Spesialkurs

Underwriting

Dette kurset gir deg innsikt i sentrale emner tilknyttet vurdering av risiko og premiefastsettelse.

Hvorfor Underwriting?

Underwriting er ett av fire kurs som inngår i Risk and Insurance og målet er at du skal oppnå kunnskaper om utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting og budsjettering, og overvåkning av underwriting-resultater.

 Du får kunnskapen til å kunne vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet, både hvilke risikoer som omfattes og hvordan premien er beregnet. Under premien skal du vite hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget, og bli i stand til å foreta en forsvarlig analyse og avveining mellom risikoen som foreligger, hva forsikringsbehovet er, og hvilke kostnader det omfatter.

 Gjennom kurset skal du dessuten tilegne deg en bevisst holdning til at de valg du treffer og de råd du gir i din yrkesutøvelse, har stor betydning for andre. 

Emneoversikt

  • Produkt: Valg av forretningsområder og produktdesign
  • Avtale: Utarbeidelse av forsikringsavtalen, utvikling av risikopremie
  • Risiko: Statiske metoder, utvikling av kvotert premie, håndtering av selskapets risikoeksponering
  • Kontroll: Implementering av kontrollsystemer, budsjettering og overvåkning av resultater

Hvem passer kurset for?

Kurset er obligatorisk for personer som skal autoriseres som forsikringsmeglere.

 

Praktisk informasjon

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

Video

I videoen under forteller høyskolelektor Ørnulf Daler om kurset Underwriting som ikke bare handler om å skrive under en forsikringsavtale, men også å utarbeide en slik avtale både med hensyn til riskovurdering, fastsettelse av vilkår og fastsettelse av premie på disse tingene. 

Video

Fagansvarlig Ørnulf Daler forteller om kurset

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019

Datoer kommer.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?