Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

INTERNSHIP OG BI INTERNSHIP 

Du kan formidle både «vanlige» stillinger og internship-stillinger til BI-studenter i BIs karriereportal. BI-internship gir studiepoeng, og det er derfor ikke forventet at bedriften skal betale studenten. Stillinger som ikke tilbys i tilknytning til BI derimot, skal være betalte.

Når du tilbyr vanlige stillinger eller internship i samarbeid med BI, innlemmer du kompetente studenter som ønsker å bruke det de har lært på skolen i bedriften din. Andre fordeler for bedriften er:

  • at dere blir synlige i studentmiljøet – merkevarebygging for arbeidsgiveren 
  • at dere oppretter en arena for gjensidig læring
  • at dere får merverdi gjennom å få hjelp til å løse spesifikke utfordringer og problemer

Hvordan kan bedriften min komme i kontakt med internship-studenter fra BI?

Bedrifter som ønsker å tilby internship gjennom BI, kan ta kontakt med BI sitt internship-team på e-post: experiential.learning@bi.no.