-
Læringssenteret

BI2020 Pilotprogram

I perioden 2013-2016 ga BI støtte til 72 pilotprosjekter. I prosjektene testet ansatte ved BI ut egne ideer for hvordan digitale verktøy kan øke kvaliteten på læring, undervisning og vurdering.

Hensikten med programmet

Gjennom å pilotere disse ideene har alle involverte fått økt kompetanse i bruk av digitale verktøy i undervisningen, samtidig som BI som organisasjon har fått kunnskap som er viktig når veivalg skal tas fram mot 2020. Det vil ikke bli utlyst flere midler.

I tillegg til ideer fra ansatte, fikk vi også ideer fra studentene gjennom en egen konkurranse i 2015.

Implementering av resultater

På bakgrunn av den kunnskapen BI har fått fra pilotprogrammet er det satt i gang implementering av tre Blended learning-konsepter på Executive Bachelor og en mindre implementering av Flipped Classroom på Bachelor heltid.

Rapport fra arbeidet og inspirasjon til andre

BI2020 og pilotprogrammet har vært virkemidler for å forbedre undervisning og læring på BI. Få en smakebit i brosjyren du kan lese her eller bla gjennom alle prosjektene her.