-
Forskning og faglige

Skreddersøm for skole- og barnehageledelse

Handelshøyskolen BI leverer skreddersydde løsninger utviklet i nært samarbeid med virksomheter. Vi har i en årrekke levert program innenfor skole- og barnehageledelse – både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

BIs lederprogram bygger på å koble lederutviklingen til virksomhetens organisatoriske utfordringer og strategisk retning. Programmene skal også tilføre deltakerne aktuell kunnskap om ledelse, og hovedhensikten er å bidra til å endre ledernes adferd og gjennom dette påvirke virksomhetens resultater i positiv retning.

Eksempler på skreddersydde skoleledelsesprogram:

BIs prosess for samskaping og skreddersøm

BI bruker en systematisk prosess i arbeidet med utvikling og leveranse av lederprogrammer. Prosessen har til hensikt å fasilitere frem et godt lederprogram på en effektiv måte og består av de fire stegene Analyse, Design, Implementering og Evaluering (ADIE).

BI er ansvarlig for å drive og fasilitere aktivitetene i denne prosessen. Dette gjøres i praksis av et team bestående av en prosjektleder som har majoriteten av kundeansvaret, en fagansvarlig som kvalitetssikrer innholdet og det pedagogiske designet og en studiekoordinator som sikrer den praktiske gjennomføringen av programmet ut mot deltakerne.

Les mer om BIs skreddersydde løsninger

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss:

Therese Foss Hals
Business Developer Manager, BI Customised
E-post: therese.f.hals@bi.no
Tlf. 45272858

Inger Eggebø
Business Developer, BI Customised
E-post: inger.eggebo@bi.no 
Tlf. 4641149

Gry Varre
Leder team Programme Operations, BI Executive
E-post: gry.varre@bi.no 
Tlf. 97671064