-
Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

2022

 • onsdag 28. september 2022 - Dagens Medisin Grensearbeid og interessemotsetninger

  Under daglig oppgaveløsing har tidspress, mangel på ressurser – og juridisk ansvar – stor betydning for måten profesjoner tilnærmer seg tverrfaglig samarbeid på.

 • mandag 4. juli 2022 - BI Business Review Bjørn Erik Mørk - Månedens forsker

  - Det er ikke alltid klart hvem som er ekspertene, og hvem som er lærlingene.

 • fredag 13. mai 2022 - BI Business Review Profesjonsgrenser og tverrfaglig samarbeid

  Profesjonsgrenser oppfattes ofte som barrierer for tverrfaglig samarbeid. Samtidig viser nyere forskning at hvis slike grenser er for uklare – eller fjernes – kan det ha negative konsekvenser.

 • mandag 14. mars 2022 - Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i psykisk helse Empatiske metoder og hemmende brukerroller

  Betina Riis Asplin er stipendiat ved Handelshøyskolen BI. Hun har sammen med Thomas Hoholm forsket på hvilke forhold som kan hindre reell brukermedvirkning. I dette intervjuet snakker hun også om nye forskningsmetoder som kan myndiggjøre brukerne.

 • lørdag 29. januar 2022 - dagensmedisin.no Se utfordringen ut ifra andre perspektiver!

  Kompleksitet, økte og til dels motstridende forventninger, usikkerhet og skiftende prioriteringer, gjør at det blir stadig viktigere at flere nivåer i helsevesenet øker evnen til å sette seg inn i andres perspektiver.

2021

 • tirsdag 18. mai 2021 - bi.no Risiko for digital slitasje

  Digitale møter gir redusert psykologisk trygghet og fare for såkalt «Zoom- utmattelse», et faguttrykk på lik linje med å «google».

 • onsdag 12. mai 2021 - c3connectedcare Sprer det gode anbud

  Det norske anskaffelsesregimet er systemet som alle misliker, men ingen unnslipper. Jon Bingen Sande mener utfordringen er at offentlige anskaffelser er, vel, offentlige.

 • tirsdag 11. mai 2021 - c3connectedcare Vil fremtidens sykehus se slik ut?

  Kontorer som kan gjøres om til sengeposter, egne smitteinnganger, enorme venterom og parkaktige omgivelser. Pandemien endrer allerede hvordan sykehus vil se ut. Kværner, K. (2021).

 • torsdag 22. april 2021 - medium.com/helseaktuelt Ny lederutdanning i helsevesenet gir gode resultater

  Kommunalsjef for helse og velferd i Melhus, Trude Wikdahl, mener hun er blitt en bedre leder etter at hun satte seg på skolebenken for å lære mer om ledelse.

 • mandag 12. april 2021 - regjeringen.no Nasjonal lederutdanning bidrar til bedre ledere i kommunene

  Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten gir positive endringer hos deltakerne, viser evaluering. Lederne har blant annet blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte, de tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og har blitt bedre på økonomistyring.

 • fredag 19. mars 2021 - c3connectedcare.org -Elsker at helsevesenet er så innfløkt

  Josina Vink, leder for C3s Partnerforum for Design, mener helsevesenet sårt trenger designernes utålmodighet. -Det er den enorme kompleksiteten i helsevesenet som trigger meg, sier Josina Vink, førsteamanuensis ved AHO og forskningsleder i C3 Senter for fremtidig helse.

 • onsdag 3. mars 2021 - bi.no Å marsjere etter ulike rytmer

  Å sikre hensiktsmessig arbeidsdeling, god koordinering og samhandling både innad i organisasjonen og på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, kan bidra til likeverdige og gode helsetjenester for alle. I praksis er dette krevende å få til.

