Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

2021

  • tirsdag 18. mai 2021 - bi.no Risiko for digital slitasje

   Digitale møter gir redusert psykologisk trygghet og fare for såkalt «Zoom- utmattelse», et faguttrykk på lik linje med å «google».

  • torsdag 22. april 2021 - medium.com/helseaktuelt Ny lederutdanning i helsevesenet gir gode resultater

   Kommunalsjef for helse og velferd i Melhus, Trude Wikdahl, mener hun er blitt en bedre leder etter at hun satte seg på skolebenken for å lære mer om ledelse.

  • mandag 12. april 2021 - regjeringen.no Nasjonal lederutdanning bidrar til bedre ledere i kommunene

   Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten gir positive endringer hos deltakerne, viser evaluering. Lederne har blant annet blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte, de tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og har blitt bedre på økonomistyring.

  • fredag 19. mars 2021 - c3connectedcare.org -Elsker at helsevesenet er så innfløkt

   Josina Vink, leder for C3s Partnerforum for Design, mener helsevesenet sårt trenger designernes utålmodighet. -Det er den enorme kompleksiteten i helsevesenet som trigger meg, sier Josina Vink, førsteamanuensis ved AHO og forskningsleder i C3 Senter for fremtidig helse.

  • onsdag 3. mars 2021 - bi.no Å marsjere etter ulike rytmer

   Å sikre hensiktsmessig arbeidsdeling, god koordinering og samhandling både innad i organisasjonen og på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, kan bidra til likeverdige og gode helsetjenester for alle. I praksis er dette krevende å få til.

2020

  • mandag 7. desember 2020 - BI Business Review Når fremtiden skal med i styringen - vær tvetydig

   At innovasjon betyr bråk, er noe Thomas Hoholm sier rett som det er. Han forteller hvordan verdens ledende nytenkingseksperter tenker om en usikker fremtid.

  • søndag 8. november 2020 - dagensmedisin.no Viktig å lytte til de ansattes forbedringsideer

   Til tross for en rekke positive effekter for organisasjonen blir ansatte ofte avvist når de har gode forbedringsideer. Men i enhver organisasjon er det viktig å ta hensyn til ansattes ekspertise og erfaringer.

  • fredag 28. august 2020 - dagensmedisin.no Vi må lære av suksess – og feil

   Det er hensiktsmessig å skille mellom unngåelige feil, kompleksitetsrelaterte feil og intelligente feil.

  • tirsdag 11. august 2020 - dagensmedisin.no Vi trenger kritisk refleksjon om brukermedvirkning

   Kritisk refleksjon om hvordan pasienten involveres, bør bakes inn både i politiske beslutningsprosesser og i rutiner for brukermedvirkning i praksis. Dette vil skape mer åpenhet og – til syvende og sist – bedre og mer effektive tjenester for brukere, på brukernes premisser.

  • fredag 3. april 2020 - dagensmedisin.no Kunnskap handler om hva vi gjør

   Koronapandemien illustrerer godt hvorfor det er viktig at helsevesenet ser på kunnskap som noe vi gjør i praksis.

  • mandag 23. mars 2020 - skageike.no Hvordan håndterer hjernen koronakrisen?

   I denne live-samtalen snakker Kari Kværner om hvordan hjernen reagerer og påvirker oss, spesielt under kriser og store endringer.

  • mandag 9. mars 2020 - dagensperspektiv.no Hjernen vår frykter endring

   Den liker det vante og velkjente og frykter forandring. Blir den redd og stressa, går den i vranglås og fungerer dårlig. Blir du kjent med hjernen, blir du en bedre leder.

  • fredag 21. februar 2020 - dn.no 10 råd for å lykkes med endringsledelse

   Endring på jobben krever små skritt og forståelse for medarbeidernes følelser. Kari Kværner har skrevet bok om hvordan kunnskap om hjernen kan gi bedre ledelse.

  • onsdag 29. januar 2020 - Dagens Næringsliv Verdens smarteste land? Episode 1: Teknologien som endrer arbeidslivet

   I den første episoden av podcasten "Verdens smarteste land?"ser vi på betydningen av kunstig intelligens. Her møter du Accenture-sjef Tonje Sandberg, en av Norges ledende arbeidslivsforskere Vegard Kolbjørnsrud fra Handelshøyskolen BI og Karl Vestli i Helsedirektoratet.

  • tirsdag 28. januar 2020 - bi.no Nytt topplederprogram skal forbedre norske helsetjenester

   Handelshøyskolen BI har vunnet konkurransen om et nytt nasjonalt topplederprogram som samler ledere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å styrke samarbeid og samordning i helsesektoren.

2019

  • mandag 16. desember 2019 - dagensmedisin.no Endringer fører til grensearbeid

   Utviklingen i helsevesenet gjør at vi ser stadig flere eksempler på grensearbeid mellom grupper, profesjoner og organisasjoner.

  • fredag 13. desember 2019 - bi.no Ny programdirektør for Helseledelse

   Førsteamanuensis Bjørn Erik Mørk er utnevnt som programdirektør for Helseledelse ved Handelshøyskolen BI.

