-
BI Executive

GRATIS NETTBASERT UTDANNINGSTILBUD FOR OLJE- , GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRIEN

I en usikker verden er betydningen av fleksibilitet og evne til å planlegge av stor verdi. I dette gratis nettbaserte kurset lærer du hvordan du kan gjøre tilpasninger for å øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser.

SIRKULÆR ØKONOMI OG KONKURRANSEKRAFT

Essensen i en sirkulær økonomi er stadig bedre ressursutnyttelse av materialer, energi og andre innsatsfaktorer. Hvordan kan man tilpasse eksisterende styringsmodeller i en verden med begrensede ressurser, og hvilke endringer og tiltak bør gjennomføres?

I dette gratiskurset lærer du hvordan du kan gjøre tilpasninger for å øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser. 

HVA MER LÆRER DU?

 • Innsikt i hvordan sirkulær økonomisk logikk skaper økonomiske muligheter.
 • Beherske sirkulær økonomisk logikk og hvordan du kan bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.
 • Hva som skal til for å utvikle nye styrings-/måleparametere (Environmental, Social and Governance Metrics).
 • Fordeler og ulemper med fokus på maksimering av eierinteresser, inklusive perioderegnskapet.

FORELESER

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi. Skaldehaug har gjennomført godt over 100 skreddersydde undervisningsprogram i norske virksomheter er i tillegg involvert i undervisning i utlandet.

Skaldehaug er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

HVORDAN FUNGERER DET?

Undervisningen foregår online og består av nettsamlinger, oppgaveløsning og digitale læringselementer. Kurset går over tre uker med nettsamlinger på oppsatte tider. I tillegg kommer forberedelse til eksamen. Forventet total arbeidstid er ca. 30 timer. Eksamen kommer i tillegg.

Pensum er tilgjengelig i BIs studentportal for søkere som er tatt opp på kurset. Eksamensformen i kurset er en to-timers hjemmeeksamen. Den vil bestå av en én-times flervalgsoppgave (multiple choice) og en én-times kortsvarsoppgave. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng, som kan innpasses i BIs gradsstruktur (Bachelor of Management graden | BI)

PRIORITERTE MÅLGRUPPER

Kurset er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Ansatte/permitterte/arbeidsledige med tilknytning til disse bransjene vil derfor bli prioritert ved opptak. Det er 20 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift.

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Søknadsfrist: 28. mars 2023
 • Oppstart: 31. mars (læringsplattformen Insendi åpner) 
 • Nettsamlinger:
  13. april, kl. 13:00 – 15:00
  20. april, kl. 13:00 – 16:00
  27. april, kl. 13:00 – 16:00
  4. mai, kl. 13:00 – 14:00
 • Eksamen: To-timers individuell hjemmeeksamen 23. mai kl. 09.00 – 11.00.

Kurset er fulltegnet.

SLIK SØKER DU

Det er inntil 20 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Her er mer informasjon om opptakskravene. Kurs og programmer på bachelornivå | BI

I søknadsskjemaet blir du bedt om å skrive inn pinkode: 

Pinkoden er 2023

Du blir også bedt om å laste opp dokumentasjon på studiekompetanse, eventuelt realkompetanse i tillegg til et skjema om bransjetilhørighet.

Spørsmål?

Kontakt kristin.dahl@bi.no eller andreas.bilberg@bi.no