Om BI

Beredskap

Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

Gjør deg kjent med følgende:

  • Rømningsveier
  • Nærmeste manuelle brannmelder
  • Nærmeste brannslange


Hvis brann oppstår:

  • Ring brannvesenet på tlf. 110
  • Iverksett evakuering
  • Trykk på manuell melder
  • Prøv å slokke brannen dersom dette er forsvarlig
  • Lukk dører


Hvis brannalarmen går:

  • Iverksett evakuering, bruknærmeste nødutgang.
  • Lukk dører.

 

Samlingsplasser

Campus Oslo - Plassen mellom Torgbygget og Gullhaugen Torg
Campus Trondheim - Utenfor BIs hovedinngang, inngang II, Havnegata 9
Campus Stavanger - Kjelvene Skatepark
Campus Bergen - Andre siden av vågen mot Thormøhlens Gate