-
Bachelorstudier

Rettsvitenskap

Har lyst til å jobbe med juridiske problemstillinger og synes næringslivsjus virker spesielt spennende? Da er rettsvitenskap på BI noe for deg. Etter tre år kan du søke deg videre til master i rettsvitenskap på BI, og bli jurist.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2024. Det er derfor nå fullt ved Campus Oslo.

Hva lærer du?

Studiet i rettsvitenskap på BI gir deg praktiske ferdigheter som kan brukes på tvers av bransjer. Du får innsikt i hvordan rettssystemet fungerer, spesielt når det gjelder juridiske saker knyttet til næringslivet. Du lærer å granske konkrete og teoretiske juridiske spørsmål ved hjelp av juridiske metoder, og å finne de riktige rettskildene og argumentene når du vurderer et rettsspørsmål. Målet er at du skal kunne se på rettssystemet på en selvstendig, objektiv og kritisk måte, samtidig som du utvikler en forretningsmessig forståelse av loven. 

Programmet gir deg også kunnskap til å forstå og diskutere forholdet mellom lov og samfunn, spesielt hvordan loven påvirker og styrer næringsvirksomhet, også i den digitale verdenen. Du får se hvordan loven kan ha innvirkning på samfunnet og miljøet, spesielt fra et bærekraftsperspektiv. Bruk av kunstig intelligens og hvilke juridiske konsekvenser det kan få, vil være en integrert av de enkelte kurs på studiet.

Noen av temaene du kommer til å dykke inn i er:

  • Privatrett: Grunnleggende begreper og metoder innen privatrett, som handler om rettighetene og pliktene til private parter overfor hverandre. Dette inkluderer områder som arbeidsrett, kontraktsrett og eiendomsrett. 
  • Offentlig rett: Innføring i grunnleggende begreper og metoder innen offentlig rett, som omhandler forholdet mellom offentlige og private parter. Dette dekker områder som forvaltningsrett og skatterett. 
  • Finansielle systemer og regnskap: Kunnskap om finansielle systemer og grunnleggende prinsipper i regnskap som har betydning for juridiske rettigheter og plikter, og vice versa. 

Hele studiet dekker de essensielle områdene knyttet til jusstudier i Norge, men det har en tydelig forretningsjuridisk profil. Dette gir deg en ekstra fordel og perspektiv når det gjelder juridiske utfordringer i næringslivet. Det gjør deg spesielt attraktiv for arbeidsgivere som ser etter den typen kompetanse. 

– Lange dager på biblioteket og på lesesalen

Interesse for økonomi, næringsliv, økonomisk kriminalitet og finans var noe av grunnen til at de ferske jusstudentene ville ta rettsvitenskapsmasteren på BI.

Kurseksempler

Bilde av dommerklubbe med det norske flagg i bakgrunnen
Bilde av dommerklubbe med det norske flagg i bakgrunnen

Forstå grunnleggende rettslige og historiske forutsetninger for økonomisk virksomhet og samfunnsmessig organisering, og hvilke utfordringer virksomheter står overfor i dag.

Et dokument hvor "Ethics" er understreket
Et dokument hvor "Ethics" er understreket

Forstå rettsreglene om bærekraft som gjelder for bedriftene, og samspillet mellom naturvitenskap, juss, økonomi, etikk og politikk på dette området.

illustrasjonsbilde av en hånd som holder et forstørrelsesglass over dokumenter
illustrasjonsbilde av en hånd som holder et forstørrelsesglass over dokumenter

Forstå grunnleggende prinsipper og regler for eierformer i næringslivet, og få innsikt i norsk og internasjonal skatterett.

Bilde av en dommerklubbe
Bilde av en dommerklubbe

Omsett kunnskap om rettsregler til løsning av praktiske juridiske oppgaver som virksomheter støter på, via caseoppgave som veiledes av faglærer.

Bachelor + Master i rettsvitenskap

Vi tilbyr både et bachelor- og masterprogram i rettsvitenskap. Når du har fullført og bestått Bachelor i Rettsvitenskap, kan du søke om opptak til masterprogrammet. Du vil være garantert plass så lenge du har fullført bachelorgraden fra BI og oppnådd 180 studiepoeng (ECTS).

Ved å fortsette på et masterprogram i rettsvitenskap etter fullført bachelorgrad, vil du utvide din kompetanse. Etter å ha fullført en master i rettsvitenskap vil du bli jurist. Du får et bredt spekter av karrieremuligheter innen juridisk praksis, offentlige institusjoner, privat sektor og forskning.

Hva kan du bli?

Etter endt studium kvalifiserer du til stillinger i både offentlig og privat sektor, innenfor fagområder som eksempelvis:

  • Konflikthåndtering
  • Juridisk saksbehandling og analyse
  • Juridisk rådgivning, med ivaretakelse av operasjonelle, økonomiske og organisatoriske funksjoner, arbeid med forhandlinger og designe kontrakter.

Du vil også kunne jobbe i små og store advokatselskaper, juridiske avdelinger og konsulentselskaper, med eksempelvis selskapsgjennomgang, due diligence, som er en viktig prosess ved kjøp av selskaper.

Ønsker du å jobbe som advokat må du fullføre det femårige løpet for rettsvitenskap på BI for å få en fullverdig juristutdanning. Deretter må du blant annet ha læretid som advokatfullmektig og oppfylle de resterende kravene for få advokatbevilling.

Muligheter i studietiden

Bachelorstudiet møter kravene for opptak til en 2-årig master i rettsvitenskap på BI, ved at minst 150 av 180 studiepoeng er obligatoriske juridiske kurs. Men det er likevel rom for fleksibilitet i studiets femte semester. Sjekk ut de spennende mulighetene du kan velge mellom:

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Ønsker du å bli jurist, og kanskje også etter hvert praktisere som advokat eller dommer, så må du fortsette og søke deg inn på en master i rettsvitenskap på BI. Tar du en bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer du faglig sett direkte til følgende studie:  

Du kan også faglig sett kvalifisere til master i forretningsjus og økonomi ved å ta flere valgkurs innenfor økonomi. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.

BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.