Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (current Research Information System In Norway).

Søk på instituttets vitenskapelige publikasjoner i Cristin.