-
Executive Short Courses

Bærekraft basics

Både små og store virksomheter har en viktig rolle for å sikre en bærekraftig fremtid. Kurset Bærekraft basics gir deg forståelse og rammer for bærekraftsarbeidet og en arbeidsmodell for å innføre bærekraft i egen bedrift.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraft i daglig drift

HVORFOR BÆREKRAFT BASICS?

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men hva innebærer disse målene og hva betyr de for din bedrift, arbeidsgiver eller organisasjon? Hvilke utfordringer og muligheter står den overfor og hvordan kan du innføre bærekraft i egen virksomhet? Kurset Bærekraft basics tar for seg sentrale begreper og rammer for bærekraft. Det vil også gi deg en praktisk arbeidsmodell, slik at du kan innføre bærekraft i egen bedrift.

EMNEOVERSIKT

  • Hva innebærer bærekraft for bedrifter?
  • Hvordan kan FNs bærekraftsmål innføres og anvendes i bedriften?
  • Presentasjon og anvendelse av en modell (praktisk verktøy) for innføring av bærekraft i din virksomhet (inkluderer forankring i ledelsen, kartlegging, testing, lansering, implementering og rapportering)
  • Muligheter og utfordringer innen bærekraft
  • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft

HVEM PASSER KURSET FOR?

Bærekraft er aktuelt for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om bærekraft og fremtidig innovasjon og forretningsmodeller. Det passer også innen områder som markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor. Ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter som har ansvar innen bærekraftsarbeid i virksomheten vil ha god nytte av dette kurset.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres ikke opptak på dette kurset. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.


ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner.

FORELESER

Caroline Ditlev-Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring og har en bred internasjonal erfaring innenfor områdene bærekraft, samfunnsansvar (corporate responsibility), forretningsutvikling og sirkulærøkonomi. Hun har også bred styreerfaring, bl.a. fra WWF Norge og BI Senter for bærekraft og energi.  Caroline Dale Ditlev-Simonsen

BETALING

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING HØST 2023

  • Søknadsfrist: 10. september 2023 
  • Oppstart: 12. september 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 19.09, 26.09 og 03.10. Kl. 13:00-16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon