Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

  • Centre for Connected Care (C3)

     • torsdag 1. januar 2015
     • søndag 31. desember 2023

   C3 er et NFR-finansiert senter for forskningsdrevet innovasjon ved Oslo Universitetssykehus, et åtteårig program som skal bidra til å akselerere innovasjon i pasientsentriske løsninger.

   Forskningspartnere er BI, UiO IFI, AHO og Ahus Helsetjenesteforskning (HØKH). En rekke innovasjonspartnere er med, som Siemens, Oslo Medtech, Oslo kommune og Larvik kommune. I tillegg er det etablert samarbeid med en rekke internasjonale miljø.

  • Betingelser for endring av praksis ved innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

     • onsdag 2. januar 2013
     • søndag 31. desember 2017

   Prosjektet skal bidra til å forstå og styrke arbeidet med å innføre elektroniske meldinger i samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, samt bidra til forbedret kvalitet i informasjonsutveksling.

   Studien består av en kombinasjon av design-orientert aksjonsforskning og intervjuer og deltakende observasjon.

   Innovasjonsprosjekt ved Akershus Universitetssykehus, finansiert av NFR (VERDIKT). Samarbeid mellom Ahus, BI, UiO IFI, Skedsmo kommune og Oslo kommune.

  • Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH)

   Gjennom en rekke omfattende kvalitative case-studier, belyses utfordringer i spenningsfeltet mellom etablert infrastruktur og pasientorienterte tjeneste-innovasjoner.

   Forskningsprosjekt, finansiert av NFR (VERDIKT), i samarbeid mellom UiO IFI, BI, Oslo Universitetssykehus, Oslo kommune, og internasjonale forskningspartnere.

  • Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

   Studien skal bidra til å forstå og styrke det tverrfaglige samarbeidet ved utvikling og implementering av TAVI-prosedyren (minimal-invasiv utbytting av hjerteklaff).

   Praksisbaserte og komparative studier ved en rekke sykehus i Skandinavia. Innovasjonsprosjekt ved Intervensjonssenteret (OUS Rikshospitalet), i samarbeid med UiO IFI, BI og internasjonale forskningspartnere.