  • mandag 9. desember 2019 - dagensmedisin.no Inn med systemfokusert ledelse!

   Å styre mot nye mål, bedre løsninger for pasienter og endrede arbeidsmåter for ansatte i et ideologisk spenningsfelt, involverer ofte uløselige floker. En lydhør, ydmyk, kunnskapssøkende og fordomsfri tilnærmingsmåte er en forutsetning for å unngå feil behandling av komplekse problemer.

  • torsdag 14. november 2019 - hrnorge.no Kan vi forvente at offentlig sektor blir smidig og smart?

   Det er nødvendig, men fullt mulig, mener Vegard Kolbjørnsrud. For selv om offentlig forvaltning er designet for stabilitet og forutsigbarhet, har sektoren også noen egenskaper som er avgjørende for å lykkes med smidig organisering.

  • onsdag 2. oktober 2019 - dagensmedisin.no Vi trenger samhandlingsledelse

   Mange har foreslått og drømt om organisasjonsendringer som kan fjerne samhandlingsutfordringene. Slike forestillinger bygger på myter. Det er avgjørende å tenke at vi alle har felles ansvar for at helsetjenesten fungerer til pasientens beste, på pasientens premisser.

  • torsdag 26. september 2019 - dagensmedisin.no Psykologisk trygghet er viktig for arbeidsklimaet

   Over 100 studier har demonstrert at psykologisk trygghet er viktig for ansvarliggjøring av ansatte, læring, rapportering av feil, kreativitet og kvalitetsforbedringer.

  • torsdag 12. september 2019 - dagensmedisin.no Fastlegeordning i krise?

   Den har vel egentlig vært varslet lenge, og nå har evalueringen av fastlegeordningen bekreftet bildet: Vi har faktisk en fastlegekrise under oppseiling. En ordning befolkningen stort sett er meget fornøyd med, og et uttrykk for den norske samfunnsorden: gode tjenester tilgjengelig for alle, og med lav terskel. Men det kunne ikke vare, eller?

  • lørdag 11. mai 2019 - dagensmedisin.no Samarbeid – for å skape resultater

   De senere årene har samhandling innenfor alle nivåer i helsetjenesten blitt vektlagt. Samarbeid må imidlertid ikke bli et mål i seg selv, men heller handle om å skape resultater.

2018

  • mandag 3. desember 2018 - forbes.com Emerging Economies 'More Open' To AI For Business Management

   Kolbjørnsrud’s research into AI has suggested that emerging economies may be more open to business management via Artificial Intelligence (AI). A study of 1,770 managers from 14 countries looked into attitudes to working with AI systems.

2017

  • onsdag 25. oktober 2017 - NRK P2 Når robotene rekrutterer

   Roboter står klare for å ta over mange av oppgavene på norske arbeidsplasser. Som for eksempel jobbintervjuer.

  • mandag 29. mai 2017 - dn.no Bytter ut kampanjer med data

   Etter lite vekst og omstilling i 2016 forlater Trigger arbeidsmetoden som gjorde byrået til et av Norges største. BI-lektor mener nysatsingen må møtes med «sunn skepsis».

  • fredag 26. mai 2017 - forskning.no Slik unngår vi lange helsekøer

   Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.

  • lørdag 7. januar 2017 - dn.no Roboter får lederambisjoner

   – Roboter vil sitte i bedriftenes ledergrupper i fremtiden, sier seniorforsker Vegard Kolbjørnsrud.

2016

  • torsdag 8. desember 2016 - Harvard Business Review A.I. Could Liberate 50% of Managers' Time

   Watch the latest explainer videos, case study discussions, and whiteboard sessions, featuring ideas and practical advice for leaders.

  • mandag 12. september 2016 - sykepleien.no 9 tips...

   … for å komme helskinnet gjennom en endringsprosess.

  • søndag 19. juni 2016 - aftenposten.no Dette er din nye sjef

   Vi må lære oss å omgås roboter. Kunstig intelligens vil gjøre seg mer og mer gjeldene på alle nivåer i arbeidslivet. Men de vil neppe skyve oss dødelige helt av banen.

2015

  • mandag 14. desember 2015 - dn.no Nordmenn stoler ikke på roboter

   Knapt noen i verden er mer skeptiske til robotkollegaer enn oss i Norden. Men skepsisen kan bli farligere enn robotene, advarer både forsker og bedriftsleder.

  • tirsdag 8. desember 2015 - NRK P1 Intelligente maskiner i styrerommet og på arbeidsplassen

   Et fargerikt hverdagsmagasin, fra hele landet til hele landet. I dag om bedrifter som ledes av roboter, om hvor mye penger veldedige organisasjoner bruker på takkebrev, og dagens øvelse i Kontorlekene er: Sekkeløp med opplukk og pakkepakking!

  • mandag 30. november 2015 - dn.no Robotene banker på

   I desember møter de første robotene på jobb hos SR-Bank i Rogaland. Roboter vil fremover ta over opptil 40 prosent av arbeidet i banker, mener Accenture.