Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship Bachelor

BI-internship gir studiepoeng. Studentene jobber deltid uten betaling over en periode på 240 timer i løpet av ett semester.

I tillegg deltar de på fire faglige samlinger på BI, sender inn en skriftlig semesteroppgave og gjennomfører en muntlig eksamen.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som ønsker å delta, må være villige til å legge til rette for gjensidig læring og utvikling. For å kunne delta som partnere i BI-internship, må bedriftene oppfylle visse krav:

  • Bedriften må være et etablert selskap – Dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i inntekter.
  • Bedriften kan ikke være et enkeltpersonforetak.
  • Bedriftene må ha kontor i Norge.
  • Det skal oppnevnes en kontaktperson, som skal følge opp studenten og lette dialogen med BI.
  • Lærekontrakten må underskrives.
  • Studenten skal få fri for å delta på de fire faglige samlingene på BI.
  • Det skal skrives under på en bekreftelse om «avsluttet internship».

Hvis du er i tvil om dere oppfyller kravene, kan du ta kontakt med BI sitt internship-team på e-post: experiential.learning@bi.no. Internship-teamet på BI kan også hjelpe med følgende spørsmål:

  • Når og hvordan publiseres en BI-internshipstilling på BIs karriereportal?
  • Hvordan følger man opp en praktikant på en effektiv måte?
  • Hvordan kan vi forsikre oss om at det blir et vellykket internship?

Vi anbefaler at kontaktpersonen deltar på Kickoff-møtet før internshipet starter, for å bli kjent med kursstrukturen og bygge relasjoner med studentene og BI. Videre oppfordrer vi kontaktpersonen til å planlegge regelmessige møter hvor det blir gitt tilbakemeldinger til studenten.

Hva kreves av studenten?
Studenter som har valgt BI-internship som valgfag, må selv ta kontakt med bedriften, fylle ut Lærekontrakten og deretter søke BI sitt internship-team om opptak til kurset.

Vi anbefaler at studentene jevnlig logger på BIs karriereportal, for mange bedrifter publiserer relevante stillinger for BI-internship der. Studentene kan også selv aktivt kontakte bedrifter som ikke har publisert noen stilling på BIs karriereportal.

Studentene må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre og tilstrekkelig studieprogresjon.

Hvilke oppgaver kan gis?
Oppgavene blir definert ut ifra hva bedriften trenger og hvilken kompetanse studenten har. Eksempler på dette kan være: markedsanalyser, strategiutvikling, kundeoppfølging, rapportering, analyser, rekruttering og regnskap.

Skal studenten ha betaling for å jobbe for bedriften?
BI-internship gir studiepoeng, og bedriften har ikke lov til å betale studenten.

Følgende studieretninger tilbyr BI Internship som et valgkurs:

Studieretning Når  Eksamen
Business Administration (BBA) 6. semester/vår Vår
Økonomi og ledelse (siviløkonom) 4. semester/vår Vår
Økonomi og forretningsjus 5. semester/høst  Høst
Entreprenørskap og økonomi  5. semester/høst  Høst
Finans  5. semester/høst  Høst
Creative Industries Management 5. semester/høst  Høst
Markedsføringsledelse  5. semester/høst  Høst
PR og Markedskommunikasjon  5. semester/høst  Høst
Retail Management  5. semester/høst  Høst
Økonomi og administrasjon 5. semester/høst  Høst
Eiendomsmegling 5. semester/høst Høst