-
<--
Studier

Studenter startet eget fond

De fire kameratene Emil Haug (23), Torstein Horn (23), Casper Svendsen (24) og Eliot Strobel (23) startet i slutten av 2020 sitt eget fond. En fasinasjon for aksjemarkedet og dets muligheter har vært driven.

De fire kameratene Emil Haug (23), Torstein Horn (23), Casper Svendsen (24) og Eliot Strobel (23) startet i slutten av 2020 sitt eget fond. En fasinasjon for aksjemarkedet og dets muligheter har vært driven. Gjennom de siste månedene har de opplevd gode resultater og har hatt hele 14% gevinst. Fondet har de døpt «Cetacea Holding».

 Guttene kjenner hverandre fra ungdomstiden og studerer nå ulike ting på BI Oslo, BI Bergen og NTNU. Studiene de tar er finans, økonomi og administrasjon, forretningsjus og datateknologi. Investeringsplanene legger de sammen, men andre oppgaver i bedriften har de fordelt ut ifra hva hver enkelt studerer. Eliot som studerer datateknologi har bygget opp en nettside fra bunn. Casper, som studerer forretningsjus, har utarbeidet kontrakter, for eksempel. Torstein og Emil bor sammen i Oslo og holder møter med de andre over zoom. 

Studenter startet eget fond 1

Hva er et fond? 


-Kort fortalt er et fond et sted man kan putte pengene sine for å oppnå profitt. Et fond har forvaltere som investerer pengene i aksjemarkedet der de har mest tro på at verdien vil øke. Cetacea er det man kaller et aktivt fond. Det betyr at de er aktive i markedet kontinuerlig og gjør hyppige handler. Hvem som helst kan investere pengene sine i et fond og la fondet forvalte pengene. 
 

Vi tar en prat med Torstein: 


 Hva fikk dere til å starte et eget fond?
-Jeg var den mest interesserte i aksjemarkedet og jeg drev allerede å gjorde investeringsbeslutninger for venner. Etter hvert så jeg muligheten til å tjene penger på min kunnskap. Jeg begynte å tenke tanken om å starte et fond. Jeg trengte lagspillere og spurte da de tre andre om de ville være med. Jeg valgte disse tre på grunn av deres kunnskap fra studier og deres interesse for aksjemarkedet. 

 
Hvordan har det vært å starte sitt eget fond? 
-Det var ganske kronglete i starten. Vi opplevde motvind fra finanstilsynet. De var negative til tanken og sa at dette var en idé vi burde legge fra oss. De hadde heller ikke noen gode svar på hvordan man skulle gå frem for å lage et fond. Redningen vår ble hjelp fra private meglerhus og en veldig hyggelig type i skatteetaten. 
 

Hvordan vet dere hvor dere skal investere?
-Vi følger trender. Først ser vi på store indikatorer som politikk, renten og hvordan økonomien i samfunnet er. Deretter prøver vi å tenke hvordan det vil påvirke ulike sektorer. Vi finner en sektor vi liker. Deretter leter vi etter børsnoterte selskaper som ser lovende ut og tar en posisjon i disse. 
 

Mål for fremtiden? 
-Drømmescenarioet er å kunne jobbe med dette på fulltid, men da trenger vi flere investorer. Vi har nå oppunder 30 investorer, men satser på å doble antallet innen et år. På kort sikt ønsker vi å fortsette å levere gode resultater. Uten for høy risiko, vi vil sove godt om nettene!

Studenter startet eget fond 2