 • fredag 5. februar 2021 - c3connectedcare.org Slik tester det norske verktøyet nye helsetjenester – før de utvikles

  Allerede før anskaffelsen var slagpasientene, sykehuset, kommunen – og helseindustrien som skulle utvikle tjenesten for avstandsbehandling – enige om behovene som skulle løses. Hvordan det gikk til er nå publisert i BMJ Innovations.

 • fredag 5. februar 2021 - c3connectedcare.org Prestisjeprosjekt gjør Agder til Europas laboratorium for fremtidshelse

  EU-prosjektet CRANE gjør kroniske pasienter i Agder til modell for fremtidens europeiske helseløsninger. -Data kan redde liv, sier Kari Kværner i C3.

2020

 • mandag 7. desember 2020 - BI Business Review Når fremtiden skal med i styringen - vær tvetydig

  At innovasjon betyr bråk, er noe Thomas Hoholm sier rett som det er. Han forteller hvordan verdens ledende nytenkingseksperter tenker om en usikker fremtid.

 • mandag 30. november 2020 - c3connectedcare.org Doktoravhandling: Hvem er den digitale pasienten?

  Alexander Kempton har forsket på hvordan mennesket bak all pasientdataen på skjermen skal få tre frem.

 • søndag 8. november 2020 - dagensmedisin.no Viktig å lytte til de ansattes forbedringsideer

  Til tross for en rekke positive effekter for organisasjonen blir ansatte ofte avvist når de har gode forbedringsideer. Men i enhver organisasjon er det viktig å ta hensyn til ansattes ekspertise og erfaringer.

 • søndag 1. november 2020 - bi.no BI fornyer storkontrakt for nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten

  Handelshøyskolen BI fornyer kontrakten med Helsedirektoratet for å levere nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten for en ny periode på inntil ni år.

 • fredag 28. august 2020 - dagensmedisin.no Vi må lære av suksess – og feil

  Det er hensiktsmessig å skille mellom unngåelige feil, kompleksitetsrelaterte feil og intelligente feil.

 • tirsdag 18. august 2020 - BI Business Review BIs forskere møter politikk og næringsliv

  BI arrangerte 4 debatter under DN Studio 11.-13.aug, et digitalt alternativ til Arendalsuka. Se dem her.

 • tirsdag 11. august 2020 - dagensmedisin.no Vi trenger kritisk refleksjon om brukermedvirkning

  Kritisk refleksjon om hvordan pasienten involveres, bør bakes inn både i politiske beslutningsprosesser og i rutiner for brukermedvirkning i praksis. Dette vil skape mer åpenhet og – til syvende og sist – bedre og mer effektive tjenester for brukere, på brukernes premisser.

 • fredag 12. juni 2020 - Helse Bergen Haukeland får sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon

  «Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health» blir sjukehusets første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

 • fredag 3. april 2020 - dagensmedisin.no Kunnskap handler om hva vi gjør

  Koronapandemien illustrerer godt hvorfor det er viktig at helsevesenet ser på kunnskap som noe vi gjør i praksis.

 • mandag 23. mars 2020 - skageike.no Hvordan håndterer hjernen koronakrisen?

  I denne live-samtalen snakker Kari Kværner om hvordan hjernen reagerer og påvirker oss, spesielt under kriser og store endringer.

 • mandag 9. mars 2020 - dagensperspektiv.no Hjernen vår frykter endring

  Den liker det vante og velkjente og frykter forandring. Blir den redd og stressa, går den i vranglås og fungerer dårlig. Blir du kjent med hjernen, blir du en bedre leder.

 • fredag 21. februar 2020 - dn.no 10 råd for å lykkes med endringsledelse

  Endring på jobben krever små skritt og forståelse for medarbeidernes følelser. Kari Kværner har skrevet bok om hvordan kunnskap om hjernen kan gi bedre ledelse.

 • fredag 7. februar 2020 - helsedirektoratet.no Leiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane har endra praksis etter utdanninga

  Ei ny evaluering av nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta viser at leiarar som har deltatt i utdanninga kjenner seg tryggare i leiarrolla.

