-
Bachelorstudier

Rettsvitenskap

Ønsker du å jobbe med juridiske problemstillinger og er spesielt interessert i næringslivsjus? Vil du ta en utdannelse som gir deg praktiske ferdigheter du kan bruke på tvers av bransjer? Da er rettsvitenskap på BI noe for deg.

Hva lærer du?

Ved å ta bachelor i rettsvitenskap på BI vil du tilegne deg kunnskap om sentrale deler av rettssystemet, med særlig vekt på juridiske problemer som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet. Du trenes i å analysere praktiske og teoretiske juridiske spørsmål basert på juridisk metodikk, og i å finne relevante rettskilder og argumenter ved vurdering av et rettsspørsmål. Du vil lære å vurdere rettssystemet på en selvstendig, objektiv og kritisk måte og få en kommersiell forståelse av loven.

Programmet skal gjøre deg i stand til å kunne forstå og diskutere forholdet mellom lov og samfunn – hvordan loven legger til rette for og styrer næringsvirksomhet, også i digitale settinger. Du vil se hvordan loven kan påvirke samfunnet og miljøet fra et bærekraftperspektiv.

Dette er noen av temaene du lærer om:

  • Innføring i grunnleggende temaer og metode innen privatrett: Den delen av jussen som forholder seg til private parters rettigheter og plikter overfor andre private parter. Eksempler på felter innenfor privatrett er arbeidsrett, kontraktsrett og eiendomsrett.
  • Innføring i grunnleggende temaer og metode innen offentlig rett: Den delen av jussen som angår rettsforhold mellom offentlige og private partner. Eksempler på offentlig rett er forvaltningsrett og skatterett.
  • Kunnskap om finansielle systemer og innføring i grunnleggende regnskapsprinsipper som har betydning for juridiske rettigheter og plikter, og omvendt.

Studiet dekker alle de grunnleggende fagområdene som tradisjonelt er forbundet med jusstudier i Norge, men har en tydelig forretningsjuridisk profil, noe som vil gi deg et spesielt godt utgangspunkt og perspektiv for de juridiske utfordringene som finnes i næringslivet. Det vil kunne gjøre deg spesielt interessant for arbeidsgivere som er ute etter denne type kompetanse.

Rettsvitenskap på BI

Kurseksempler

Bilde av dommerklubbe med det norske flagg i bakgrunnen
Bilde av dommerklubbe med det norske flagg i bakgrunnen

Rett, bedrift og samfunn

Forstå grunnleggende rettslige og historiske forutsetninger for økonomisk virksomhet og samfunnsmessig organisering, og hvilke utfordringer virksomheter står overfor i dag.

Et dokument hvor "Ethics" er understreket
Et dokument hvor "Ethics" er understreket

Bærekraftregulering

Forstå det rettslige rammeverket som ligger til grunn for at bedrifter skal kunne utøve sin virksomhet på en etisk, ansvarlig og bærekraftig måte.

illustrasjonsbilde av en hånd som holder et forstørrelsesglass over dokumenter
illustrasjonsbilde av en hånd som holder et forstørrelsesglass over dokumenter

Innføring i selskapsrett og skatterett

Forstå grunnleggende prinsipper og regler for eierformer i næringslivet, og få innsikt i norsk og internasjonal skatterett.

Bilde av en dommerklubbe
Bilde av en dommerklubbe

Transaksjonscase

Omsett kunnskap om rettsregler til løsning av praktiske juridiske oppgaver som virksomheter støter på, via caseoppgave som veiledes av faglærer.

Bachelor + Master i rettsvitenskap

Vi tilbyr både et bachelor- og masterprogram i rettsvitenskap. Når du har fullført og bestått Bachelor i Rettsvitenskap, kan du søke om opptak til masterprogrammet. Du vil være garantert plass så lenge du har fullført bachelorgraden fra BI og oppnådd 180 studiepoeng (ECTS).

Ved å fortsette på et masterprogram i rettsvitenskap etter fullført bachelorgrad, vil du utvide din kompetanse. Etter å ha fullført en master i rettsvitenskap vil du bli jurist. Du får et bredt spekter av karrieremuligheter innen juridisk praksis, offentlige institusjoner, privat sektor og forskning.

Hva kan du bli?

Etter endt studium kvalifiserer du til stillinger i både offentlig og privat sektor, innenfor fagområder som eksempelvis:

  • Konflikthåndtering
  • Juridisk saksbehandling og analyse
  • Juridisk rådgivning, med ivaretakelse av operasjonelle, økonomiske og organisatoriske funksjoner, arbeid med forhandlinger og designe kontrakter.

Du vil også kunne jobbe i små og store advokatselskaper, juridiske avdelinger og konsulentselskaper, med eksempelvis selskapsgjennomgang, due diligence, som er en viktig prosess ved kjøp av selskaper.

Ønsker du å jobbe som advokat må du fullføre det femårige løpet for rettsvitenskap på BI for å få en fullverdig juristutdanning. Deretter må du blant annet ha læretid som advokatfullmektig og oppfylle de resterende kravene for få advokatbevilling.

Muligheter i studietiden

Bachelorstudiet møter kravene for opptak til en 2-årig master i rettsvitenskap på BI, ved at minst 150 av 180 studiepoeng er obligatoriske juridiske kurs. Men det er likevel rom for fleksibilitet i studiets femte semester. Sjekk ut de spennende mulighetene du kan velge mellom:

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Ønsker du å bli jurist, og kanskje også etter hvert praktisere som advokat eller dommer, så må du fortsette og søke deg inn på en master i rettsvitenskap på BI.

BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon

Bachelor i rettsvitenskap vil ha et begrenset antall studieplasser og kvalifiserte søkere rangeres etter konkurransepoeng.