Executive - videreutdanning

Slik lykkes du med videreutdanning

Å studere mens du jobber gir motivasjon, inspirasjon og utvikling i hverdagen. Men det kan også virke utfordrende og omfattende. Derfor har vi satt opp noen enkle tips og triks som er nyttige på veien mot nye ferdigheter og kompetanse.

Vi startet med deltidsundervisning i 1943 og har siden da samlet opp solid erfaring med utdanning for voksne mennesker som ønsker å lære mens de jobber. Her får du våre tre beste tips til studiesuksess, basert på nesten åtte tiårs erfaring med utdanning.

Tips #1: Jobb + studie + familie = sant

 • Det viktigste først: Allier deg med dine nærmeste. Som deltidsstudent er familien og dine nærmeste din viktigste støtte. Informer de tidlig, del timeplanen og skap felles forståelse for at du i perioder må prioritere.
 • Avklar forventninger: Ingen mann eller kvinne er en øy! Bli enige om hva som er forventet av deg på hjemmefronten og kom frem til en løsning som alle er fortrolige med.
 • Husk pauser: Fritid og balanse i livet er viktig. Kvalitetstid med familien, fysisk aktivitet og søvn gir deg mer energi til å prestere på skole og jobb.
 • Velg riktig kurs: Velg det du ønsker å bli god på. På BI skreddersyr vi utdanningen etter dine behov. Velg noe som passer inn i din hverdag, og hjelper deg dit du vil.

Far og sønner.jpg

Tips #2: Det er lurt å ha en plan

 • Vær strukturert: Oppdater kalenderen din med alle gjøremål, slik som forelesninger, tidsfrister og leseplaner. Hvis du har havnet litt bakpå, blir kalenderen et godt verktøy for å få tilbake oversikten.
 • Bruk egne erfaringer: Som en voksen yrkesaktiv student er din egen erfaring en viktig fordel. Bruk den når du jobber med kurs, og hent inspirasjon og kunnskap fra andre studenter.
 • Jobb i grupper: Finn medstudenter med samme ambisjoner som deg og bruk hverandre som sparringspartnere. Samarbeid øker din motivasjon, mestring og læringslyst. Og læring og nettverk på tvers er noe alle våre studenter rangerer høyt.
 • Planlegg buffer-dager: Bruk dagen til å lese hvis du henger etter, eller ta deg en fridag hvis du ligger godt an.
 • Spør om det du lurer på: Husk at det å lære noe nytt betyr at du skal møte på ting du ikke kan fra før. Du er i trygt et læringsmiljø, ikke prestasjonsmiljø. Spør, lur og undre på det du har på hjertet.

Tips #3: Få sjefen med på laget

 • Å studere på BI betyr at du kan bygge nettverk med nye spennende mennesker, som igjen kan resultere i nye kunder og kontakter som er verdifulle for deg og arbeidsgiveren din.
 • Flertallet av våre studenter tar kurs for å bli bedre i den jobben har, eller for å få nye muligheter i eksisterende organisasjon. Hvis du ikke har noen planer om å bytte jobb, viser du lojalitet overfor sjefen ved å presisere at du liker jobben og har tenkt til å bli.
 • Undersøkelser viser at folk er mer tilfreds i jobben etter endt utdanning, og at flertallet av ledere mener de ansatte presterer bedre etter studiene.
 • Dersom bedriften du jobber i har behov for den kompetansen du ønsker å tilegne deg, er det mye større sannsynlighet for at sjefen støtter deg – både tidsmessig og økonomisk.
 • En motivert medarbeider med ny kompetanse er en verdifull ressurs for bedriften.
 • Jo tidligere du informerer arbeidsgiver om planene dine, desto enklere blir det for deg og sjefen å planlegge hvordan du skal kombinere jobb og studier.

Oppsummert

All vår erfaring sier at du legger en god vei mot egen suksess og utvikling dersom du a) har støtte fra dine nærmeste, b) legger en fornuftig plan, og c) får arbeidsgiver med på laget. Gode medspillere gjør alltid veien til målet enklere.