dersom man fortsetter å gi gass, er det større fare for at det går galt og at man får en enda større nedtur, sier professor Hilde C. Bjørnland ved BI.

 • lørdag 11. juni 2016 - Aftenposten USA er kommet bedre ut av finanskrisen enn andre land

  Og det selv om krisen startet nettopp der. Verden er urettferdig. Kommentarforfatter er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Arne Jon Isachsen. Han har doktorgrad fra Stanford-universitetet, og har særlig forsket mye på valutapolitikk.

 • tirsdag 31. mai 2016 - Hegnar Online Nytt rentehopp kan gi kraftig turbulens

  Verdens aksjemarkeder kan stå foran nok en turbulent periode hvis det kommer et nytt rentehopp i USA i juni. Utsiktene til en rentehevning allerede i juni er styrket etter uttalelser fra USAs sentralbanksjef Janet Yellen i forrige uke. Professor Hilde Bjørnland ved BI understreker på sin side at det er utsikter til økonomisk bedring som gjør at Yellen vurderer rentehevning.

 • mandag 30. mai 2016 - Dagens Næringsliv Krever lønn uten arbeid

  Tusener av kroner i måneden utbetalt, uten å måtte gjøre noe som helst. Fordi incentivene til arbeid svekkes, går det mot arbeidslinjen, sier BI-professor Espen Rasmus Moen.

 • torsdag 19. mai 2016 - E24 Kan være greit å ta noen fortjenester

  Realprisene på næringseiendom har aldri vært høyere. Investor Christian Ringnes har sikret seg godt hvis rentene skulle øke uventet, men tror ikke pristoppen er nådd riktig ennå. Rentene har blitt vedvarende lave, så det er vel et trekk ved verdensøkonomien, sa professor Erling Steigum ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI til E24, da tidenes laveste styringsrente i Norge ble satt i mars.

 • torsdag 12. mai 2016 - Klassekampen Hollandsk syke

  I hvilken grad har oljen påført norsk økonomi "hollandsk syke"? Avhengig av hvor man står politisk vil noen mene den er for høy, andre ikke sier Sara Cools, postdoktor, BI.

 • torsdag 12. mai 2016 - Sysla Serieproduksjon skaper energirevolusjon

  Johannes Mauritzen er førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi Det kan virke som at det er mer teknologisk utvikling på energifronten nå enn siden oppfinnelsen av atomkraft.

 • mandag 9. mai 2016 - Financial Times Nothing paradoxical about Norway’s policies

  Johannes Mauritzen, Senior Lecturer, BI Trondheim

 • tirsdag 3. mai 2016 - Universitetet i Stavanger Virkningen av pengepolitikk på bankenes utlån

  Førsteamanuensis Ibolya Schindele fra Handelshøgskolen BI vil presentere paperet "In Lands of Foreign Currency Credit: Bank Lending Channels Run Through?" på et åpent fagseminar ved HHUiS.

 • mandag 2. mai 2016 - Dagens Næringsliv Nedturen er ikke over

  Den økonomiske nedturen er slett ikke over selv om oljeprisen stiger, advarer professor Hilde C. Bjørnland.

 • torsdag 28. april 2016 - Dagens Næringsliv Varsler ny renteinstruks

  I 15 år har Norges Bank hatt som oppgave å fastsette renten med sikte på å sikre lav og stabil inflasjon. Nå kan mandatet bli modernisert.