Executive - videreutdanning

Slik lykkes du med videreutdanning

Å studere som voksen er både forfriskende og motiverende, men kan også være krevende. Derfor har vi satt opp noen tips som kan hjelpe deg på vei mot ny innsikt og kompetanse.

Skal du bli bedre til noe så må du trene. Slik er det også med kunnskap - du må prioritere å sette av tid til å lære om du vil utvikle deg selv og egen karriere. Alle kan lykkes med studier ved siden av jobb, men det krever at man er åpen mot de rundt seg og setter av tid i hverdagen til å studere.

Tipsene i denne artikkelen kan virker enkle og logiske, men all vår erfaring med videreutdanning viser oss at dette er ting det er viktig å reflektere over.

Fleksibel studenttilværelse

  • Velg riktig kurs

Først og fremst må du velge riktig kurs. Velg noe som passer inn i din hverdag og til dine ambisjoner. Du kan velge alt fra små nettkurs til hele studier og grader. Velg det som passer akkurat dine ønsker og interesser, som hjelper det videre dit du vil. Enten det er å bli mer attraktiv for nye stillinger, å bli bedre i dagens stilling eller å omskolere deg. Er du usikker så har vi profesjonelle veiledere som kan hjelpe deg å avklare dine behov – ta kontakt på info@bi.no .

  • Få med familien på laget

Som deltidsstudent er familien din viktigste støtte. Det er derfor lurt å inkludere dine nærmeste i planene dine. Informer dem tidlig, del timeplanen med dem, og be om forståelse for at du i perioder må sette av tid til studier. Det kan være fornuftig å bli enige om hva som er forventet av deg, og at dere i fellesskap kommer frem til en løsning som alle er fortrolige med.

  • Bruk din erfaring til din fordel

Som en voksen yrkesaktiv student er din egen erfaring en viktig fordel. Bruk den når du organiserer studiene, i drøftinger på samling eller i prosjektoppgaver, og hent inspirasjon og kunnskap fra andre studenter med erfaring fra andre bransjer. Hele poenget med videreutdanning er å smelte sammen forskning og kunnskap med erfaringer og praktisk bruk.

Hjemmekontor

  • Videreutdanning lønner seg

En motivert medarbeider med ny kom­petanse er verdifull for arbeidsgiver, og dette må kommuniseres. I tillegg til autonomi så er opplevelsen av læring og utvikling en av de viktigste grunnene til motivasjon og prestasjon på jobb. Den offentlige rapporten Lærekraftig Utvikling fra 2019 viser at bedrift­er som utdanner sine ansatte oppnår økt produktivitet og lønnsomhet.

Våre egne undersøkelser viser at folk er mer tilfreds i jobben etter endt utdanning, og at flertallet av ledere mener de ansatte presterer bedre etter studiene. Å studere på BI betyr at du kan bygge nettverk med nye spennende mennesker, som kan tilføre muligheter for din karriere.

  • Få støtte fra lederen din

Søk kompetanse som gir verdi for både for bedriften og deg. Da vil det være større sannsynlighet for at sjefen støtter deg – både tidsmessig og økonomisk. Jo tidligere du informerer arbeidsgiver om planene dine, desto enklere blir det for deg og sjefen å planlegge hvordan du skal kombinere jobb og studier.

  • Gjør medstudenter til en ressurs

Å finne medstudenter med samme amb­isjoner som deg selv og bruke hverandre som sparringspartnere, er ofte en god hjelp i læringen. Samarbeid øker din motivasjon og læringslyst! Bestem dere for hva dere ønsker å oppnå med studiene, og belønn dere selv når målene nås!

  • Ha en plan

En god plan hjelper godt for suksess, og en fast dag i uken til studier hjelper deg langt på vei. Men husk at det er mange veier til Rom, så velg den som passer din personlighet. Og vær åpen for at planer kan være fleksible.

Så, hva venter du på? Se alle mulighetene her.