-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for samvirke­forskning

Senter for samvirkeforskning har som mål å etablere kunnskap rundt økonomisk effektivitet i samvirkeorganisasjoner, samt samvirke som eierform under konkurranse og økonomiske rammebetingelser for næringsliv styrt av politisk mål og marked.

Ansatte ved senteret