-
Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får din bedrift tilgang på kompetente studenter, som med et ferskt blikk og nye ideer, ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship Bachelor

BI Internship Bachelor er et valgkurs som gir 15 studiepoeng. Studentene jobber deltid i en bedrift over en periode på 15 uker (240 timer).

Hensikten med BI Internship Bachelor er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Bedriftene som tilbyr BI Internship får tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships.

Følgende studieretninger tilbyr BI Internship som et valgkurs:

BI INTERNSHIP ON EXCHANGE

Studenter har muligheten til å gjennomføre et BI Internship samtidig som de er på utveksling ved en av de mange partnerskolene som BI samarbeider med.

Studentene skal jobbe i 120 timer ved en selvvalgt bedrift i utlandet, samtidig som de studerer på en partnerskole.

Krav til bedriften
Bedrifter som ønsker å delta, må være villige til å legge til rette for gjensidig læring og utvikling. For å kunne tilby BI Internship må bedriften oppfylle visse krav:

  • Bedriften må være et etablert selskap – Dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner norske kroner i inntekter.
  • Bedriften kan ikke være et enkeltpersonforetak.
  • Bedriftene må ha kontor i Norge.
  • Det skal oppnevnes en kontaktperson, som skal følge opp studenten og lette dialogen med BI.
  • Læringskontrakten må underskrives.
  • Det skal skrives under på en bekreftelse om «avsluttet internship».
  • Bedriften skal ikke lønne studenten, da dette er et kurs som gir studiepoeng.

Hvis du er i tvil om dere oppfyller kravene, kan du ta kontakt med BI Internship Team på e-post: experiential.learning@bi.no.

Er du student? Les mer om BI Internship On Exchange i Studentportalen

 

HVORDAN REKRUTTERE STUDENTER?

Bedrifter som ønsker å tilby BI Internship, kan annonsere internshipstillingen kostnadsfritt på BI Karriereportal. Bedriften gjennomfører ønsket rekrutteringsprosess, velger den studenten de ønsker, fyller ut og signerer læringskontrakten i samarbeid med studenten. Det er bedriftens og studentens ansvar å gjøre seg kjent med de ulike kravene fra BI.

Videre sender studenten søknad (inkl. læringskontrakten) om plass på internshipkurset til BI. 

Har du spørsmål angående rekrutteringsprosessen? Send en e-post til experiential.learning@bi.no.

Ønsker du en BI intern? Planlegg i god tid!
BI Internship er et kurs på BI og studentene må derfor søke om plass på kurset.

Rekrutteringsprosessen og læringskontrakten må derfor være på plass innen påfølgende datoer:

  • 1. mai for bachelorstudiene i Bachelor of Data Science for Business, Creative Industries Management, Digital kommunikasjon og markedsføring, Eiendomsmegling, jus og økonomi, Entreprenørskap, Finans, Markedsføringsledelse, Organisasjonspsykologi, HR og ledelse, Retail Management, Økonomi og administrasjon, Forretningsjus og økonomi.
  • 1.november for Bachelor i Siviløkonomi og Bachelor of Business Administration (BBA).