-
Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får din bedrift tilgang på kompetente studenter, som med et ferskt blikk og nye ideer, ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship Bachelor

BI Internship Bachelor er et valgkurs som gir 15 studiepoeng. Studentene jobber deltid i en bedrift over en periode på 15 uker (240 timer).

Hensikten med BI Internship Bachelor er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Bedriftene som tilbyr BI Internship får tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships.

Følgende studieretninger tilbyr BI Internship som et valgkurs:

HVORDAN REKRUTTERE STUDENTER?

Bedrifter som ønsker å tilby BI Internship, kan annonsere internshipstillingen kostnadsfritt på BI Karriereportal. Bedriften gjennomfører ønsket rekrutteringsprosess, velger den studenten de ønsker, fyller ut og signerer læringskontrakten i samarbeid med studenten. Det er bedriftens og studentens ansvar å gjøre seg kjent med de ulike kravene fra BI.

Videre sender studenten søknad (inkl. læringskontrakten) om plass på internshipkurset til BI. 

Har du spørsmål angående rekrutteringsprosessen? Send en e-post til experiential.learning@bi.no.

Ønsker du en BI intern? Planlegg i god tid!
BI Internship er et kurs på BI og studentene må derfor søke om plass på kurset semesteret før gjennomføringen av internshipet. Hvis du ønsker studenter til høst-semesteret, må du ha rekrutteringsprosessen på våren.

Rekrutteringsprosessen og læringskontrakten må derfor være på plass innen påfølgende datoer:

1. november (internship våren, 4.semester).

1. mai (internship høsten, 5.semester):

 • Bachelor of Data Science for Business
 • Ledelse av Kreativ Næring
 • Digital kommunikasjon og markedsføring
 • Eiendomsmegling, jus og økonomi
 • Forretningsutvikling og entreprenørskap
 • Finans
 • Markedsføringsledelse
 • Organisasjonspsykologi, HR og ledelse
 • Økonomi og administrasjon
 • Siviløkonomi
 • Forretningsjus og økonomi

1.november (våren 4.semester og 6.semester):

 • Bachelor of Business Administration (BBA).