Spesialkurs forsikring

Underwriting

Dette kurset gir deg innsikt i sentrale emner tilknyttet vurdering av risiko og premiefastsettelse.

Hvorfor Underwriting?

Underwriting er ett av fire kurs som inngår i Risk and Insurance og målet er at du skal oppnå kunnskaper om utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting og budsjettering, og overvåkning av underwriting-resultater.

 Du får kunnskapen til å kunne vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet, både hvilke risikoer som omfattes og hvordan premien er beregnet. Under premien skal du vite hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget, og bli i stand til å foreta en forsvarlig analyse og avveining mellom risikoen som foreligger, hva forsikringsbehovet er, og hvilke kostnader det omfatter.

 Gjennom kurset skal du dessuten tilegne deg en bevisst holdning til at de valg du treffer og de råd du gir i din yrkesutøvelse, har stor betydning for andre. 

Emneoversikt

  • Produkt: Valg av forretningsområder og produktdesign
  • Avtale: Utarbeidelse av forsikringsavtalen, utvikling av risikopremie
  • Risiko: Statiske metoder, utvikling av kvotert premie, håndtering av selskapets risikoeksponering
  • Kontroll: Implementering av kontrollsystemer, budsjettering og overvåkning av resultater

Hvem passer kurset for?

Kurset er obligatorisk for personer som skal autoriseres som forsikringsmeglere.

 

Fagansvarlig Ørnulf Daler forteller om kurset

Inngår i:

Autorisasjonsordningen ­for forsikringsmeglere

Obligatorisk kurs til programmet:

Risk and Insurance

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 12. februar 2018
Læringsplattformen itslearning åpner 29. januar 2018

Timeplan

1. samlng: 12.02 - 13.02
2. samling: 23.05 - 25.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Innføring i forsikring eller tilsvarende. Gjerne flere fagkurs, samt et par års erfaring fra arbeid knyttet til Underwriting.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med en studiesamling på to dager, hvor det gjennomgås grunnleggende elementer, samt en forelesning i statistikk og sannsynlighetsregning. Etter samlingen jobbes det med pensum og innsending av obligatoriske oppgaver. Senere i semesteret følger en studiesamling som går over tre dager. Denne benyttes mer til fordypning på fagområder, samt til arbeid med et stort case. Datoene finner du under "Timeplaner".

På itslearning finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå