-
Fagområde

Datavitenskap og analyse

Kombiner dine kvantitative interesser med businessforståelse, for å møte et økende globalt behov for kandidater med tverrfaglige evner i arbeidslivet.

Å bygge sterke relasjoner og nettverk med andre aktører innenfor dette fagfeltet er noe av det viktigste vi gjør. 

  • For å sikre at vi utvikler studier som er tilpasset næringslivets kompetansebehov, har BI etablert det vi kaller for advisory councils, som har rådgivende funksjoner. I disse rådene finner vi representanter fra viktige aktører og eksperter innenfor næringslivet.
  • En annen måte å sikre at studentene våre får tilgang til ledende bransjekompetanse, er ved å samarbeide med ulike bedrifter og kompetansepartnere. Vi har f.eks. et formalisert samarbeid med Simula, som jobber aktivt med å øke kunnskapsnivået om viktigheten av datavitenskapen og hva den kan bidra med for samfunnet vårt. Det handler blant annet om styrke utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor fagområdene og skjæringspunktet mellom datavitenskap og business. 
  • BI er også medlem av NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, som gir oss tilgang til et utvidet forskningsmiljø innenfor kunstig intelligens. 
  • For studenter som tar MSc in Business Analytics på BI, vil de få muligheten til å gjennomføre et internship hos en av verdens største aktører innen datanalyse, SAS Institute, og bli sertifisert i deres programvare.  
Jørn Seglem

"BI is at the forefront of adding business relevance to management and analytics skills. We are excited to contribute to the education of future analytics leaders who possess the digital expertise that is crucial to the competitiveness of our society and our customers ahead."

Jørn Seglem

Managing Director at SAS Institute Norway. 

Podkast: Data er den nye oljen

I denne podkastepisoden av Oppgradert, har vi med oss Sondre Ronander i Google Norge og Erlend Aune, førsteamanuensis ved BIs Institutt for datavitenskap og analyse. Sammen snakker vi om hvordan virksomheter bruker data i utviklingen av gode løsninger, samtidig som vi tar opp de mer problematiske sidene av data.

 

Hør podkastepisoden