-
Forskning

Institutt for strategi og entreprenør­skap

Institutt for strategi og entreprenørskap er et ledende innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse på bedrifters forretningsmodeller, utvikling og vekst.

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.

Forskningsprosjekter ved Institutt for strategi.

Prosjektatalogen gir mulighet til ulike søk. Benytt Tilbake til søk - Avansert søk og du kan søke på for eks:

 • personer
 • prosjekttittel
 • periode fra - til
 • aktive/avsluttede prosjekter
 • finansieringskilder
 • alle BIs forskningsprosjekter
 • Et kunnskapsbasert Norge

  Forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" ble avsluttet i 2012. Utbyttet fra prosjektet presenteres i mange ulike fora for å sikre nødvendig forankring av tenkningen i næringsliv, offentlig forvaltning og blant politikere.

  Se prosjektets egen hjemmeside: Et Kunnskapsbasert Norge