-
Bærekraft som pensum

Kursene fra BI ga meg et fortrinn i jobbintervjuene

En økende interesse for bærekraft og miljø, kombinert med permittering på jobben, førte Robert Akander-Lima til BI. Tre korte og effektive kurs i bærekraft ble veien inn i en ny bransje.

– I fremtiden kommer det til å bli helt avgjørende å vise at man har fokus på bærekraftig drift for å vinne kampen om kundene. Derfor blir det å veilede og hjelpe bedrifter i gang med sitt bærekraftsarbeid svært viktig, sier Robert Akander-Lima.

Bærekraft på BI

Da koronapandemien traff, ble Robert i likhet med mange andre permittert fra jobben innen hotellbransjen. Det ga ham muligheten til å fordype seg i en tematikk som alltid har opptatt ham.

– Jeg har alltid vært interessert i bærekraft og miljø, men har ikke visst hvordan man kan angripe problematikken fra et bedriftsperspektiv. Jeg begynte å søke rundt på nett for å få mer informasjon, og ble bare mer interessert jo mer jeg leste. Da det dukket opp en mulighet til å ta kurs i nettopp dette på BI, tok jeg det som et tegn på at det var denne retningen jeg skulle ta.

Robert meldte seg på Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av tre kurs: Bærekraftige strategier og innovasjoner, Grønn markedsføring og kommunikasjon, og Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft.

Målet med kursene er å gi studentene kompetanse til å hjelpe bedrifter som ønsker å kunne levere grønn vekst med fokus på bærekraftige produkter og tjenester, og implementere bærekraft som en del av både strategi og markedsføring.

– Fordi jeg allerede kjente til BI og hadde et veldig godt inntrykk av tilbudet, føltes det trygt å melde meg på kursene, sier Akander-Lima.

Robert Akander-Lima1

Bilde av to studenter som ser på en PC

Har du også behov for å friske opp kunnskapen?
Les mer om vårt videreutdanningstilbud. Vi har alt fra små nettkurs til program og hele grader. Tilpasset for deg som vil lære mens du jobber.

Fleksibilitet og frihet til å styre selv

Kursene han tok er en del av BIs konsept hvor man kan bygge kompetanse med korte kurs på kryss og tvers, eller som Robert valgte: å ta en hel kursserie. De korte kursene gjennomføres online, slik at du kan studere fra der du er. Selv om Robert hadde muligheten til å gjennomføre kurset på dagtid, mener han det også vil fungere godt å kombinere kursene med jobb.

– Fordi jeg var permittert kunne jeg fokusere 100 % på kursene og planlegge dagene rundt undervisningen. Men kursene gikk digitalt, med kun tre timers forelesning en gang i uken i tre uker, så det er nok lett å kombinere med jobb. Det var også mulig å gå tilbake og se forelesningene i opptak ved behov, i tillegg til at man hadde tilgang til mye annet godt materiale knyttet til pensum, forteller han. 

Se hvilke kurs som kan passe deg her.

Fordi kursene gjennomføres utelukkende digitalt, blir det ekstra viktig å selv være på ballen, sier Robert.

– Når du tar et slikt kurs, er det viktig med selvdisiplin. Du må selv ta ansvar for fremdriften og for å planlegge dagene dine, så du får lest og levert det du skal. Det gir deg samtidig en veldig fin fleksibilitet.

Rett inn i ny bransje etter kursene på BI

Etter å ha fullført de tre kursene i Bærekraft som konkurransefortrinn, begynte Robert umiddelbart å søke på jobber i selskaper som har bærekraft som en viktig del av sin forretningsstrategi. Han mener kursene har gitt ham en fordel i ansettelsesprosessene.

– Det at jeg nettopp hadde fullført kurs i bærekraft på BI var en fordel i intervjuene, fordi temaet står høyt på agendaen hos veldig mange arbeidsgivere. Jeg kan jo ikke si sikkert at det er det som til syvende og sist var avgjørende for at jeg ble ansatt, men det var helt klart interessant for bedriftene at jeg hadde den kunnskapen med meg.

Kunnskap for fremtiden

Robert er glad for at han hoppet i det og satset på en ny retning i karrieren. Han er sikker på at bærekraft blir viktig i alle bransjer og sektorer fremover.

– Vi står midt i et skifte som krever at man har ansatte som er genuint interessert i bærekraft. Det er viktig at bedrifter gjør det de kan – og at man ikke bare sorterer søppelet på kontoret, og lar det være med det. Ingen kan gjøre alt, men alle kan legge ned en innsats ut fra de forutsetningene de har, sier han.

Robert mener det å ha og skaffe seg nødvendig kunnskap om bærekraft vil være et konkurransefortrinn for både ansatte og bedrifter.

– Kursene på BI er gode verktøy i å kunne hjelpe en bedrift med å starte sin reise mot å bli mer bærekraftig. Det kommer til å være helt avgjørende for om man er konkurransedyktig eller ikke i fremtiden, og det er absolutt noe alle bedrifter vil ha nytte av.