-
Om BI

Personvernombud

Personvernombudet bistår BI med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger og kontrollerer overholdelsen av personvernlovgivningen. Personvernombudet er også kontaktpunkt for alle enkeltpersoner som har spørsmål om BIs behandling av deres personopplysninger.

Logo personvernombudPersonvernombudet har en nøytral og uavhengig funksjon, er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet og har taushetsplikt.


Forskning

BI benytter Sikt sine personverntjenester for å vurdere forskningsprosjekter for ansatte, og du finner mer informasjon på BIs intranett. Dersom du er student finner du informasjon om hvordan du skal bruke personopplysninger når du skriver din studentoppgave på Studentportalen.

Kontakt Personvernombudet
Du kan ta kontakt med personvernombudet på BI dersom du lurer på hvordan BI behandler personopplysninger om deg. Personvernombudet kan hjelpe deg med spørsmål om eller utøving av dine rettigheter som for eksempel retting eller sletting av opplysninger BI har om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. I BIs personvernerklæring finner du informasjon om hvorfor og hvordan BI behandler personopplysninger.

For henvendelser om sletting av opplysningene BI har om deg, kontakt oss på info@bi.no.

Kontakt vårt personvernombud på personvernombud@bi.no. E-post er en usikker kommunikasjonskanal, så ikke send sensitiv informasjon per e-post. Ta kontakt på e-post personvernombud@bi.no for å få instruksjoner om hvordan det kan sendes inn.