-
Executive - videreutdanning

Gjør det ingen kan gjøre for deg

I en verden i rask endring kan vi nok ikke regne med å jobbe med det samme hele livet. Det betyr at kontinuerlig læring og utvikling blir enda viktigere. Det blir også mer vanlig med flere karriereløp. Hvordan skal man få til dette i en travel hverdag?

Av: Førsteamanuensis II Ole I. Iversen, Institutt for ledelse og organisasjon

I denne artikkelen deler jeg noen av mine egne erfaringer med å studere ved siden av jobb. Jeg har undervist på BIs videreutdanningsprogrammer i nærmere 20 år og har i den tiden møtt utallige voksne studenter som tar studier for å oppdatere og utvikle sin kunnskap.

Motivet disse deltakerne har for å ta kurs på BI varierer. Noen ønsker å formalisere kunnskap de har ervervet seg gjennom å jobbe, andre ønsker å bli enda dyktigere på et fagområde de allerede har innsikt i, mens atter andre ønsker et karriereskift.

Ny utdanning gir nye kontakter og nye muligheter

Noe av det jeg som foreleser liker med å undervise på BIs videreutdanningstilbud er at jeg møter voksne, godt motiverte studenter som deler egen kunnskap og erfaring med de andre deltakerne. Vi lærer alle av hverandre. Dessuten etablerer studentene nye nettverk de kan ha nytte av i årene som kommer.

I tillegg er studentene ofte i samme livssituasjon. Jobb, familie og fritidsaktiviteter preger fulle kalendere, men likevel har alle klart å finne rom – eller lage rom – til å studere. Enten det er for å få ny inspirasjon, nye ferdigheter eller gi karrieren et dytt i riktig retning.

Var på feil hylle i karrieren

Min karrierereise startet med teknisk fagskole i Sjøforsvaret, og senere ingeniørutdanning. Men etter noen år, mens jeg jobbet som ingeniør i forsvaret, forsto jeg at jeg var på feil hylle. Det var ikke ingeniør jeg skulle være.

Jeg gjorde alvor av de nye drømmene og tok fatt på deltidsstudier i psykologi. Etter 10 år var jeg ferdig utdannet med hovedfag psykologi, og jeg gjorde dette i en periode av livet da jeg stiftet familie og fikk tre barn. Hektisk? Ja! Men absolutt verdt det.

Min reise over til psykologien har senere ledet meg frem til virke som konsulent, muligheten til å ta en doktorgrad og mer enn 20 år med undervisning på BIs. Langt unna ingeniør-livet mitt.

Jeg har aldri hatt en plan. Men ingenting av dette hadde skjedd om jeg ikke hadde tatt mine egne behov på alvor, oppsøkt den kunnskapen jeg trengte og grepet de mulighetene jeg har fått. Uten dette hadde jeg kanskje fortsatt vært på feil hylle.

Viktig med gode studievaner

Det å sette seg på skolebenken igjen kan virke skummelt og det er alltid litt krevende å komme i gang. Men det er fullt mulig å studere ved siden av jobb og realisere egne ambisjoner. Det beviser mange tusen studenter ved Handelshøyskolen BI hvert år.

Noen punkter jeg tror vil bidra til din suksess:

  • Etablere gode studievaner med en gang. Du må finne tidspunkt der du har tid og rom til å lese og jobbe med studiene. Noen velger å stå tidlig opp om morgenen, andre velger å reise bort alene en helg iblant, mens atter andre synes det beste er å sette seg ned med studiene etter jobb i hverdagen.
  • Finn et studiemønster som passer din hverdag og livssituasjon. Det som sannsynligvis må prioriteres ned er tv-titting, serier på nettet og for en periode, lesing av annen litteratur enn faglitteratur. Muligens er det også noen sosiale tilstelninger som må nedprioriteres.
  • Allierer deg med de rundt deg. Skap forståelse og aksept for prioritering og tidsbruk hos arbeidsgiver. Og familien din vil selvsagt også merke at du studerer, det er derfor viktig å ha forankring på hjemmebane og at dere har en felles plan for dette prosjektet.

Det er aldri for sent eller for tidlig å lære seg noe nytt – eller å fortsette å utvikle seg. Men det finnes ingen magisk pille for læring og kompetanse. Utvikling krever øving og ingen andre enn du selv kan gjøre jobben for deg.

Til sist vil jeg minne om det gamle ordtaket: Den som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.


Om forfatteren: Ole Iversen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, med spesiell kunnskap om rekruttering, lederutvikling og kompetanse.