 • onsdag 29. januar 2020 - dn.no Topplederguide til kunstig intelligens

  Slik går du frem for å skape en smartere bedrift – der menneske og maskin spiller på lag.

 • onsdag 29. januar 2020 - Dagens Næringsliv Verdens smarteste land? Episode 1: Teknologien som endrer arbeidslivet

  I den første episoden av podcasten "Verdens smarteste land?"ser vi på betydningen av kunstig intelligens. Her møter du Accenture-sjef Tonje Sandberg, en av Norges ledende arbeidslivsforskere Vegard Kolbjørnsrud fra Handelshøyskolen BI og Karl Vestli i Helsedirektoratet.

 • tirsdag 28. januar 2020 - bi.no Nytt topplederprogram skal forbedre norske helsetjenester

  Handelshøyskolen BI har vunnet konkurransen om et nytt nasjonalt topplederprogram som samler ledere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å styrke samarbeid og samordning i helsesektoren.

2019

 • mandag 16. desember 2019 - dagensmedisin.no Endringer fører til grensearbeid

  Utviklingen i helsevesenet gjør at vi ser stadig flere eksempler på grensearbeid mellom grupper, profesjoner og organisasjoner.

 • fredag 13. desember 2019 - bi.no Ny programdirektør for Helseledelse

  Førsteamanuensis Bjørn Erik Mørk er utnevnt som programdirektør for Helseledelse ved Handelshøyskolen BI.

 • mandag 9. desember 2019 - dagensmedisin.no Inn med systemfokusert ledelse!

  Å styre mot nye mål, bedre løsninger for pasienter og endrede arbeidsmåter for ansatte i et ideologisk spenningsfelt, involverer ofte uløselige floker. En lydhør, ydmyk, kunnskapssøkende og fordomsfri tilnærmingsmåte er en forutsetning for å unngå feil behandling av komplekse problemer.

 • torsdag 14. november 2019 - hrnorge.no Kan vi forvente at offentlig sektor blir smidig og smart?

  Det er nødvendig, men fullt mulig, mener Vegard Kolbjørnsrud. For selv om offentlig forvaltning er designet for stabilitet og forutsigbarhet, har sektoren også noen egenskaper som er avgjørende for å lykkes med smidig organisering.

 • fredag 11. oktober 2019 - dagensperspektiv.no Fra stive strukturer til raske team

 • onsdag 2. oktober 2019 - dagensmedisin.no Vi trenger samhandlingsledelse

  Mange har foreslått og drømt om organisasjonsendringer som kan fjerne samhandlingsutfordringene. Slike forestillinger bygger på myter. Det er avgjørende å tenke at vi alle har felles ansvar for at helsetjenesten fungerer til pasientens beste, på pasientens premisser.

 • torsdag 26. september 2019 - dagensmedisin.no Psykologisk trygghet er viktig for arbeidsklimaet

  Over 100 studier har demonstrert at psykologisk trygghet er viktig for ansvarliggjøring av ansatte, læring, rapportering av feil, kreativitet og kvalitetsforbedringer.

 • torsdag 12. september 2019 - dagensmedisin.no Fastlegeordning i krise?

  Den har vel egentlig vært varslet lenge, og nå har evalueringen av fastlegeordningen bekreftet bildet: Vi har faktisk en fastlegekrise under oppseiling. En ordning befolkningen stort sett er meget fornøyd med, og et uttrykk for den norske samfunnsorden: gode tjenester tilgjengelig for alle, og med lav terskel. Men det kunne ikke vare, eller?

 • mandag 20. mai 2019 - bi.no Helseledelse­program ved BI får internasjonal anerkjennelse

  Handelshøyskolen BIs masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten får internasjonal anerkjennelse av European Foundation for Management Development (EFMD).

