-
Forskning

Institutt for strategi og entreprenør­skap

Institutt for strategi og entreprenørskap er et ledende innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse på bedrifters forretningsmodeller, utvikling og vekst.

Institutt for strategi og entreprenørskap er karakterisert av en dynamisk og støttende forskningskultur, med ambisjon om å påvirke forskning og praksis både nasjonalt og internasjonalt.

Aktive forskningsområder inkluderer verdiskaping, teknologistrategi, internasjonal virksomhet, entreprenørskap, innovasjon, nettverk og interorganisatoriske relasjoner, organisasjonsdesign, strategisk ledelse, samarbeids- og kunnskapsbasert strategi og konkurranseevne.

Institutt for strategi og entreprenørskap er godt koblet internasjonalt, med samarbeidsprosjekter, ukentlige forskningsseminarer og tilstedeværelse på ledende konferanser.

Bilde av Thomas Hoholm

Thomas Hoholm

Instituttleder Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410619

Kontakt

Anne Zimarseth Lenæs
Head of Administration

E-post: anne.z.lenas@bi.no
Administrasjon: 46 41 06 43

 

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Institutt for strategi og entreprenørskap innehar gaveprofessorater sponset av næringslivet. Gaveprofessoratene styrker BIs kontakt med ledende aktører i norsk næringsliv, og har resultert i flere relevante bedriftsprogram og forskningsprosjekt for de involverte virksomhetene.

  • Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat – professor Randi Lunnan.
  • Gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser - professor Ragnhild Kvålshaugen.
Nyhet

Wilhelmsen gir 11,7 mill. kr. til BI for forskning på havnæringer

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse viderefører finansieringen av sitt gaveprofessorat for en ny 5-årsperiode, i tillegg til å etablere et nytt doktorgradsstipend.

Nyhet

BI får 3,5 millioner til forskning på bygg- og anleggsbransjen

AF‐gruppen, Backe, Multiconsult, Norconsult, OBOS, Statsbygg og Veidekke går sammen for å finansiere BIs gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser for en periode på tre år.

Nyhet

Nytt masterprogram i tjenesteutvikling for helseledere

BI, Helsedirektoratet og KS lanserer et nytt masterprogram i tjenesteutvikling for helsetjenesten. Programmet skal gi ledere praktisk kompetanse til å gjennomføre endringer og skape nye innovative løsninger som møter utfordringer i sektoren.