-
Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

  • Start
   • torsdag 1. januar 2015
  • Slutt
   • søndag 31. desember 2023

  C3 er et NFR-finansiert senter for forskningsdrevet innovasjon ved Oslo Universitetssykehus, et åtteårig program som skal bidra til å akselerere innovasjon i pasientsentriske løsninger.

  Forskningspartnere er BI, UiO IFI, AHO og Ahus Helsetjenesteforskning (HØKH). En rekke innovasjonspartnere er med, som Siemens, Oslo Medtech, Oslo kommune og Larvik kommune. I tillegg er det etablert samarbeid med en rekke internasjonale miljø.

  • Start
   • onsdag 2. januar 2013
  • Slutt
   • søndag 31. desember 2017

  Prosjektet skal bidra til å forstå og styrke arbeidet med å innføre elektroniske meldinger i samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, samt bidra til forbedret kvalitet i informasjonsutveksling.

  Studien består av en kombinasjon av design-orientert aksjonsforskning og intervjuer og deltakende observasjon.

  Innovasjonsprosjekt ved Akershus Universitetssykehus, finansiert av NFR (VERDIKT). Samarbeid mellom Ahus, BI, UiO IFI, Skedsmo kommune og Oslo kommune.

  Gjennom en rekke omfattende kvalitative case-studier, belyses utfordringer i spenningsfeltet mellom etablert infrastruktur og pasientorienterte tjeneste-innovasjoner.

  Forskningsprosjekt, finansiert av NFR (VERDIKT), i samarbeid mellom UiO IFI, BI, Oslo Universitetssykehus, Oslo kommune, og internasjonale forskningspartnere.

  Studien skal bidra til å forstå og styrke det tverrfaglige samarbeidet ved utvikling og implementering av TAVI-prosedyren (minimal-invasiv utbytting av hjerteklaff).

  Praksisbaserte og komparative studier ved en rekke sykehus i Skandinavia. Innovasjonsprosjekt ved Intervensjonssenteret (OUS Rikshospitalet), i samarbeid med UiO IFI, BI og internasjonale forskningspartnere.