Kurs bachelornivå

Underwriting

Dette kurset gir deg innsikt i sentrale emner tilknyttet vurdering av risiko og premiefastsettelse.

Hvorfor Underwriting?

De som jobber med forsikring bør ha en bevisst holdning til at rådene man gir og valgene man treffer, har stor betydning for andre.

I Underwriting er målet vårt å øke din bevissthet og gi deg innsikt i utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting, samt budsjettering og overvåking av resultater.

Som deltaker lærer du å vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet, både med tanke på hvilke risikoer som omfattes og hvordan premien er beregnet. Vi ser på hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget og hvordan du foretar en forsvarlig analyse og avveining mellom foreliggende risiko, forsikringsbehov og kostnader.

Underwriting er ett av fire kurs som inngår i Risk and Insurance. 

Emneoversikt

  • Produkt: Valg av forretningsområder og produktdesign.
  • Avtale: Utarbeidelse av forsikringsavtalen, utvikling av risikopremie.
  • Risiko: Statiske metoder, utvikling av kvotert premie, håndtering av selskapets risikoeksponering.
  • Kontroll: Implementering av kontrollsystemer, budsjettering og overvåkning av resultater.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for alle som jobber med utvikling av forsikringsprodukter på liv- og skadesiden, samt de som jobber med rådgivning i forsikringsbransjen.

 

Praktisk informasjon

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

Video

I videoen under forteller høyskolelektor Ørnulf Daler om kurset Underwriting som ikke bare handler om å skrive under en forsikringsavtale, men også å utarbeide en slik avtale både med hensyn til riskovurdering, fastsettelse av vilkår og fastsettelse av premie på disse tingene. 

Video

Fagansvarlig Ørnulf Daler forteller om kurset

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Kurset utsettes inntil videre da det avventes ny fagplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert i mer informasjon om kurset.