Forskning

Institutt for strategi og entreprenør­skap

Institutt for strategi og entreprenørskap er et ledende innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse på bedrifters forretningsmodeller, utvikling og vekst.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Publikasjoner fra Institutt for strategi og entreprenørskap 2011-d.d

(Publikasjonene oppdateres fortløpende i Cristin)