-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for samvirke­forskning

Senter for samvirkeforskning har som mål å etablere kunnskap rundt økonomisk effektivitet i samvirkeorganisasjoner, samt samvirke som eierform under konkurranse og økonomiske rammebetingelser for næringsliv styrt av politisk mål og marked.

2016

 • Borgen, Svein Ole og Bernt Aarset

  Participatory Innovaton: Lessons from breeding cooperatives

  Borgen, Svein Ole og Bernt Aarset. (2016): "Participatory Innovaton: Lessons from breeding cooperatives". Agricultural Systems 145, pp 99-105.

2014

 • Olsen, P.I., Prenkert, F., Hoholm, T. and Harrison, D

  The dynamics of Networked power in a Concentrated Business Network

  Olsen, P.I., Prenkert, F., Hoholm, T. and Harrison, D.(2014): The dynamics of Networked power in a Concentrated Business Network. Journal of Business Research, April

2013

 • Prenkert, Frans

  The interactive Constitution of Actors in Industrial Networks: The case of the Norwegian City of Ålesund.

  Prenkert, Frans (2013). The interactive Constitution of Actors in Industrial Networks: The case of the Norwegian City of Ålesund. International Journal of Business Adminstration, Vol 4 (6), pp 10-28.

 • Bakken, T., Håkansson, H. and Olsen, P. I

  Agency and economizing in interacted economies

  Bakken, T., Håkansson, H. and Olsen, P. I. (2013): ”Agency and economizing in interacted economies”, The IMP Journal 7(2), pp 1-6

 • Prenkert, Frans

  Varumärken i industriella nätverk I: Entreprenörskap och varumärken

  Prenkert, Frans (2013). Varumärken i industriella nätverk I: Entreprenörskap och varumärken: Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-888-3m pp 195-216.

2012

 • Olsen, P.I.

  Below the Surface: How (seafood-) Markets Work – and How They Change

  Olsen, P.I. (2012): “Below the Surface: How (seafood-) Markets Work – and How They Change", The IMP Journal, 6(3), pp 186-193

 • Prenkert, Frans

  Prenkert, Frans Business Network Simulation: Combining Research Cases and Agent-Based Models in a Robust Methodology

  Prenkert, Frans (2012). Business Network Simulation: Combining Research Cases and Agent-Based Models in a Robust Methodology. International Journal of Business Administrtaion, Vol 3 (6), pp 82-92.

 • Hoholm, T. and Håkansson, H

  Interaction to bridge network gaps: A case study of innovation in fish technology

  Hoholm, T. and Håkansson, H. (2012) “Interaction to bridge network gaps: A case study of innovation in fish technology”, The IMP Journal, 6 (3)

 • Hoholm, T. and Olsen, P. I

  The Contrary Forces of Innovation. A Conceptual Model for Studying Networked Innovation Processes

  Hoholm, T. and Olsen, P. I. (2012): “The Contrary Forces of Innovation. A Conceptual Model for Studying Networked Innovation Processes”, Industrial Marketing Management, 41, pp 344-356

 • Håkansson, H. and Olsen, P. I

  Innovation in Networked Economies – In the Age of the Smart System

  Håkansson, H. and Olsen, P. I. (2012): “Innovation in Networked Economies – In the Age of the Smart System”, Journal of Business Market Management

2011

 • Olsen, P.I.

  Knowledge, transparency and power in business networks

  Olsen, P.I. (2011): “Knowledge, transparency and power in business networks”, The IMP Journal, 5(2), pp 94-106

 • Prenkert, Frans

  From new-product development to commercialization through networks

  Prenkert, Frans (2011). Commentary to "From new-product development to commercialization through networks". Journal of Business Research, Vol 65 (2), pp 207-209

 • Hoholm, T

  The Contrary Forces of innovation. An Ethnography of innovation in the Food Industry

  Hoholm, T. (2011): “The Contrary Forces of innovation. An Ethnography of innovation in the Food Industry”, Palgrave Macmillan

 • Hoholm, T. and Araujo, L

  Studying innovation processes in real-time: The promises and challenges of ethnography

  Hoholm, T. and Araujo, L. (2011) “Studying innovation processes in real-time: The promises and challenges of ethnography”, Industrial Marketing Management, 40 (6)

2010

 • Prenkert, Frans

  Tracing the Roots of Activity Systems Theory: An Analysis of the Concept of Mediation

  Prenkert, Frans (2010). Tracing the Roots of Activity Systems Theory: An Analysis of the Concept of Mediation. Theory and Psychology, Vol 20 (5), pp 641-655

 • Olsen, P. I

  Norsk mat etter supermarkedsrevolusjonen

  Olsen, P. I. (2010): “Norsk mat etter supermarkedsrevolusjonen”, Oslo, Unipub Forlag

2009

 • Prenkert, Frans og Sophie Cantillon

  Exploring using interfaces I: Use of science and technology in business

  Prenkert, Frans og Sophie Cantillon (2009). Exploring using interfaces I: Use of science and technology in business. Emerald Group Publishin Limited. ISBN 978-1-84855-474-0, pp 183-204.

 • Håkansson, Håkan, Frans Prenkert og Lars Huemer

  The Becoming of Cermaq: the interplay betwen network influences and firm level control ambition

  Håkansson, Håkan, Frans Prenkert og Lars Huemer (2009). The Becoming of Cermaq: the interplay betwen network influences and firm level control ambitions. The IMP Journal, Vol 3 (3), pp 53-75.

 • Prenkert, Frans og Debbie Harrison

  etwork strategising trajectories within a planned strategy process

  Prenkert, Frans og Debbie Harrison (2009). Network strategising trajectories within a planned strategy process. Industrial Marketing Management, Vol 36 (6), pp 662-670.

2007

 • Hoholm, T

  Innovasjon som samspill mellom marked, teknologi og organisering

  Hoholm, T. (2007) “Innovasjon som samspill mellom marked, teknologi og organisering”, i Hernes, T.og Koefoed, A.L. (eds) Innovasjoners odyssè: Innovasjonsledelse fra idè til marked, Fagbokforlaget

2006

 • Lervik, J. E. og Olsen, P. I

  Eierstyring, innovasjon og internasjonalisering i integrerte samvirkekonsern

  Lervik, J. E. og Olsen, P. I. (2006): ”Eierstyring, innovasjon og internasjonalisering i integrerte samvirkekonsern”, BI Research Report nr 1/2006

2004

 • Hernes, T., Olsen, P.I. og Espelien, A

  Jordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutvikling

  Hernes, T., Olsen, P.I. og Espelien, A. (2004): “Jordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutvikling”, BI Research Report, nr 3/2004

2003

 • Olsen, P. I.

  Næringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor. Kommersialisering av teknologiske nisjer

  Olsen, P. I. (2003): ”Næringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor. Kommersialisering av teknologiske nisjer”, BI Research Report, nr 13/2003

2002

 • Gripsrud, G. og Olsen, P. I

  Perspektiver for norsk jordbruksvaresektor

  Gripsrud, G. og Olsen, P. I. (2002): ”Perspektiver for norsk jordbruksvaresektor”, BI Research Report nr 11/2002