Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får din bedrift tilgang på kompetente studenter, som med et ferskt blikk og nye ideer, ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship Bachelor

BI Internship Bachelor er et valgkurs som gir 15 studiepoeng. Studentene jobber deltid i en bedrift over en periode på 15 uker (240 timer).

Hensikten med BI Internship Bachelor er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Bedriftene som tilbyr BI Internship får tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships.

Følgende studieretninger tilbyr BI Internship som et valgkurs:

BI INTERNSHIP ON EXCHANGE

Studenter har muligheten til å gjennomføre et BI Internship samtidig som de er på utveksling ved en av de mange partnerskolene som BI samarbeider med.

Studentene skal jobbe i 120 timer ved en selvvalgt bedrift i utlandet, samtidig som de studerer på en partnerskole.

Krav til bedriften
Bedrifter som ønsker å delta, må være villige til å legge til rette for gjensidig læring og utvikling. For å kunne tilby BI Internship må bedriften oppfylle visse krav:

  • Bedriften må være et etablert selskap – Dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner norske kroner i inntekter.
  • Bedriften kan ikke være et enkeltpersonforetak.
  • Bedriftene må ha kontor i Norge.
  • Det skal oppnevnes en kontaktperson, som skal følge opp studenten og lette dialogen med BI.
  • Læringskontrakten må underskrives.
  • Det skal skrives under på en bekreftelse om «avsluttet internship».
  • Bedriften skal ikke lønne studenten, da dette er et kurs som gir studiepoeng.

Hvis du er i tvil om dere oppfyller kravene, kan du ta kontakt med BI Internship Team på e-post: experiential.learning@bi.no.

Er du student? Les mer om BI Internship On Exchange i Studentportalen

 

HVORDAN REKRUTTERE STUDENTER?

Bedrifter som ønsker å tilby BI Internship, kan annonsere internshipstillingen kostnadsfritt på BI Karriereportal. Bedriften gjennomfører ønsket rekrutteringsprosess, velger den studenten de ønsker, fyller ut og signerer læringskontrakten i samarbeid med studenten. Det er bedriftens og studentens ansvar å gjøre seg kjent med de ulike kravene fra BI.

Videre sender studenten søknad (inkl. læringskontrakten) om plass på internshipkurset til BI. 

Har du spørsmål angående rekrutteringsprosessen? Send en e-post til experiential.learning@bi.no.

Ønsker du en BI intern? Planlegg i god tid!
BI Internship er et kurs på BI og studentene må derfor søke om plass på kurset.

Rekrutteringsprosessen og læringskontrakten må derfor være på plass innen påfølgende datoer:

  • 1. mai for bachelorstudiene i Business Analytics, Creative Industries Management, Digital kommunikasjon og markedsføring, Eiendomsmegling, Entreprenørskap, Finans, Markedsføringsledelse, Organisasjonspsykologi, HR og ledelse, Retail Management, Økonomi og administrasjon, Forretningsjus og økonomi.
  • 1.november for Bachelor i Siviløkonomi og Bachelor of Business Administration (BBA).