-
Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får din bedrift tilgang på kompetente studenter, som med et ferskt blikk og nye ideer, ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI INTERNSHIP  

Hensikten med internshipkurset er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner.

Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i en bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig får de anledning til å reflektere over arbeidserfaringene på en systematisk måte, og er dermed mer forberedt på den tilværelsen som følger etter studietiden. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg oppdragsgivere (bedrifter). 

Næringslivet får på sin side tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships.

Andre fordeler for bedriften er:

  • merkevarebygging og synlighet i studentmiljøet
  • at dere skaper en arena for gjensidig læring
  • at dere får hjelp til løse spesifikke utfordringer og problemer


Bedrifter som ønsker å tilby BI Internship kan ta kontakt på e-post: experiential.learning@bi.no.

Er du student og har spørsmål om BI Internship, kan du sende mail til info@bi.no