-

Internship ble snarveien til fast jobb.

Carl William Bennos erfaring fra Forsvaret og som frivillig i Zimbabwe fikk ham til å se verdien av velfungerende team. Det ledet ham til en bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI.

Tekst: Ingrid Asp
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien


Carl Willian Benno er BI-student, men du finner ham like ofte på kontoret i Barcode, der han jobber 60 prosent i selskapet Solido. Det var internship-ordningen på BI som fikk ham dit, og talentet hans som sikret ham fast jobb – allerede før studiet er ferdig.

Internship er ekstremt nyttig, fordi du lærer hvordan arbeidslivet fungerer. Det er som å ta lappen. Det er først når du får den og begynner å kjøre på egen hånd, at du begynner å bli god til å kjøre!

Studiet i organisasjonspsykologi, HR og ledelse ble en aha-opplevelse for Carl William, som begynte karrieren i militære farger.

Under førstegangstjenesten fant Carl William at å arbeide i Forsvaret passet ham godt. Men før han ville gå videre der,ville han ha mer erfaring, og jobbet et halvt år som frivillig på helseklinikker og ambulanse i Zimbabwe.

– Det var en hard jobb og vi opplevde mange tøffe ting. Vi var avhengige av god samhandling og koordinering, men det var vanskelig. Det var folk som pratet på ulike språk og mye forvirring. Der lærte jeg hva det vil si å jobbe i team som fungerer og i team som ikke fungerer, og hvor viktig det er at laget fungerer godt.

bi-carl-william-2-DSCF2340-2

Fant overføringsverdi på BI

Da Carl William kom tilbake fra Zimbabwe, fortsatte han i Forsvaret, denne gangen som yrkessoldat. Carl William trivdes godt, men det var en krevende karriere, og han lurte mye på hvor stor overføringsverdi det hadde til arbeidslivet.

– Jeg tenkte at den nesten var lik null. Derfor sørget jeg for å ta på meg andre verv for å få mer relevant erfaring. Blant annet var jeg tillitsvalgt for Norges offisersforbund i 2. bataljon og HMS-ansvarlig og verneombud i bataljonen.

Året Carl William skulle si seg ferdig i Forsvaret, fant han ut at BI skulle lansere et nytt studie: Organisasjonspsykologi, HR og ledelse.

– Jeg ble nysgjerrig og leste meg opp på hva fagene dreide seg om og fant ut at det var midt i blinken for meg. Det var egentlig bare det jeg hadde ventet på.

På BI fant han overføringsverdien fra forsvaret han ikke trodde han ville få,og trives med de ulike aspektene på studiet.

– Jeg liker bredden i faget, at vi lærer om samhandling mellom mennesker og hvordan organisasjoner fungerer. Jeg har selv sett konsekvensene av team som ikke fungerer og de som fungerer. Da er det givende å studere hvordan man kan utnytte ressurser i et selskap på best mulig måte, slik at hele virksomheten lykkes.

Internship ble inngangen til fast jobb

I hans tredje år på bachelorgraden fikk Carl William mulighet til å ta internship som en del av graden.Det tok han i forvaltnings- og techselskapet Solibo.

– Jeg ville ta internship fordi jeg så etter en link til arbeidslivet og ville finne ut hvordan det fungerer. Og så hadde jeg jo lyst til å sette det jeg hadde lært ut i livet.

For Carl William ble dette en god mulighet for å bygge kontakter og få en fot innenfor arbeidslivet. Før han var ferdig i internshipet fikk han tilbud om en 20 prosent stilling ved siden av studiene, og deretter tilbud om fast jobb.

– De tilbød meg full stilling, og det var en god bekreftelse og fint å få den tilliten. Men jeg ville maks få til 60 prosent frem mot slutten av studiet. Derfor vi avtalte at jeg starter 100 prosent straks jeg er ferdig med bacheloren.

Carl William tror internship er verdifullt uavhengig om man har jobbet før eller ikke. For ham var det viktig for å få følelsen av hvordan markedet fungerer.

– Jeg tror det er enormt viktig å lære seg å være i en setting der du må forholde deg til andre mennesker i et seriøst miljø. Det er litt som når man tar lappen, mengdetreningen begynner i det du får lappen. Det er først da du blir ordentlig god til å kjøre. Det merker jeg nå når jeg sitter på kontoret, og ikke bare pugger til eksamen. Det er på jobben jeg blir flink til å reflektere og anvende teorien.


Et bredt studie for de som vil jobbe med mennesker

Carl Williams kull er det første som uteksamineres fra BI med en bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Han håper flere ser verdien av kompetansen man får fra studiet og mener det gir et godt og bredt grunnlag man kan bygge videre på.

– Jeg anbefaler dette studiet til de som er interessert i å jobbe med mennesker og strategi, og særlig om du kunne tenke deg å finne ut av hvordan skape gode team og legge til rette for at virksomheter utnytter sine ressurser best. I tillegg er studiet veldig bredt. Det er ingenting i veien for at du tar dette faget samtidig som du legger til rette for at du tar en master i siviløkonomi. De grunnleggende fagene du får på dette studiet er gode å ha i bunn uansett hva du går videre med.
– Hvilke ambisjoner har du selv for din egen karriere?
– Jeg har en langsiktig og en lang-langsiktig ambisjon. Langsiktig vil jeg ende opp som personalsjef eller HR-direktør. Lang-langsiktig ønsker jeg kanskje å undervise i gruppepsykologi, og teamutvikling, eller jobbe med teamutvikling som konsulent.