 • onsdag 27. mars 2019 - agendamagasin.no Innovasjon i offentlig sektor: Keiserens nye klær?

  Verden i de øvre ledelsessfærer preges like mye av trender som underholdningsindustrien og gatemoten.

2018

 • mandag 3. desember 2018 - forbes.com Emerging Economies 'More Open' To AI For Business Management

  Kolbjørnsrud’s research into AI has suggested that emerging economies may be more open to business management via Artificial Intelligence (AI). A study of 1,770 managers from 14 countries looked into attitudes to working with AI systems.

2017

 • fredag 8. desember 2017 - dn.no Flere kvinner blir valgt når roboten rekrutterer

  Evry har fått flere kvinnelige ansatte etter at selskapet robotiserte rekrutteringsprosessen.

 • onsdag 25. oktober 2017 - NRK P2 Når robotene rekrutterer

  Roboter står klare for å ta over mange av oppgavene på norske arbeidsplasser. Som for eksempel jobbintervjuer.

 • torsdag 19. oktober 2017 - dn.no - Går glipp av mye når man bare jakter på utadvendte jobbkandidater

  Rekrutterere fremelsker én personlighetstype. Det er et stort problem, mener Espen Skorstad, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi i Cut-e.

 • mandag 29. mai 2017 - dn.no Bytter ut kampanjer med data

  Etter lite vekst og omstilling i 2016 forlater Trigger arbeidsmetoden som gjorde byrået til et av Norges største. BI-lektor mener nysatsingen må møtes med «sunn skepsis».

 • fredag 26. mai 2017 - forskning.no Slik unngår vi lange helsekøer

  Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.

 • mandag 3. april 2017 - dagensperspektiv.no Helselederes handlingsrom er større enn lederne selv tror

  Er man kreativ og mobiliserer rundt hvordan man er organisert, så finnes det muligheter, sier Thomas Hoholm ved BI.

 • lørdag 7. januar 2017 - dn.no Roboter får lederambisjoner

  – Roboter vil sitte i bedriftenes ledergrupper i fremtiden, sier seniorforsker Vegard Kolbjørnsrud.

2016

 • torsdag 8. desember 2016 - Harvard Business Review A.I. Could Liberate 50% of Managers' Time

  Watch the latest explainer videos, case study discussions, and whiteboard sessions, featuring ideas and practical advice for leaders.

 • mandag 12. september 2016 - sykepleien.no 9 tips...

  … for å komme helskinnet gjennom en endringsprosess.

 • tirsdag 12. juli 2016 - aftenposten.no Helseledere trenger mer enn helsefaglig kompetanse

  Kompetent ledelse i helsetjenesten forutsetter systematisk kunnskap, trening og refleksjon.

 • søndag 19. juni 2016 - aftenposten.no Dette er din nye sjef

  Vi må lære oss å omgås roboter. Kunstig intelligens vil gjøre seg mer og mer gjeldene på alle nivåer i arbeidslivet. Men de vil neppe skyve oss dødelige helt av banen.

2015

 • mandag 14. desember 2015 - dn.no Nordmenn stoler ikke på roboter

  Knapt noen i verden er mer skeptiske til robotkollegaer enn oss i Norden. Men skepsisen kan bli farligere enn robotene, advarer både forsker og bedriftsleder.

 • tirsdag 8. desember 2015 - NRK P1 Intelligente maskiner i styrerommet og på arbeidsplassen

  Et fargerikt hverdagsmagasin, fra hele landet til hele landet. I dag om bedrifter som ledes av roboter, om hvor mye penger veldedige organisasjoner bruker på takkebrev, og dagens øvelse i Kontorlekene er: Sekkeløp med opplukk og pakkepakking!

 • mandag 30. november 2015 - dn.no Robotene banker på

  I desember møter de første robotene på jobb hos SR-Bank i Rogaland. Roboter vil fremover ta over opptil 40 prosent av arbeidet i banker, mener Accenture.