-
Executive Short Courses

Sirkulærøkonomi og nye muligheter

Sirkulærøkonomi og nye muligheter tar både for seg hvorfor man trenger sirkulære løsninger i praksis. Hvordan kan man rent praktisk kan implementere det i egen virksomhet?

Sirkulærøkonomi utfordrer oss ved å be oss tenke på både materialstrømmer og pengestrømmer i virksomheten. Sirkulærøkonomi og nye muligheter tar både for seg hvorfor man trenger sirkulære løsninger i praksis og hvordan man rent praktisk kan implementere det i egen virksomhet.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraft i daglig drift. Tilhørende kurs i serien Bærekraft basics og Bærekraft og felles verdiskapning

Hvorfor Sirkulærøkonomi og nye muligheter?

Redusert sløsing, økt grad av gjenbruk og mindre press på ikke-fornybare ressurser er viktige byggeklosser for en bærekraftig fremtid. Sirkulærøkonomi og nye muligheter tar både for seg hvorfor man trenger sirkulære løsninger i praksis og hvordan man rent praktisk kan implementere det i egen virksomhet. Gjennom kurset vil man lære å identifisere sirkulære muligheter, kunne diskutere styrker, svakheter, muligheter barrierer og hvordan disse kan overkommes. Tiltak for innføring vil også bli adressert. Vi vil også være innom ulike digitale sirkulærøkonomi plattformer.

Emneoversikt

  • Hva ligger i begrepet sirkulærøkonomi?
  • Hvilke utfordringer kan sirkulærøkonomi bidra til å løse?
  • Hvordan kan man gå fra lineær produksjon til tjenesteleveranser?
  • Utvikling og implementering av sirkulærøkonomi initiativ og prosjekter

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Slik fungerer det

Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.

Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.
 

Online, fleksibelt og kompakt

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner.

Foreleser

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline Ditlev-Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring og har en bred internasjonal erfaring innenfor områdene bærekraft, samfunnsansvar (corporate responsibility), forretningsutvikling og sirkulærøkonomi. Hun har også bred styreerfaring, bl.a. fra WWF Norge og BI Senter for bærekraft og energi.  

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

Datoer og påmelding kommer. 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon