-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for samvirke­forskning

Senter for samvirkeforskning har som mål å etablere kunnskap rundt økonomisk effektivitet i samvirkeorganisasjoner, samt samvirke som eierform under konkurranse og økonomiske rammebetingelser for næringsliv styrt av politisk mål og marked.

Senterets arbeidsfelt og forskningsområder:

Strategi og forretningsutvikling for landbruksbaserte samvirker i møte med nye markedsmesige og regulatoriske utfordringer

  • Organisering av eierskap, styring og kontroll i samvirkeforetak
  • Verdikjedeinteraksjon og -integrasjon; konsekvenser for organisering og forretningsutvikling
  • Innovasjon og forbedringsprosjekter
  • Internasjonale komparative studier av matvaresektorens utvikling
  • Teoriutvikling med særlig fokus på prosess- og interaksjonsbasert forståelse av markeder og verdiskaping

Øvrige aktiviteter:

  • Foredrag og kursvirksomhet i næringen
  • Etter- og videreutdanningsprogrammer for norske landbrukssamvirker
  • Deltakelse i norske og internasjonal forskernettverk
  • Presentasjon av forskningsresultater på internasjonale konferanser
Bilde av Per Ingvar Olsen

Per Ingvar Olsen

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410635

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00