-
Om BI

Akkreditering og rangering

Handelshøyskolen BI er den første handelshøyskolen i Norge som har de tre største internasjonale akkrediteringene.

Våre akkrediteringer har blitt gitt til oss av de ledende akkrediteringsorganene i verden. Akkrediteringsorganene har en kontinuerlig oppfølging for å sikre at BI møter kravene for hver akkreditering til enhver tid.

 

Disse organene har gjort nøye vurderinger av BIs:

  • Programmer og læringsmiljø
  • Kvalitet på de ansatte
  • Internasjonalt arbeid
  • Evne til å vedlikeholde og forbedre vår høye standard

Våre akkrediteringer